A rovat kizárólagos támogatója

A Pannon Magbank a Pannon biogeográfiai régió vadon élő magvas növényeinek ex-situ megőrzését szolgálja a természetes élőhelyen történő védelem biztonsági kiegészítéseként. A 2010. január 1-től 2014. december 31-ig tartó Pannon Magbank Life+ projekt célja a tárolásra alkalmas őshonos, vadon élő hazai magvas növényfajok közül legalább 800 növényfajnak a begyűjtése és hosszú távú megőrzése. A Pannon Magbankot a világ 13. legnagyobb mezőgazdasági génbankja, a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK) e célra történő kibővítésével hozzuk létre.

Tisztelt Kollégák!

Engedjék meg, hogy bemutatkozzam: Szilágyi Krisztina vagyok, a „A Pannon Magbank létrehozása a magyar vadon élő edényes növények hosszú távú ex-situ megőrzésére” c. projekt új koordinátora a vácrátóti MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetben.

Felhívásunk célja, hogy 2012-ben, majd az ezt követő években olyan megbízható szaktudással rendelkező botanikusokat keressünk a maggyűjtéshez, akik szívesen részt vennének a Pannon Magbank projekt megvalósításában.

A projekt rövid bemutatása

A Pannon Magbank a Pannon biogeográfiai régió vadon élő magvas növényeinek ex-situ megőrzését szolgálja a természetes élőhelyen történő védelem biztonsági kiegészítéseként. A 2010. január 1 től 2014. december 31 ig tartó Pannon Magbank Life+ projekt célja a tárolásra alkalmas őshonos, vadon élő hazai magvas növényfajok közül legalább 800 növényfajnak a begyűjtése és hosszú távú megőrzése. A Pannon Magbankot a világ 13. legnagyobb mezőgazdasági génbankja, a tápiószelei Növényi Diverzitás Központ (NÖDIK) e célra történő kibővítésével hozzuk létre.
A begyűjtött magminták alaptárolása a NÖDIK aktív és bázis hűtőtárolóiban történik. A bázistárolóban elhelyezett gyűjtemény a genetikai erőforrások hosszú távú (több évtizedes) megőrzését szolgálja, míg az aktív tárolóban elhelyezett gyűjtemény többek között a kutatásokhoz, szükség esetén a felszaporításhoz, visszatelepítéshez biztosít alapanyagot. A megőrzés teljes biztonsága érdekében a begyűjtött magtételek egy részét ún. duplikátum tárolókban is elhelyezzük: a bázis tároló duplikátumát az Aggteleki Nemzeti Park területén, az Esztramos hegyben lévő hajdani ércbánya-járatban, míg az aktív tároló duplikátumát a vácrátóti MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézetben.
További információ a www.pannonmagbank.hu weboldalon.

Mi történt 2011-ben?

A 2011-es év mérföldkő volt a projekt életében, hiszen megkezdődött a magok gyűjtése a Pannon Magbank számára az országban. Sokan eljöttek az első Pannon Magbankos képzésre, ahol általános ismertetőn túl a maggyűjtési módszertanba kaphattak betekintést az érdeklődők.

A gyűjtési szezonban sikerült 295 magtétellel (mintegy 209 faj) megalapozni az első gyűjtési évet, amit ezúton is köszönünk a lelkes gyűjtőknek, akik ezáltal hozzájárultak a projekt előrehaladásához és ahhoz, hogy egy lépést tegyünk vadon élő növényeink ex-situ megőrzése érdekében.

Megkezdődött a begyűjtött adatok feldolgozása, a magok vizsgálata és betárolása a tápiószelei bázis és aktív tárolókban. Innen történik majd a magok szétosztása, és végleges helyükre kerülése a duplikátum tárolókban 2012 tavaszától.

Mik a változások az előző évhez képest?

A vácrátóti Ökológiai és Botanikai Kutatóintézet 2012. januárjától MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet néven folytatja tovább működését. Az intézet projektben betöltött szerepén ez nem változtat, viszont új projekt koordinátor került kinevezésre.

A tavalyi év végére kidolgoztunk és véglegesítettünk egy maggyűjtési stratégiát, amelynek célja, hogy átfogó keretet és iránymutatást nyújtson a vadon élő növényfajok magmintáinak magyarországi gyűjtéséhez az ex-situ génbanki célú hosszú távú megőrzés érdekében. Ebben felvázoltuk többek között a projekt során gyűjtendő, vadon élő növényfajok kiválasztásának szempontjait, a növényfajok begyűjtésének ütemezését és azt, hogy melyek a tervezett gyűjtést befolyásoló és nehezítő tényezők. Ezzel egy olyan tavalyi hiányosságot sikerült pótolni, amely remélhetőleg a potenciális gyűjtők számára is hasznos iránymutatást és segítséget nyújt a projekt szakmai szempontrendszeréről.

A stratégia kidolgozásának keretében elkészült a Pannon Magbank projekt céljaihoz alakított maggyűjtési útmutató. Megújult a gyűjtési adatlap, amelynek kialakításakor figyelembe vettük a 2011-es év tapasztalatait, hogy minél egyszerűbb, terepi körülmények között könnyebben alkalmazható és mégis kellő információval bíró legyen.

Felajánlások

A mellékelt fajlista tartalmazza azokat a fajokat, amelyeknek a begyűjtésére várjuk a felajánlásokat. A 2011 folyamán összegyűjtött tételek adatai alapján megjelöltük, hogy 2012-ben melyek azok a fajok, amelyeknél bizonyos régiókból már csak ingyenesen fogadunk el felajánlást. A Nemzeti Parki Igazgatóságokkal történt egyeztetésünk eredményeképpen azokat a fajokat is megjelöltük, amelyeknél az igazgatóságok bevonása nélkül nem kezdhető meg önálló gyűjtés.

A minimális begyűjtendő magmennyiség tételenként 5000 mag, ettől csak egyedi esetben lehet eltérni (például rossz évjárat, ritka faj kis populációja, stb).

Amennyiben szeretné megtenni felajánlását, kérjük, töltse ki a fajlistát tartalmazó Excel táblázatban a Gyűjtő neve, a Gyűjtés tervezett helyszíne, a Populáció becsült nagysága és a Várható magszám nevű oszlopokat és küldje el a szilagyi@botanika.hu e-mail címre 2012. február 10-ig. A felajánlások befogadásának mérlegelésekor elsődleges szempontjaink  a fajok természetvédelmi, ökológiai és gazdasági jelentősége. A beérkezett felajánlásokat ezek alapján elemezzük, és minden esetben visszajelzést adunk az adott felajánlásról.
Ha most még nem tudja megtenni a felajánlását, de esetleg egy későbbi időpontban mégis szeretne csatlakozni a gyűjtéshez, arra is lehetőséget biztosítunk. Ebben az esetben, kérem, keressen a fenti e-mail címen vagy a +36-28- 360-122/108 telefonszámon.

A gyűjtött tételek honorálása terén is történt előrelépés: a begyűjtött magokért tételenként 3000-5000 Ft-os díj fizethető. A fajlistában feltüntettük mely fajok mely díjazási kategóriába tartoznak. A magasabb árkategóriába általában a fokozottan védett, valamint a ritka és nehezen határozható fajokat soroltuk. A gyűjtőkkel minden esetben egyedi szerződést kötünk. A gyűjtéshez kapcsolódóan, a mintákért járó ellenszolgáltatás fizetésén túl egyéb költségek térítésére nincs lehetőségünk.

A felajánlások megtétele után azonnal indítjuk az engedélykérelmet a természetvédelmi hatósági engedélyköteles tevékenységekre. Okulva a tavalyi késedelmeinkből szoros határidőt szabtunk meg ugyan a felajánlások megtételéig, de ez mind azt a célt szolgálja, hogy az engedély a fokozottan védett, és védett fajok gyűjtéséhez, továbbá a védett területen történő gyűjtéshez a korai növények magszórási idejére már az Önök kezében lehessen.

Tréning

Szervezünk egy tréninget is Tápiószelén, ahol a magok elsődleges aktív és bázistárolói kapnak helyet, illetve itt történik meg a beérkezett magminták végleges tisztítása és feldolgozása, majd betárolása. A tréning tervezett időpontja március második fele, ahol egyrészt szeretnénk betekintést nyújtani az érdeklődőknek a magbanki tevékenységekbe, azaz bemutatjuk a magok útját a beérkezéstől a tárolásig, megtekintjük a Pannon Magbank már kialakított tárolóját, illetve demonstráljuk a magbanki célú maggyűjtés gyakorlati fogásait és a tavalyi tapasztalatokat is megbeszéljük.

Ha személyesen nem vett részt a 2011-ben szervezett tréningünkön, és most sem tud eljönni, akkor egy személyes konzultáció keretében továbbra is lesz alkalma a magbanki célú maggyűjtés részleteivel megismerkedni, ahol többek között a gyűjtéshez szükséges papírzacskókat is a rendelkezésére bocsájtjuk. A honlapon a későbbiek folyamán a gyűjtés és tisztítás folyamatával kapcsolatos részletekről is tájékozódhat.

Amennyiben úgy dönt, hogy szívesen részt venne a gyűjtésben, vagy bármilyen kérdése merül fel a projekttel, vagy a maggyűjtési felhívásunkkal kapcsolatban, kérem keressen a +36-28- 360-122/108 telefonszámon, vagy szilagyi@botanika.hu e-mail címen. Személyesen is megtalál minket az Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében IX. nemzetközi konferencián 2012. február 24. 26. között a gödöllői Szent István Egyetemen.

Üdvözlettel a Pannon Magbank csapatának a nevében:
Szilágyi Krisztina
Pannon Magbank projekt koordinátor
MTA Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek