Marketing-lehetőségek a környezetvédelem területén Szerző: Varró Imre
Év: 2006
Város: Gyöngyös
Egyetem/főiskola: Károly Róbert Főiskola
Tanszék: Marketing és Vezetéstudományi Tanszék
Absztrakt: Azért foglakozom a környezetvédelemmel, mert személyesen is nagyon fontosnak tartom az ügyet, másrészt a jövő egyik legjelentősebb társadalmi-gazdasági kérdésének tekintem. Amennyiben a marketing a „figyelemfelkeltés tudománya”, akkor a jövő ( és a jelen ) egyik jelentős tényezőjére biztosan fel kell hívni a figyelmet. Hogyan és kik legyenek azok, akik a környezetvédelem marketingjével foglakoznak? Dolgozatomban erre kerestem a választ. Elméleteket és hazai tapasztalatokat próbáltam rendszerezni. A kutatás során kiderült, hogy egyre többen kapcsolódnak be a környezetvédelembe. A különböző cégeket, szervezeteket más célok vezérlik és emiatt más marketingkommunikációt alkalmaznak tevékenységük végrehajtása érdekében. Emiatt sokfajta környezetvédelmi reklámmal lehetne találkozni. Ennek ellenére személyes tapasztalataim azt mutatták, hogy kevés hiteles, környezetvédelemmel kapcsolatos marketingkommunikációval találkozik egy átlagos magyar fogyasztó. Elkezdtem keresni a hirdetőket, a reklámhordozókat, a reklámüzeneteket és a hozzájuk társuló elméleti gyökereket. A kutatás eredményeképpen három kategóriába soroltam be a marketingmegoldásokat társadalmi szektorok alapján. 1. Környezeti marketing ( Zöld marketing ) – üzleti szektor 2. A kereskedelmi marketing és a környezetvédelmi TCK határterületei – üzleti szektor vagy az üzleti szektor és a nonbusiness szektor együttműködése 3. Környezetvédelmi társadalmi célú kommunikáció (TCK) – nonbusiness szektor Dolgozatommal a következőket próbálom meg bemutatni: A. a környezeti tudat fejlesztésének az egyik fontos, kiaknázatlan területe a környezetvédelemmel kapcsolatos marketing; B. a társadalmi szektorok képesek úgy együttműködni, hogy kölcsönösen előnyösnek tartják az egymás közötti kapcsolatot, képesek együtt segíteni a környezetvédelem ügyét; C. a környezetvédelem és a marketing nem ellentétes egymással. A marketing nagyon sokat segíthet a környezetvédelemnek; D. a környezetvédelemben érdekelt felek csak egymásra épülve, egymást segítve fejlődhetnek. A dolgozat megkezdett vonalát fejleszteni lehetne további kutató és gyűjtő munkával. Lehetne végezni környezetvédelmi reklámelemzést. Ki lehetne térni az önkormányzati és közüzemi marketingre. Hazai példákat lehetne gyűjteni a környezeti marketing területéről.
Oldalszám: 93
Letöltés: szakdolgozat letöltése

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés