Invazív fajok szerepe a biodiverzitás fennmaradásában Szerző: Iván Judit
Szerző e-mail: ivanjudit05@gmail.com
Év: 2011
Város: Budapest
Egyetem/főiskola: ELTE-TTK
Tanszék: Állatrendszertani és Ökológiai Tanszék
Absztrakt: Egyetemi éveim alatt több előadás során is előkerült a manapság egyre nagyobb figyelmet kapó téma, a biodiverzitás globális csökkenésének kérdése. Okai között kitüntetett helyet foglalnak el az invazív fajok. A probléma aktualitását a folyamatosan frissülő angol nyelvű szakirodalmak, a létrehozott nemzetközi, inváziókat leíró és megfigyelő szervezetek, a lehető legjobb megoldást kereső tanulmányok, és az adventív fajokhoz köthető környezeti és gazdasági károk mutatják.
Dolgozatomban egy általános, a biodiverzitást leíró rész után kitérek a fogalmi tisztázásra. A szakdolgozat az invazív fajok témáját körbejárva átfogó képet próbál adni az invázió folyamatáról és módjairól, a Magyarországon és Európában legfontosabb özönfajokról, az ezen fajok okozta károkról. A probléma megoldásának keresése közben általános jellemzést adok a jelentős nemzetközi szervezetekről, illetve programokról, amelyek a tömeges betelepüléssel, a lehetséges védekezéssel foglalkoznak. Dolgozatom utolsó részében az eddig elért sikerek és kudarcok tükrében fejtem ki a jövőbeli kilátásokat.

Oldalszám: 35
Letöltés: szakdolgozat letöltése

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés