Állásbörze - Kínál Archívum - Keresés
LIFE projekt asszisztens Feltöltve: 2017. nov. 22. 17:05
Érvényes: 2017. dec. 15.
Régió: Budapest
Feladó: Belügyminisztérium Önkormányzati Koordinációs Iroda
Részletek: A közszolgálati jogviszony időtartama:
Határozott idejű, 2018. január 1-jétől legfeljebb 2021. augusztus 31–ig tartó közszolgálati munkavállalói jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
A Belügyminisztérium vezetésével a LIFE Program Klímapolitikai Alprogramja keretében megvalósítani tervezett projekt átfogó célkitűzése, hogy javítsa a legsérülékenyebb magyarországi önkormányzatok éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességét, a klímaváltozásból fakadó kockázatok csökkentésével. E célból a pályázat során az önkormányzatok megismerik, tesztelik és elősegítik a fenntartható ökoszisztéma-alapú vízgazdálkodási megközelítéseknek és a természetes vízmegőrző megoldásoknak a helyi szintű környezet-gazdálkodási stratégiákba, valamint az önkormányzat területrendezési tervezési gyakorlatába történő beépülését, integrálását. A pályázat célja továbbá, hogy megerősítse a helyi önkormányzatok koordinációs szerepét az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás tervezése, és a felmerülő kockázatok felismerése terén.
A projektben – a BM-en kívül – 9 társult kedvezményezett (partner) vesz részt: öt hazai önkormányzat, egy klímabarát önkormányzati szövetség, egy BM háttérintézmény, egy természetvédelmi alapítvány és egy innovációs vállalat.
A LIFE projekt asszisztens fő feladata a projekt teljes körű dokumentálásának és adminisztrációjának az ellátása, a szakmai megvalósítás során felmerülő valamennyi operatív feladat nyomon követése, ezáltal a teljes folyamat gördülékenységének biztosítása, a LIFE projekt szakmai vezető munkájának közvetlen támogatása. Feladatkörébe tartozik még a folyamatos kapcsolattartás az Önkormányzati Koordinációs Iroda, valamint az érintett partnerek között. Az asszisztens tevékenysége kiterjed fordítói munkálatok elvégzésére is (magyar és angol nyelven egyaránt) a projekt honlapja, kiadványok és egyéb dokumentumok tekintetében, valamint a partneri találkozók előkészítésében történő részvételre. Továbbá, feladatkörébe tartozik az Iroda környezettudatos szemléletének, „öko-lábnyomának” figyelemmel kísérése, és az ezzel kapcsolatos teendők megszervezése.
A projekt munkanyelve magyar és angol.

A LIFE programról bővebb információt az alábbi linkeken talál:
http://ec.europa.eu/environment/life/
http://www.lifepalyazatok.eu/

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény és a Belügyminisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 2/2013. (V. 28.) BM KÁT utasítás rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
- magyar állampolgárság,
- cselekvőképesség,
- büntetlen előélet,
- főiskolai/egyetemi végzettség,
- minimum 1 éves munkatapasztalat,
- legalább középfokú angol nyelvtudás,
- felhasználói szintű, magabiztos számítógépes ismeretek (MS Office)

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
- európai uniós ismeretek, nemzetközi tanulmányok,
- projektmegvalósítás során szerzett dokumentációs/adminisztrációs tapasztalat,
- rendezvényszervezési gyakorlat,
- fordítási tapasztalat,
- államilag elismert felsőfokú szakmai angol nyelvvizsga,
- államilag elismert egyéb nyelvvizsga

Elvárt kompetenciák:
- jó szervezőkészség,
- pontosság, precizitás,
- rendszergondolkodás,
- csapatmunka, jó együttműködési készség,
- képesség az önálló munkavégzésre,
- jó kommunikációs és kapcsolattartási készség,
- rugalmasság,
- terhelhetőség,
- jó problémamegoldó képesség,
- felelősségtudat.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
- részletes, fényképes szakmai önéletrajz,
- motivációs levél,
- végzettséget és nyelvtudást igazoló okirat(ok) másolata,
- nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban szereplő adatokat az eljárásban résztvevők megismerhetik.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör legkorábban 2018. január 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. november 30.

A pályázatok benyújtásának módja:
Elektronikus úton Számadó Róza főosztályvezető asszony részére az oki@bm.gov.hu e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
A BM Önkormányzati Koordinációs Iroda vezetőjének javaslata alapján a BM közigazgatási államtitkára dönt a pályázat nyerteséről. A pályázókat elektronikus úton értesítjük a pályázat eredményéről.

A pályázat elbírálásának határideje várhatóan: 2017. december 15.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt az Önkormányzati Koordinációs Iroda nyújt az oki@bm.gov.hu e-mail címen.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés