A rovat kizárólagos támogatója

A kockásliliom (Fritillaria meleagris L.) nem csak Magyarország védett növénye; Európában észak felé egészen Norvégiáig, kelet felé pedig a Kaukázus hegyláncáig terjedt el. IUCN Vöröslista kategóriái szerint a kockásliliom sebezhető (Vulnerable) státuszban van Romániában és Ukrajnában, veszélyeztetett (Endangered) Magyarországon és Svájcban, kritikusan veszélyeztetett (Critically Endangered) Szlovákiában, kihaltnak tekintett (Extinct) Csehországban és Belgiumban.

Magyarországon a kockásliliom természetvédelmi értéke 10 ezer Ft-ról 50.000 Ft-ra emelkedett, amely mutatja, hogy a veszélyeztető tényezők, ezek kb. 99%-a antropogén eredetű, közvetlenül és közvetve, az utóbbi években drasztikusan emelkedtek. A vízlecsapolások időszakától kezdődően, a ligeterdők letermelésén és tuskózásán keresztül eljutottunk a 2000-es évekig, amikor a védettség már nem számít, és kockásliliom mezőket szántanak ki és boronálnak le. A következőkben szeretném néhány példán bemutatni, hogy Európa országai hogyan óvják meg ezt a védett növényt, mit tudnak róla és mit tesznek azért, hogy még több információ összegyűljön?

Védelem és veszélyeztető tényezők

Nem megszokott módon Angliában a legsúlyosabb veszélyeztető tényező a terület kavicskészletének a kitermelése, a vízkivétel, a városi és az ipari fejlődés. Németországban az intenzív mezőgazdaság hatására csökken a kockásliliomok állománya (Alsó Szászország, Elba-völgy, Majna-völgy). Franciaországban ártéri erdőkben, folyók és helyi patakok mentén a kockásliliom akár 1600 m-ig felhúzódhat. A vízelvezetés, növénytermesztés, élőhely-átalakítások, a nyárasítások, intenzív trágyázások miatt állományaik egyre csökkennek.
Hollandiában a kockásliliomok 95%-a egy helyre korlátozódik, ez Zwolle és Hasselt között van. Eltűnéséért a talajvízváltozások és a nagymérvű műtrágyázás felelős, de kiemelhető a kikötők kotrása is, amivel számtalan kockásliliom hagyma semmisült meg. A kockásliliomok állománya az 1950-es évektől kezdve napjainkig rohamosan csökken, kb. 50-75%-ban, a veszélyeztetett növények vöröslistáján szerepel. A hollandiai Oosterlandban nem megszokott módon a fehér fritilláriák dominálnak, bár mindösszesen 20 virágzó példányt találtak eddig a réten. A II. világháború előtt ezen a területen egy üzem helyezkedett el (ekkor a virágzó egyedek száma kb. 60-ra volt tehető). Az ipari tevékenységek megszüntetése után a vadvilág elkezdett visszatérni a területre, többek között a kockásliliom is. Ez valószínűleg köszönhető annak is, hogy a talajvíz szintje a gyár megszűnése után elkezdett emelkedni, így a terület újra megfelelő vízellátást kap. Hollandiában Overijsse tartományban lett először védett a növény, majd 1973-tól országos védelmet kapott. Ebben a tartományban az Erdészeti Bizottság, az önkormányzatok, a Víz Fórum, az Overijsse Tájképvédelmi Szervezet és magánemberek közösen együttműködve próbálják a természeti értékeket megóvni, helyreállítani.

Finnországban az Aland-szigeteken fordul elő, védelem alatt áll. A szigeten először 1887-ben írták le, és mivel főleg települések közelében található meg, így kerti szökevényként tartják számon ezt a növényt.
Szlovákiában ritka fajnak számít, néhány helyen fordul csak elő, de ott nagy számban: a kelet-síkon (Vojany Sobrance, Drahňov, kis és nagy Raškovce) és környékén Vihorlaty (Jovsa, Zétény), valamint a Közép-szlovákiai vízgyűjtőkön (Ipoly és a Slatina).
Az Ukrajnában nyilvántartott növény- és állatfajok Vörös Listáján a kockásliliom is szerepel, mint sebezhető növényfaj.

Egyetlen konzumer fajról tudunk, a Scarlet liliom bogárról, ami közvetlenül károsítja a kockásliliomot mind lárva, mint imágó formában. A kifejlett, megtermékenyített scarlet bogár a petéit liliom vagy kockásliliom egyedre rakja, melyből kb. egy hét alatt kikelnek a lárvák. Ezek a lárvák okozzák a legnagyobb problémát, hiszem fejlődésükhöz rengeteg tápanyagra van szükségük.

Kockásliliom élőhelyek hasznosítása

Angliában célul tűzték ki e sérülékeny növény védelmét a megfelelő gazdálkodási formák kialakításával. Kaszálóréteken a kaszálás július elseje után történik, amikor már bekövetkezett a növények magszórása, a szénát pedig a területről augusztus közepéig el kell vinniük a helyi gazdáknak. Ezt követően juhokkal és szarvasmarhákkal legeltetik a területet.
Az Egyesült Királyságban Clotswoldsban egy Clattinger nevezetű farmon – alföldi kaszálóréteken – hagyományos gazdálkodást folytatnak, ami azt eredményezte, hogy több, mint 180 növényfaj telepedett újra vissza, köztük a kockásliliom és számos kosborfaj. Ezek a kis területű természetszerű gazdálkodást folytató farmok lehetnek azok a helyszínek, amelyeken kutatni lehet a biológiai sokféleség kialakulását, és a növényzet különféle környezeti hatásokra való reagálását.
Németországban a folyók árterén évi egy-két kaszálást engedélyeznek, hogy fennmaradjanak a rétek, és a kockásliliomok. A túl korai kaszálást megsínylik e védett növények, mivel a szaporodási ciklusuk, tehát a mag beérése és elszórása nem következik be. A természetvédelem és a mezőgazdaság szoros együttműködése nélkül elképzelhetetlen a faj megőrzése.
Hollandiában árterek mentén és kikötők kotrása során a kockásliliomok eltűntek, azonban néhány év elteltével megjelentek a kotrásból származó gátak partjain, melyek tökéletes élőhelyek az állandó vízszivárgás miatt. A helyiek kaszálással hasznosítják a gátpartot, amin érdekes módon a legnagyobb csúcsok 1997-ben, 2004-ben és 2011-ben voltak, erről arra tudunk következtetni, hogy a magról szaporodó liliomok 7 évente válnak virágzóképessé, és ilyenkor a virágzó állományaik kiemelkedő értékeket érnek el.
Kutatások
Nagy-Britanniában: Wiltshire-ban, Stafforshire-ban, Oxfordshire-ban (Magdalen College) a „The Floodplain Meadows Partnership” keretében már 13 éve szerveznek minden évben kockásliliom számlálást, melyhez önkéntesek csatlakozását várják. A rögzített adatokat statisztikailag elemzik és megállapításokat vonnak le a kapott eredményekből. A kutatás keretében figyelik a kockásliliom beporzóit is, így a poszméheket, darazsakat.
Franciaországban 97 önkormányzat összefogásával kutatták 2001-2003 között a kockásliliomokat. E védett fajt legtöbbször 87%-ban füves területeken találták meg, a fennmaradó 13% főként nyárerdők aljnövényzetében volt. A kutatás hatására új Natura 2000 területek kerültek kijelölésre.
Kelet-és Dél-Hollandiában ökológiai kutatásokat végzett az ATKB cég 2013-ban. Az autópályák mentén haladtak, amit eddig még nem térképeztek fel. Új flóra és fauna elemeket találtak, mint a kockásliliom, elevenszülő gyík, orchideák, több kétéltű faj. Fő céljuk további védendő fajok és élőhelyeik feltérképezése, monitoring rendszerének kidolgozása, valamint az utak mentén folyó munkák ökológiai szempontból történő meghatározása.
Horvátországban a kockásliliom a Vörös Könyv szerint szintén a sebezhető kategóriában helyezkedik el, a horvát természetvédelmi törvény szerint szigorúan védett faj. Védelme érdekében, egy projekt keretén belül monitoring rendszert építettek ki. Az Állami Természetvédelmi Intézet a kutatásba bevonta az általános és középiskolákat is. A projekt helyszínei: Muraköz, Krapina-Zagorje megye (2006), Koprivnica-Križevci és Varasd megye (2007), Bjelovar-Bilogora és Sisak-Moslavina megye (2008). A kockásliliom adatlapokon fel kell tüntetni az állományok lelőhelyét és méretét, valamint a veszélyeztető tényezőket is, ez alapján fogják elkészíteni a kockásliliom fajmegőrzési-cselekvési tervét.

kockás liliom kép: ifj. Vasuta Gáborkockás liliom      kép: ifj. Vasuta GáborÉrdekességek

Több országban is vitatott a kockás liliom őshonossága. Svédországban először 1745-ben említi Linné, – és nevezte el Kungsängsliljan- nak. Valószínűsíthető, hogy egy Olof Rudbeck nevezetű botanikus kertjéből „szabadult” ki a növény az 1600-as években. Egy svéd mítosz szerint Norrkopingban azóta vannak kockásliliomok, amióta a svédek és a dánok egy véres harcban lekaszabolták egymást. Minden dán levágott fej után piros kockásliliom, minden levágott svéd fej után fehér kockásliliom maradt a réten. A csatában a svédek győzedelmeskedtek, és ez magyarázza azt is miért ilyen ritka az albínó fritillária a területen.

A Natural England beszámolói alapján Nagy-Britanniában 1737-ben írták le ezt a feltűnő virágot a vad természetben, azonban botanikus kertek fajlistáin már 1597-ben is rajta volt.
Németországi Természetvédelmi Alapítvány 1993-ban az év vadvirágának választotta a kockásliliomot dekoratív kinézete, ebből fakadó veszélyeztetettsége miatt.
Észak-Németországban, Hollandiában és Magyarországon is használják a bíbictojás népi nevet, utalva a virág és a tojás pettyezettségének hasonlóságára.
Hollandiában a kutatók szerint a kockásliliom egyedek egyenletes eloszlása a területen annak köszönhető, hogy a magok belvíz és árvíz idején vízen úsznak, és így messzebb eljuthatnak, mint a szél által.
A növény toxikus alkaloidokat tartalmaz (verticine, verticinone, isoverticine, imperialine , hupehenine, ebeiedine, ebeienine és ebeiedinone) és két nukleozidot (timidin és adenozin). Mérgezési tünetei a hányás, görcsök, keringési problémák, nagyobb dózisban akár szívmegállást is okozhat. Ezzel szemben hagyományos gyógynövényként: tüdőbetegségekre, asztmára, bronchitisre, tuberkulózisra, és a köhögés minden formájára hasznosítják Nepálban és Kínában két rokon faját a F. thunbergiit és F. hupehensist.

Kockásliliom a művészetben (1,4 MB pdf)

A kockásliliom nevei

• magyar- mocsári kockásliliom
• latin- Fritillaria meleagris
• angol- Snakehead Fritillary
• holland- Wilde Kievitsbloem
• izlandi- Vepjulilja
• finn- Kirjava pikarililja
• cseh- Řebčík kostkovaný
• szlovák- Korunkovka strakatá
• dán- Almindelig Vibeæg
• ukrán- Рябчик шаховий
• azerbajdzsáni- Şahmatşəkilli laləvər
• olasz- Meleagride comune
• szlovén- Logarica močvirska
• norvég- Rutelilje
• észt- Kirjava pikarililja
• kínai- Pei mu, 阿尔泰贝母
• svéd- Kungsängslilja
• finn- kirjopikarililja
• francia- fritillaire pintade
• német- Gewöhnliche Schachblume
• lengyel- Szachownica kostkowata
• török- Mutafan lale
 


"A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg."
Források:
• http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0100013.KOM
• http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/20041118/kockasliliom_mezot_irtottak_ki
• http://ikervarert.hu/raba/kcksllm/kcksllm.htm
• http://www.kew.org/plants-fungi/Fritillaria-meleagris.htm
• http://www.fsbio-hannover.de/oftheweek/122.htm#5
• http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3435100322.html
• http://www.aujardin.info/plantes/fritillaria-meleagris.php
• http://barneywilczak-fineart.co.uk/index.php?/printcollect/the-meadow/
• http://www.dsne.org/naturalisme/faune-flore/botanique-habitats/La-Fritillaire-pintade-en-Deux
• http://www.landschapoverijssel.nl/kievitsbloem3
• http://www.verspreidingsatlas.nl/0532
• http://www.drentscheaa.nl/documents/gebiedskenmerken/de-laatste-witte-kievitsbloem.xml?lang=nl
• http://plazilla.com/kievitsbloem-wilde-kievitsbloem-een-in-het-wild-zeldzaam-voorkomend-bolgewas
• http://mineleni.nederlandsesoorten.nl/get?site=eleni.db&view=eleni.db&page_alias=soort&sid=2661
• http://nl.treknature.com/gallery/Europe/Netherlands/photo204244.htm
• http://www.alverbacks.se/sortiment/varlokar-i-kruka/kungsangslilja/
• http://www.upplandsstiftelsen.se/besok-ett-omrade/uppsala-kungsang__429
• http://www.at-kb.nl/home.php?id=118&item=173
• http://www5.knnv.nl/afdeling-waterweg-noord/de-wilde-kievitsbloemen
• http://waterforum.net/Artikel/PrintArtikel.aspx?ID=1816
• http://redbook-ua.org/item/frittilaria-meleagris-l/
• http://faq.gardenweb.com/faq/lists/neweng/2002040522017914.html
• http://www.dzzp.hr/eng/species/k/species-of-the-month-snakes-head-fritillary-fritillaria-meleagris-l-708.html
• http://botany.cz/cs/fritillaria-meleagris/

 

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek