Pro Natura 2011

Sarkadi Péter

2011. április 20. 14:51

Pro Natura 2011

Soha nem látott összefogásra van szükség, hiszen ma új veszély leselkedik az emberiségre, a környezetszennyezés által előidézett klímaváltozás - mondta Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Dárvaszentesen, a Föld napi ünnepségen, ahol átadták a Pro natura kitüntetéseket.

A miniszter kifejtette: a szélsőséges időjárás káros hatásait már Magyarországon is többször megtapasztalhattuk, most pedig a csapadékhiány fenyegetésével kell szembenéznünk. "Soha nem látott összefogásra van szükség a Föld országai között, aminek ott kell elkezdődnie, hogy senki ne dobjon el még egy apró szemetet sem, és mindenki vegye a fáradtságot a szelektív hulladékgyűjtésre. Ott kell folytatódnia, hogy minden ország felelős vezetői határozott intézkedéseket hoznak az ipari szennyezés és a károsanyag-kibocsátás csökkentésére, a megújuló energiák hasznosítására, a hulladékgazdálkodásra, a természet megóvására - mondta.

Elhúzták a természetvédők nótáját
Elhúzták a természetvédők nótáját

 

A miniszter hangsúlyozta: a természeti kincsek és a környezeti értékek védelme nem lehet pusztán pártpolitikai kérdés. Ezért tartalmazza a most elfogadott alkotmány is az egészséges környezet, a természeti erőforrások, a biológiai sokféleség védelmét. Rámutatott, hogy a magyar föld őrzi Európa legnagyobb édesvízkincsét. Az ország területének több mint 60 százaléka termőföld, 20 százaléka erdő, ami jóval kedvezőbb az uniós országok átlagértékeinél, és még kedvezőbbnek számít világviszonylatban. A miniszter szerint arra lehet számítani, hogy a magyar mezőgazdasági termékek külföldön is felértékelődnek a jövőben.

A Föld napja alkalmából a vidékfejlesztési tárca vezetője, és Dr. Rácz András környezet- és természetvédelemért felelős helyettes államtitkár  Pro Natura Díjakat és Emlékplaketteket, valamint Miniszteri Okleveleket adott át a Duna-Dráva Nemzeti Parkban. A kitüntetésekkel olyan szakemberek munkáját ismerték el, akik sokat tettek a környezetvédelemért, hozzájárultak a természeti értékek megóvásához.

Pro Natura 2011 díjazottak
Pro Natura 2011 díjazottak

 

A Magyar Nemzeti Bank idén is emlékérem-sorozatot bocsátott ki a Föld Napjára, ezúttal a Duna-Dráva Nemzeti Parkról. Az 5000 forint címletű ezüstérmét a drávaszentesi rendezvényen mutatták be. Téglalap-alakú, előlapján repülő fekete gólya, hátlapján pedig a Duna-Dráva Nemzeti Park egyik jellegzetes táji eleme, a partifecske üregeivel teli szakadópart látható.


A Föld Napja alkalmából Dr. Fazekas Sándor miniszter Pro Natura Díjat adományozott

Büki Józsefnek, a Keve András Madártani és Természetvédelmi Szakkönyvtár könyvtárosának, a természetvédelmi kutatás támogatása, a madárgyűrűzési adatbázis és a szakkönyvtár fejlesztése érdekében végzett munkájáért,

Büki József

Büki József

Dr. Isépy Istvánnak, a Budapesti Füvészkert nyugalmazott igazgatójának, a generációkat átívelő elméleti és gyakorlati oktatás, a hazai flórakutatás területén elért eredményeiért, a természeti értékek bemutatása érdekében végzett munkásságáért,

Isépy István
Isépy István

 

Szomor Dezsőnek, a Szomor Ökogazdaság ügyvezetőjének, az őshonos magyar háziállatok génmegőrzése, a vizes élőhelyek helyreállítása, a védett madárfajok populációjának fenntartása érdekében kifejtett tevékenységéért,
Szomor Dezső

Szomor Dezső


Dr. Tardy Jánosnak, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség szakmai tanácsadójának, a magyar örökség és természetvédelem terén hosszú időn át végzett munkássága, életútja elismeréseként.
Tardy János

Tardy János

Miniszter Úr Posztumusz Pro Natura Díjat adományozott
Flachner Zsuzsannának, az MTA Talajtani és Agrokémiai Kutató Intézet tudományos főmunkatársának – aki 2010-ben csendesen távozott közülünk - a természetvédelmi társadalmi szervezetek munkájának összehangolása, a Tisza-mente sokféleségének megőrzése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként – a díjat lánya vette át.


Miniszter Úr Pro Natura Emlékplakettet adományozott 

Dr. Bajzáth Juditnak, a Magyar Természettudományi Múzeum főigazgató-helyettesének, a természetközpontú szemléletformálás és ismeretterjesztés terén végzett munkájáért,

Beke Istvánnak, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Hajdúsági Tájvédelmi Körzet területén végzett munkája, a dél-nyírségi erdők növelése érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként, nyugállományba vonulása alkalmából, 

Czirák Zoltánnak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Biodiverzitás Osztálya vezető-tanácsosának, az élővilág védelme érdekében végzett munkája elismeréseként, 

Dr. Kiss Istvánnak, a Szent István Egyetem Állattani és Állatökológiai Tanszék egyetemi docensének, három évtizedes oktatói tevékenysége, a hazai kétéltű és hüllőfajok kutatása, a talajzoológia és az ökotoxikológia területén végzett munkájáért,

Kovács Bélának, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség osztályvezetőjének, közel három évtizedes természetvédelmi hatósági munkája elismeréseként,

Parrag Tibornak, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természet-megőrzési osztályvezetőjének, a Duna és a Dráva folyó vizes élőhelyeinek megőrzése, rehabilitációja érdekében végzett munkájáért,

Schmotzer Andrásnak, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság kutatási szakreferensének, a természeti értékek megóvása, védetté nyilvánítása, botanikai értékeinek felmérése terén kifejtett tevékenységéért,

Dr. Takács András Attilának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztály főosztályvezető-helyettesének, a Természetvédelmi Információs Rendszer kialakítása, a konzervációbiológia és a természetvédelmi ismeretterjesztés érdekében végzett munkájáért,

Takács Gábornak, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi szakreferensének, a térség élővilágának monitorozása, a fajvédelmi programok megvalósítása, a vizes élőhelyek rekonstrukciója érdekében végzett munkájáért,

Tapolcai Plecotus Barlangkutató Csoportnak, két és fél évtizedes kutatási eredményeikért, különösen a tapolcai Berger Károly-barlang tavainak, ásványtársulásainak megismertetése érdekében végzett munkájukért. Az emlékplakettet átveszi:


Miniszter Úr Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott

Barabás Imrének
, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság felszíni vízgazdálkodási ügyintézőjének, közel négy évtizedes szakmai munkája elismeréseként,

Czankáné dr. Pacsika Editnek, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság csoportvezetőjének, a természetvédelem érdekében végzett szervező munkájáért, koordinációs tevékenységéért,

Csáky Antal Péternek, a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelőjének, a hűvös kontinentális erdősztyepp megőrzése terén elért eredményeiért, 

Csikos Valériának, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság erdészeti referensének, a természetvédelmi értékek megóvását biztosító körzeti erdőtervek megvalósítása, az erdőgazdálkodás napi gyakorlatában történő alkalmazása érdekében végzett munkájáért,

Hajnis Róbertnek, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség tájvédelmi szakértőjének, a környezetvédelmi igazgatás területén kifejtett tevékenysége, különösen tájvédelmi munkája elismeréseként,

Hardy Ferencnek, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, a Somló Tájvédelmi Körzet értékeinek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként,

Kassai Teréziának, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság vezető főtanácsosának, az Igazgatóság működtetéséhez szükséges pénzügyi, nyilvántartási, vagyonkezelési feladatok hatékony ellátásáért, 

Dr. Kiss Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya tájvédelmi és ökoturisztikai referensének, a hazai egyedi tájértékek felmérése, kataszterezése, pályázatok kidolgozása, megvalósítása területén végzett munkájáért,

Mihalik Imrének, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetőjének, élőhely-rehabilitációs és rekonstrukciós munkája, népszerűsítő tevékenysége elismeréseként,

Nagy Zsuzsannának, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya birtokügyi referensének, a védett természeti területek országos nyilvántartása, a vagyonkezelési szerződések előkészítése terén végzett munkája elismeréseként,

Ugron Ákos Gábornak, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztálya osztályvezetőjének, a természetvédelem és az erdőgazdálkodás összehangolása, a természeti értékek védelme érdekében végzett munkájáért,

Vozár Ágnesnek, a Vidékfejlesztési Minisztérium Természetmegőrzési Főosztálya Natura 2000 referensének, a gerinctelen állatfajok védelme, monitorozása, zoológiai szakértői tevékenysége elismeréseként.

 
Hozzászólások

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés