A rovat kizárólagos támogatója

A minisztérium  Nyíregyházán tartott központi ünnepségén Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter szakmai elismeréseket a Környezetünkért Díjat, Környezetünkért Emlékplakettet, Miniszteri Elismerő Okleveleket, és a környezetvédelmi tudatformálásban kiemelkedő tevékenységet végző újságírók számára Zöld Toll-díjat adott át. Mangel Gyöngyi kolléganőnk is díjazott.

Az ENSZ 1972-ben Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel tartott környezetvédelmi világkonferenciát, melyet június 5-én nyitottak meg. A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította. A világnap célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket arra, mindenkinek magának is tennie kell valamit természetes, épített, társadalmi és belső környezetünk megóvásáért, harmonikusabbá tételéért.

Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
Környezetünkért Díjat adományozott

Dr. Bakonyi Árpádnak, a NITROKÉMIA Zrt. Vezérigazgatójának, igazgatósági tagjának, a környezetvédelem érdekében hosszú időn át végzett munkássága, rehabilitációs programok megvalósítása során, valamint a környezeti mérnökképzésben kifejtett tevékenysége elismeréseként

Balatoni Henriknek, a Fe-Group Invest Zrt. elnök-vezérigazgatójának, a hulladékgazdálkodás és hulladékhasznosítás, a szabályozási környezet kialakítása során vállaltvezetőként és társadalmi szervezetek elnökeként kifejtett magas színvonalú munkájáért

Dr. Csoknyai Istvánnénak, a KvVM Környezetfejlesztési főosztály vezető-főtanácsosának, az energiatermelés és felhasználás levegőtisztaságvédelmi feladatai során, illetve a megújuló energiaforrások elterjesztése és népszerűsítése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként

Dr. Dávid Lóránt főiskolai docensnek, a Károly Róbert Főiskola, Turizmus és Területfejlesztési Tanszék tanszékvezetőjének, szakfelelősnek, a civil szervezetekkel együttműködve az Észak-magyarországi és az Észak-alföldi Régió környezetvédelmi, környezeti nevelési, természetvédelmi és ökoturisztikai fejlesztése érdekében végzett munkássága, főiskolai oktatói tevékenysége elismeréseként

Dr. Fekete Endrének, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság osztályvezetőjének, környezetvédelmi, vízminőségvédelmi és kárelhárítási szakterületen végzett közel 30 éves kiemelkedő munkájáért

Társadalmi Ellenőrző Tájékoztató Társulásnak, tíz éves, a bátaapáti rádióaktív hulladéktároló létesítése, üzemeltetési folyamatainak ellenőrzése, a lakosság folyamatos tájékoztatása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
Környezetünkért Emlékplakettet adományozott

Fehér Tamásnak, a Nyugat-dunántúli KTVF szakmai tanácsadójának, a Felügyelőség környezetvédelmi tudat- és szemléletformálási feladataiban, valamint a civil kapcsolatok építésében, ápolásában közel három évtizeden át nyújtott kimagasló munkájáért

Gaál Erzsébetnek, a Dél-dunántúli KTVF osztályvezetőjének, a zöldhatósági mérőközpont, az összevont regionális felügyelőségi laboratórium kialakítása, a Víz Keretirányelvet támogató monitoring rendszerek kialakításában érdekében végzett példamutató munkájáért

Juhászné Rumbach Ibolyának, a Dél-dunántúli KTVF Bajai Kirendeltsége iktatóvezetőjének, a vízügyi és környezetvédelmi igazgatás területén hosszú időn át végzett magas színvonalú munkája elismeréseként,

Kelemen Ágnesnek, a KvVM Klímavédelmi és energia osztálya tanácsosának, az EU emisszió-kereskedelmi rendszeréhez kapcsolódó Nemzeti Kiosztási Terv elkészítése, az éghajlat, illetve klímaváltozás tárcafeladainak megoldása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként

A Kisalföldi Erdőgazdaság Zrt.-nek, a környezetvédelmi és természetvédelmi nevelés és képzés támogatása, a természetben való tanulás feltételeinek megteremtése, a környezeti kultúra kialakításában nyújtott példamutató tevékenysége elismeréseként

Parászka Violának, KvVM Levező, zaj- és közlekedési osztálya tanácsosának, a zaj- és rezgés elleni védelem , a környezeti zajok kezelésére vonatkozó szabályozás, valamint a tárcák közötti koordináció és a nemzetközi kapcsolattartás során végzett kiemelkedő szakmai munkájáért

Serné Móré Anikónak, a Közép-Dunántúli KTVF osztályvezetőjének, a környezetvédelem terén másfél évtizede végzett lelkiismeretes munkája elismeréseként

Szabó Istvánnének, az Észak-dunántúli KTVF Gazdasági vezetőjének, a környezetvédelem iránt elkötelezett közel három évtizedes lelkiismeretes, pontosan gazdasági vezetői munkája elismeréseként

Szendrey Csabának, a Közép- Tisza-vidéki KTVF Műszaki igazgató-helyettesének, a környezetvédelem érdekében hosszú időn át végzett munkája, különösen a rendkívüli káresemények kezelése, a civil szervezetekkel való kapcsolattartás során kifejtett tevékenysége elismeréseként

Weisz Imrénének, az Észak-dunántúli KTVF hatósági ügyintézőjének, a közigazgatásban eltöltött több mint 35 éves, a vízügyi illetve környezetvédelmi jogalkalmazás területén végzett 15 éves magas színvonalú hatósági tevékenysége elismeréseként

Zabodal Balázsné tanárnak, a nagykőrösi Toldi Miklós Élelmiszeripari Középiskola, Szakiskola és Kollégium Gyakorlati oktatásvezető-helyettesének, a közel három és fél évtizedes környezettudatos oktatói munkája, a környezetvédelmi szakcsoportos képzés és a hulladékgazdálkodási akkreditált felsőfokú képzés bevezetése érdekében végzett tevékenysége elismeréseként.

Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából
Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Annus Máriának, a Közép-Dunántúli KTVF környezetvédelmi vezető szakreferensének, a környezetvédelem területén a felügyelőség megalakulás óta végzett kiemelkedő munkája elismeréseként

Berényi Lászlónak, a Közép- Tisza-vidéki KTVF Hulladékgazdálkodási ügyintézőjének, a hulladékgazdálkodási területen végzett munkája, a „zöldkommandós” ellenőrzések koordinálása, irányítása során kifejtett tevékenysége elismeréseként

Ceglédi Juditnak, a KvVM , Környezetfejlesztési főosztály főelőadójának, a főosztályi titkárságon végzett megbízható ügykezelési munkájáért

Gubisi Lászlónak, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Csatornabiztosának, a közel 25 éves csatornaőri, csatornabiztosi tevékenységéért, a környezetvédelmi, öntözési és belvízvédekezésben végzett kiemelkedő munkájáért

Komenczi Lajosnénak, a Heves Megyei Önkormányzat Vezető-főtanácsosának, a környezetvédelem és a vízminőségvédelem területén Heves megye településeinek fejlesztése érdekében kifejtett kiemelkedő munkája elismeréseként

Kránitz Bélának, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság üzemvezetőjének, a Szigetköz ökológiai rehabilitációja, természeti értékeinek megőrzése és megismertetése érdekében, valamint a szigetközi környezetbarát vízi-turizmus alapjainak megteremtésében végzett tevékenysége elismeréseként

Magi Beátának, a Felső-Tisza-vidéki KTVF vízgazdálkodási felügyelőjének, a felszíni és felszín alatti vízbázis védelemmel kapcsolatos feladatainak magas szintű ellátása elismeréseként

Mórocza Ágnesnek, az Alsó-Duna-Völgyi KÖVIZIG környezetvédelmi és viziközmű osztály osztályvezetőjének, a több mint három évtizedes kiváló és sokoldalú szakmai munkájáért, a vízügy és környezetvédelem szolgálatban teljesített helytállásáért

Nagy Gabriellának, a Tiszántúli KÖVIZIG vízhasznosítási ügyintézőjének, a közel négy évtizedes vízgazdálkodási, környezetvédelmi munkája elismeréseként

Dr. Szabó Csillának, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség tanácsosának, a szakmai hozzáértéssel és szorgalommal végzett hatósági munkája elismeréseként

Szilágyiné Beregszászi Erzsébetnek, a Nyírteleki Általános Művelődési Központ biológia-földrajz szakos tanárának, mentálhigiénikusnak, a környezettudatos magatartás kialakítására irányuló iskolai oktató tevékenysége, a város tisztasága érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként

Varga Lászlónénak, a Tiszántúli KTVF főmunkatársának, a több évtizedes példamutató laboratóriumi, vízvizsgálati munkájáért

Veres Juditnak, a Közép-Dunántúli KTVF Környezetvédelmi vezető szakreferensének, a Felügyelőség megalakulása óta magas színvonalon végzett lelkiismeretes munkájáért.

Fodor Gábor környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Környezetvédelmi Világnap alkalmából a környezetvédelmi tudatformálásban kiemelkedő tevékenységet végző újságírók elismerésére alapított Zöld Toll-díjat adományozott

Elektronikus sajtó, televíziós” kategóriában az RTL Televízió Híradó című műsor szerkesztőségének.

Az RTL Híradó szerkesztősége kiemelt figyelemmel kíséri a környezet és természetvédelem ügyét. Tudósításaik, ha olykor kritikus hangneműek is, segítik megismertetni emberekkel a környezetvédelem, a természetvédelem és a vízügy aktuális problémáit, ügyeit.

Elektronikus sajtó, rádiós kategóriában Mangel Gyöngyinek, a Magyar Rádió szerkesztő-riporter-műsorvezetőjének.

Több mint két évtizede foglalkozik a környezetvédelem ügyével. Munkásságát számos cikk, illetve a Magyar Rádióban elhangzott környezetvédelmi, társadalom-ökológiai riport, önálló műsor jellemez, pl: Oxigén, Fűtől-fáig, Zöld telefon, Kék bolygó, Ökosansz. Az MTV és a Duna Tv részére több filmet is készített.

Írott sajtó kategóriában Nyéki Zsoltnak, a Kelet-Magyarország szerkesztő-újságírójának.

Pályája kezdete óta elkötelezettje a környezet- és természetvédelem ügyének. Írásaiban országos és helyi jelentőségű ügyeket, híreket egyaránt megtalálni, melyeket a szakhatóságtól kapott adatok, információk tárgyilagos közlése jellemez. A szakterület sajtótermékeiben is publikál; pl. a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Magazinban, itt a Zöld út ad számára rendszeresen „zöld utat” egy-egy érdekes téma, gondolat közléséhez.

Posztumusz Zöld Toll-díjat Szilágyi A. Jánosnak, a Magyar Hírlap volt újságírójának, aki 2007. március 3-án hunyt el.

Szilágyi A János az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem–könyvtár szakán végzett és majd tanárként kezdett dolgozni. 1990-től a Magyar Hírlap munkatársa, ahol másfél évtizeden keresztül, korai haláláig környezetvédelmi témákkal foglalkozott. Alaposan és körültekintően informálódott, pontosan, hitelesen és elkötelezetten tájékoztatott. Felkészülten, biztos tárgyi tudással írt hazai és külföldi, környezettel kapcsolatos eseményről, társadalmi kérdésről és apró, egyedi ügyről egyaránt. Cikkeivel tekintélyt szerzett az olvasók és szakemberek körében egyaránt.

hirdetés
hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás