Civil szervezetek az iskolai környezeti nevelésben Szerző: Kalo Márk
Év: 2009
Város: Budapest
Egyetem/főiskola: ELTE-TTK
Tanszék: biológia-környezettan
Absztrakt: Dolgozatom a hazai civil társadalommal, a civil szervezetek iskolai környezeti nevelési tevékenységével foglalkozik. A tanulmány első felében egy rövid bevezetőben vázoltam a civil lét kritériumait, a civil szféra magyarországi küzdelmeit, történelmét. Ezt követően a környezeti nevelés definícióját ismertettem kitérve a fogalom kialakulásának állomásaira. A következő módszertani fejezetben röviden áttekintettem a kutatás menetét, a szervezetek kiválasztásának módszerét, a megkeresés módját, valamint a kérdőív összeállításának folyamatát. Az utolsó részben elsőként röviden jellemeztem a huszonegy szervezetet melyekkel sikerült kapcsolatba kerülnöm. A rövid ismertető tartalmazza alapításuk idejét, taglétszámukat néhány mondatban bemutatja a környezet- és természetvédelem területén folytatott tevékenységüket, valamint a környezeti nevelésben betöltött szerepüket. Valamennyi szervezetnél megemlítettem azokat a témákat, melyekben iskolai foglalkozásokat tartanak. A részletes ismertetőt egy általános rész követte, melyben összehasonlítottam a kérdőívben feltett kérdésekre kapott válaszokat. Ezek alapján jellemeztem a hazai civil társadalom iskolai környezeti nevelésben folyó munkáját célcsoport, finanszírozás, alkalmazott szervezeti formák és felhasznált szemléltetőeszközök szempontjából.
Oldalszám: 31
Letöltés: szakdolgozat letöltése

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés