Fontosabb ökológiai szakkifejezések magyarázata

Ökológiai lábnyom

Cikkünkben körbejárjuk, hogy mit kell tudni a környezetvédő berkekben gyakran használt kifejezésről.

tovább >>

Ökológiai egyensúly

"Túl sok a busa a Balatonban, félő, hogy veszélyezteti a tó ökológiai egyensúlyát..." olvashattuk a múltkor egyik napilapunkban. A különböző ökológiai folyamatok vizsgálatakor vagy jelenségek elemzésekor gyakran találkozni az "ökológiai egyensúly" fogalmával.

tovább >>

Egyed feletti szerveződési szintek

Ahhoz, hogy az élet megjelenhessen a Földön, mindenekelőtt arra volt szükség, hogy bonyolult összetételű, energia dús szerves molekulák jöjjenek létre az ásványi világban rendelkezésre álló kismolekulájú és energiaszegény szervetlen vegyületekből.

tovább >>

Efficiencia

A kifejezés pontos lefordítása kissé magyartalanul cseng: fényhasznosulás. A biológia ökológiai értelemben azt a százalékban kifejezett értéket érti alatta, amelyet a zöld növények a teljes fénysugárzásból a fotoszintetikus folyamataik során a szervesanyag felépítésére fel tudnak használni, abba be tudnak építeni.

tovább >>

Bioreguláció

A bioreguláció latin eredetű kifejezés, magyarul biológiai szabályozást jelent. A különböző biológiai szerveződési szintek vizsgálata során gyakran használjuk. Beszélünk molekuláris szintű, majd az egyedek szintjén megvalósuló szabályozásról, és a társulások meghatározásakor is hangsúlyozottan ki szoktuk emelni, hogy a biocönózisok populációkból szerveződő, meghatározott törvényszerűségek szerint szabályozottan működő rendszerek.

tovább >>

Életközösség egyensúlya

Az életközösség helyett a szak- és az ismeretterjesztő irodalom egyaránt, szívesebben használja az idegenül hangzó, de a magyar ökológiai kifejezéstárban meghonosodottnak tekinthető biocönózis elnevezést. Az életközösség – bár szemléletes és korrekt fordítás – valami miatt nem terjedt el igazán.

tovább >>

Szintezettség

A társulások megjelenését a különböző növekedési formájú növénypopulációk határozzák meg. A növények méreteikben különböznek, ezért a biocönózisokban az elhelyezkedésüknek megfelelően eltérő magassági szintek (vertikális pattern) alakulnak ki.

tovább >>

Növénytársulás

A növénytakaró kutatásának alapegysége, a növénytársulás vagy asszociáció. A növénytársulás állandó megjelenésű, állandó fajösszetételű növényegyüttes, és ennek megfelelően csak meghatározott körülmények között alakul ki. Elnevezésük az uralkodó vagy jellemző növény nevének felhasználásával történik.

tovább >>

Mutualizmus

A mutualizmus a mindkét populáció számára előnyös kölcsönhatások gyűjtőfogalma. Magyarul kölcsönösségnek fordíthatjuk, de ez a kifejezés még kevéssé honosodott meg a szak- és az ismeretterjesztő irodalomban.

tovább >>

Génerózió

Az erózió latin eredetű szó, a különböző szaktudományokban, a földtudományoktól az orvostudományon keresztül a művészettörténetig, árnyalataiban eltérő, sokféle tartalommal használatos. A lényege azonban közös valamennyi jelentésnek, valamilyen külső erő hatására bekövetkező pusztulásra, leromlásra, megsemmisülésre alkalmazzák. Nincsen másként a biológiában sem, a génerózió a génállomány leromlását, lassú pusztulását, "korrózióját" jelenti.

tovább >>

Energiaáramlás

A különböző növény- és állatpopulációkból szerveződő társulások nyilt anyagi rendszerek, a fennmaradásukhoz és a működésükhöz szükséges energiát kívülről kapják. Ez az energia, leginkább a populációk élettevékenységeinek fenntartásához szükséges energiamennyiségekben érhető tetten.

tovább >>

Kommenzalizmus (Lat. asztalközösség)

Elemi populációs kölcsönhatástípus, melyben a gazdapopulációra gyakorolt hatás nem jelentős, a kommenzalista populáció számára a gazda jelenléte pozitív hatású.

tovább >>

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés