A természet védelmének magyarországi jogi szabályozása az elméletben és a gyakorlatban - a kezdetektől napjainkig (évfolyamdolgozat) Szerző: Cserháti Szabolcs
Év: 2008
Város:
Egyetem/főiskola: Pázmány Péter Katolikus Egyetem, Jog- és Államtudományi Kar
Tanszék: Környezetjogi és Gazdasági Szakjogok Tanszék
Absztrakt: Hosszú évszázadokon át nem foglalkoztatta az emberiséget az a gondolat, hogy annak, amit kipusztítunk, lesz-e utánpótlása, ha igen, mikor, ha nem, ez milyen hatással lehet Földünkre, illetve egy-egy kihalt élőlény eltűnése mekkora értékvesztéssel jár. Emberöltűknek kellett eltelnie a XX. század derekáig, míg eljutottunk a felismerésig: erőforrásaink végesek, környezetünk sokszínűsége csökkenő tendenciát mutat. A soha ki nem fogyó bőségkosár elmélete megdőlt.

Jókora fáziskéséssel született meg az évszázados pusztítás után a természet védelmének gondolata. Noha már a középkorban is történtek intézkedések a természetünk megóvására (még ha csak közvetett eszközökkel is), de igazán nagy előrelépést csak a múlt században tett a kor embere, intézményes eszközöket is bevetve. Ráadásul az igazi pusztulás a II. világháború után vette kezdetét. A civilizáció fejlődésével az ember egyre több embertársával kerül kapcsolatba, miközben művivé váló környezetében kevesebb állattal és növénnyel találkozik. Az elvesztegetett, felelőtlenül eltöltött időszakot nem hozhatjuk vissza, hogy jóvátehessük azokat a bűnöket, amiket a Földdel szemben követtünk el, de talán a rohamos romláson lassíthatunk, megteremthetünk egy egészséges harmóniát az ember alkotta, mesterséges környezet és a teremtett világ között. Szükséges betartanunk az évezredek során kialakult szabályokat, az élővilág íratlan, de mindenekfelett álló törvényeit, hiszen mi is ennek a szférának a részei vagyunk, annak integratív elemeiként. Nincs időnk kizárólag embertársaink lelkiismeretében bízni a természetvédelem ügyét korunkban a törvényi szabályozás tudja a leghatékonyabban segíteni. A természettel együtt élő, környezetünkért aggódó, a fenntartható fejlődést és a jövő generációk érdekeit szem előtt tartó emberként igyekszem e dolgozatomban ennek a törvényi szabályozásnak a hazai történetét feldolgozni, vizsgálni a kezdetekig visszatekintve, majd végigkalandozva a történelem viharos évszázadain egészen a jelenkorig.

Oldalszám: 53
Letöltés: szakdolgozat letöltése

Kulcsszavak természetvédelem

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés