Helyi kisközösségek szerepe a környezetterhelés csökkentésében - Visnyeszéplak példáján keresztül Szerző: Hankó Gergely
Év: 2009
Város: Budapest
Egyetem/főiskola: Eötvös Lóránd Tudományegyetem
Tanszék: Természettudományi Kar, Humánökológia
Absztrakt: Dolgozatomban a helyi kisközösségek szerepét mutatom be a környezetterhelés csökkentésében. Kiindulásként a környezeti problémákat a „közlegelők tragédiája” modell felől közelítem meg. Az egyének és csoportok viselkedésének megváltoztatásával lehetne a környezeti problémákon enyhíteni. Ehhez több megoldás is kínálkozik, amelyek közül az egyik a kisközösségi, alulról építkező társadalmi folyamatok erősítése. Körbejárom a (kis)közösségek meghatározását, és a szakirodalom alapján magam is definiálom őket. Megvizsgálom társadalmunk közösséghiányának következményeit a környezetterhelés szemszögéből: milyen problémák következnek abból, hogy a közösségek elvesztésével elmaradnak azok szabályozó szerepei is. Összefoglalom azokat a közösségi megoldásokat, amelyek csökkentik társadalmunk környezetterhelését. Ahol van rá példa, ott hazai eseteket is említek az egyes módszerekhez. Gyakorlati példaként Visnyeszéplakról készítettem tanulmányt, ahol személyes interjúk során kutattam, hogy az ottani kisközösség miként alakítja saját folyamatait a környezete adta lehetőségekhez, melyek azok a módszerek, amelyekkel a saját ökológiai lábnyomukat fenntartható méretűre csökkentik.
Oldalszám: 57
Letöltés: szakdolgozat letöltése

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés