Ezen az oldalon környezet-és természetvédelmi témájú szakdolgozatokat és doktori disszertációkat talál.

Ha saját szakdolgozatát  környezetvédelmi témába illőnek találja, és szívesen megjelentetné a Greenfo oldalán, csatolva küldje be  Word dokumentum vagy Pdf formátumban! Pdf-ben olyan beállítással érdemes elmenteni, hogy ne lehessen szöveget kimásolni a dolgozatból - így el lehet kerülni az esetleges visszaéléseket, szakdolgozat-lopásokat. Csak akkor juttassa el hozzánk a dolgozatát, ha már megvédte az egyetemen/főiskolán, és az intézmény elfogadta!
Feltöltés

itt

Cím Szerző Év
Az ürge (Citellus citellus) mikrohabitat használata Bugacpusztán Katona Krisztián 1997
Az egyéni környezettudatos szemléletformálás elméleti és gyakorlati háttere Kocsis Zoltán 2011
Az ökoturizmus lehetőségei az Ócsai Tájvédelmi Körzetben Koncz Attila 1999
Elektromos berendezések hulladékainak visszagyűjtése különös tekintettel a hulladék-keletkezés újrahasználat útján történő megelőzésének lehetőségére Kovács Dániel 2005
Theory and Practice of Compost Qualification in Environmental Protection Kozák Imre Olivér 2001
Technikai sportok hatása a Pilis-tető magyarföldi husáng (Ferula sadleriana) populációjára Lenkei Péter 2006
Hulladék nyomtatott áramköri lemezek másodnyersanyagként történő újrahasznosítása Lukács Bence 2003
Eltérő kommunikációs stratégiák hatékonyságának vizsgálata két konkrét környezetvédelmi szervezeten keresztül bemutatva Lussa Gergely 2010
Pápaszemes pingvin tartási és tenyésztési tapasztalatai a Nagyerdei Kultúrpark Állatkertjében Marsalkó László 2018
A csomagolási temékdíj hazai bevezetésének elemzése Máthé Domokos 2005
Zöld út a sajtóban: a Greenpeace kommunikációja a tömegmédiában Mátyás Eszter 2010
Kipufogógázok káros emissziójának csökkentésére alklamazott technológiák Nagy Tamás 2016
A környezet- és természetvédelmi oktatás terepi lehetőségeinek alkalmazása és módszereinek továbbfejlesztése a Máriaremetei-szurdokvölgy példáján. Némethné Katona Judit 2006
Vízlábnyom Magyarországon Neubauer Éva 2010
Az állatfaj-visszatelepítési programok finanszírozása Óhegyi Erzsébet 2013
Az élőhelyek feldarabolódása és a táj átalakulása Óhegyi Erzsébet 2017
A magyarországi állatfaj-visszatelepítések elemzése az IUCN útmutató alapján Olajos Tímea 2012
Health effects of energy efficient design strategies of passive house standard: a cross country analysis Samuel BABATOLA 2018
Harmóniában a természettel - A fenntarthatóság vizsgálata Tornakápolnán Sasvári Judit 2009
Biomassza biológiai kezeléséből származó szilárd maradék vizsgálata (német nyelven) Simon Bálint 2005
Az eurázsiai hiúz (Lynx lynx) magyarországi visszatelepülésének megítélése kérdiíves felmérés alapján Simon Katalin 2009
Édesvízért folyó konfliktusok a világban és kialakulásuk lehetőségei Magyarországon Szalkay Csilla 2004
El Nino, a kisded titkai Tóth Ágnes 2004
Középfeszültségű elektromos szabadvezetékek okozta madárpusztulás a hevesi füves pusztákon Tóth Péter 2007
A védjegy mint a kreatív újrahasznosítás lehetséges korlátja Trunkos Anita Krisztina 2016
Abiotikus környezeti tényezők hatása ürgék tér- és időbeli aktivitásmintázatára - doktori értekezés Váczi Olivér 2006
Civil szervezetek szerepe a környezeti nevelésben Varga Renáta 2012
Marketing-lehetőségek a környezetvédelem területén Varró Imre 2006
A hulladékgazdálkodás intézményi keretei és a hazai gyakorlat az elektronikai hulladékok vonatkozásában Vas Levente 2007
Visnyeszéplak fenntarthatósági modell-kísérletének vizsgálata ökológiai lábnyomának számításával Vásárhelyi Boglárka 2012

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés