A nádgyökérteres szennyvíztisztítási technológia vizsgálata és környezetvédelmi értékelése Szerző: Gajdov Géza
Év: 2004
Város: Budapest
Egyetem/főiskola: Budapesti Corvinus Egyetem Kertészettudományi Kar
Tanszék: Talajtani és Vízgazdálkodási Tanszéken
Absztrakt: A környezet állapotának átfogó javítása Magyarországon is fontos szempont úgy az ember, mint más élőlények életkörülményeinek fenntartása illetve javítása céljából különösen az Európai Uniós csatlakozással járó elvárások ismeretében. Utóbbiak főleg a hulladékkezelésre és a szennyvíztisztításra koncentrálnak.A szennyvizek tisztításának nagyarányú fejlődése volt tapasztalható az 1950-es évektől kezdve, ekkortól számos szennyvíztisztító telep épült hazánkban is. E felfutás első évtizedeiben a hangsúly főleg a megtisztított víz mennyiségén volt, de az ekkor létesült tisztítóművek nem mindig tudták azt a vízminőséget produkálni, melynek a befogadóba történő engedése nem változtatja meg lényegesen annak minőségi paramétereit. Másrészt ezek általában a nagyobb településekhez köthető költséges nagyberuházások voltak, melyek ugyan az érintett város szennyezés kibocsátását jelentősen csökkentették, ám az ezek rendszereibe be nem kapcsolható, távolabbi kistelepülések számára nem követhető példáknak bizonyultak. Az alacsony népességű települések kisebb költségen megvalósítható, egyszerűen és kis költséggel üzemeltethető szennyvíztisztító technológiát igényelnek. Mivel ezek nem valósultak meg jelentős számban, a kistelepülések csatornázottsága és a hozzá kapcsolódó szennyvíztisztítás tekintetében számottevően lemaradtak. Aktuálissá vált tehát egy, az előbbi kívánalmaknak megfelelő hatékony és elérhető, hazánk viszonyaihoz adaptált tisztítási technológia kifejlesztése illetve átvétele. A hazai gyakorlatban is megjelent már néhány kísérleti jellegű, ill. prototípusként megvalósult, természetes vagy telepített nádasokat alkalmazó gyökérzónás típusú tisztító telep, de hatásfokukról és működésük részleteiről még nincsenek értékelt adataink.Munkám célja ennek megfelelően egy átfogó képet adni az ismert szennyvíztisztítási technológiákról az ide vonatkozó szakirodalom ismertetésével, valamint bemutatni egy - a fent említett kívánalmak szerint létrehozott - természet-közeli tisztítási technológiát a már megvalósult telepek létesítési és üzemeltetési tapasztalatainak bemutatásán és a környezetvédelmi szempontok szerinti értékelésén keresztül.
Oldalszám: 77
Letöltés: szakdolgozat letöltése

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés