Középiskolások klímaváltozással kapcsolatos attitűdjei és klímabarát viselkedése Szerző: Andacs Noémi
Év: 2008
Város: Budapest
Egyetem/főiskola: Eötvös Loránd Tudományegyetem, Társadalomtudományi Kar
Tanszék: szociológia szak (levelező tagozat)
Absztrakt: Ma már egyöntetű a tudomány álláspontja a tekintetben, hogy a klímaváltozás elkezdődött, és egyre súlyosabbá váló jelenség, amelyet elsősorban az emberi tevékenységből származó üvegházgáz-kibocsátás növekedése okoz. A klímaváltozás hatásainak mérséklése nem várható csupán a nemzetek feletti szervezetek vagy a kormányok intézkedéseitől, hanem a települések önkormányzatainak és lakóinak is részt kell vállalniuk belőle. A megfelelő lépések megtétele viszont függ a klímaváltozással kapcsolatos attitűdöktől is. Kutatásom során arra kerestem a választ, hogy a 16-18 éves korosztály milyen attitűdökkel rendelkezik a téma kapcsán, és mit tesz a klímaváltozás ellen. A vizsgálatra Tatabányán került sor, a város klímaprogramjához kapcsolódva, melynek keretében 120 középiskolással töltettem ki kérdőívet, majd két fókuszcsoportot tartottam. A kutatás során kiderült, hogy a megkérdezettek döntő többsége világviszonylatban súlyos problémának tartja a klímaváltozást, viszont Magyarország és Tatabánya tekintetében már kevésbé. Habár nagy részük tisztában van azzal, hogy a lakosság jelentősen befolyásolja ezt a folyamatot, a klímaváltozás tényleges okait, és várható következményeit, valamint a klímaváltozás ellen tehető lépéseket már kevésbé látják át, az ezzel kapcsolatos tévhitekről nem is beszélve. A klímaváltozás elleni egyéni lépések terén nem sok konkrét cselekvési alternatívát ismernek. Saját lehetőségeiket leginkább a szelektív hulladékgyűjtésben, a nem szemetelésben és a villannyal való takarékoskodásban látják. A kutatás eredményei rámutattak arra, hogy a középiskolások körében nagy szükség van a klímaváltozással kapcsolatos szemléletformálásra. Ennek keretében legalább nagy vonalakban meg kell ismertetni ezzel a korosztállyal a jelenség ok-okozati összefüggéseit, és tényleges cselekvési alternatívákat kell felmutatni számukra.
Oldalszám: 68
Letöltés: szakdolgozat letöltése

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés