A Dunát is tisztítja az észak-pesti szennyvíztelep

2011. április 30. 11:49

A Dunát is tisztítja az észak-pesti szennyvíztelep

Egy év próbaüzem után átadták az FCSM Zrt. észak-pesti szennyvíztisztító telepén a korszerűsített és bővített létesítményeket. A foszfor és nitrogén eltűnt, és 150 kecsegével gyarapodott a Duna.

A Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. észak-pesti telepén Tarlós István főpolgármester adta át azt a fővárosi beruházást, amelynek köszönhetően még tisztább víz kerül az élő Dunába. Budapesten közel 1,7 millió ember élete épül a Duna vizére. Naponta mintegy 500 ezer m3 szennyvíz keletkezik a fővárosban, ez évente annyi, mint a Velencei tó vízmennyiségének négyszerese. Ebből közel másfelet a Fővárosi Csatornázási Művek Észak-pesti Szennyvíztisztító Telepén ártalmatlanítanak. Magyarország második legnagyobb szennyvíz-tisztító telepe hét pesti és egy budai kerületből, valamint az agglomerációból gyűjti össze a szennyvizet.
A hagyományos, vagyis a mechanikai és biológiai tisztítást követően a víz tartalmazhat még olyan nitrogén- és foszforvegyületeket, amelyek a növények számára tápanyagul szolgálnak, és így káros növényi burjánzást, elmocsarasodást okozhatnak. Ezt nevezzük eutrofizációnak. A Fekete-tenger eutrofizációtól való védelme érdekében csökkenteni kell a tápanyagterhelést, aminek egyik fontos eszköze a Duna vízgyűjtő területén található szennyvíztisztító telepek nitrogén- és foszforeltávolítási fokozatának kiépítése.

 A Dunát is tisztítja az észak-pesti szennyvíztelep A Dunát is tisztítja az észak-pesti szennyvíztelep

Tarlós István főpolgármester, Kling István, a Vidékfejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, Wintermantel Zsolt, Újpest polgármestere, és Palkó György, a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. vezérigazgatója vágta el a szalagot.


A tavaly elkészült és egy éves próbaüzemét sikerrel záró 5 milliárd forintos beruházásnak köszönhetően az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep – még európai mércével is – a legfejlettebb szennyvíztisztítási technológiával rendelkezik. A Fővárosi Önkormányzat finanszírozásában, a Világbank 1,2 milliárd forintos és a Csatornázási Művek külföldi tulajdonosainak 1 milliárd forintos támogatásával, a Global Environmental Facility program keretein belül megvalósult fejlesztés célja a szennyvízben található tápanyagok (foszfor és nitrogén) eltávolítása volt.
Az Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep medencéinek hasznos térfogata a bővítés befejezése után 94 ezer m3-ről 168 ezer m3-re emelkedett. Az eleveniszapos rendszer átlagosan 4.110 m3/óra, csúcsidőszakban 6.782 m3/óra, az új vonal pedig ezen felül átlagosan 3.475 m3/óra, csúcsban 5.731 m3/óra szennyvizet képes fogadni. Az új rendszer keverőkkel ellátott „denitrifikációs” − nitrogén-eltávolító − medencéket tartalmaz. Innen a víz a keringtetett levegőztető medencékbe jut. A foszfor eltávolítása vasklorid adagolásával, kémiai módszerekkel történik.
Az észak-pesti telep fejlesztésének köszönhetően jelentősen javul a Dunába jutó tisztított víz minősége, mivel a telepről naponta átlagban 150-160 ezer m3 szennyvíz tápanyagoktól megtisztítva kerül vissza a folyóba.

A 200 ezer m3/nap kapacitású Észak-pesti Szennyvíztisztító Telep hatalmas, szennyvízből biogázt termelő üzemével már jelenleg is hazánk egyik legnagyobb és legkorszerűbb környezetvédelmi létesítménye. A most elkészült beruházás segítségével pedig már a legfejlettebb szennyvíztisztítási technológiát is alkalmazza. A hatásfok bizonyítására, az átadást követően, a Szűcs Sándor Általános Iskola harmadik osztályos diákjai 150 kecsegeivadékot engedtek a folyó vizébe a telep közvetlen közelében. A kecsege veszélyeztetett halfaj, a Dunában már csak kevés egyed él. Vándorló halfaj, de ahol jól érzi magát, ott szívesen megmarad. A jelképes haltelepítés ugyan csak egy kis lépés, de a felavatott szennyvíz-technológiai fejlesztés mégis óriási lépésnek számít a Duna korábbi rendkívül gazdag élővilágának újraélesztéséhez.

A tápanyag-eltávolítási folyamatok

A meglevő SEDIPAC típusú lamellás előülepítő után a szennyvizet szétosztják. A vízhozam 54,2%-a az átalakított meglévő eleveniszapos medencékbe, 45,8%-a az új műtárgysorra kerül. A szabályozás elektromos működtetésű tolózárakkal történik, indukciós mérő alapján. Mindkét műtárgysor kiegészítő karbonforrás adagolása nélkül, elődenitrifikációs technológiával üzemel.
A nitrogéneltávolítási technológia első lépéseként a levegőzető medencében a nitrifikáló autotróf mikroorganizmusok a szennyvíz ammónia tartalmát nitritté, majd nitráttá alakítják. Az elődenitrifikációs technológia esetében a nitrátot a belső recirkuláció juttatja vissza az anoxikus térbe. Ebben a nem levegőztetett, de kémiailag kötött oxigént (a nitrit, illetve a nitrát oxigénje) tartalmazó környezetben történik meg a nitrogéneltávolítás második lépcsője, a denitrifikáció. A denitrifikációt végző heterotróf mikroorganizmusok tevékenysége következtében a nitrát számos redukciós lépcsőn keresztül végül nitrogéngázzá alakul és a légkörbe távozik.

A fővállalkozó a meglevő rendszer átalakítása során az anoxikus teret a levegőztető medencékből választotta le és kiépített egy belső nitrát recirkulációs kört. Az anoxikus térben az eleveniszapot keverők tartják lebegésben. Megtörtént a levegőztető elemek és a 32 db iszap recirkulációs szivattyú cseréje is. A levegőzető medencék oxigénellátását az eddig is üzemelő 3 db HV fúvó biztosítja.
Az új eleveniszapos műtárgysornál a mechanikailag előkezelt szennyvíz először a keverő aknába kerül, ahol összekeveredik a recirkulációs iszappal. A recirkulációs iszap és szennyvíz keveréke az osztó kamrába jut, majd a négy új biológiai reaktorba.
Az első medence anoxikus, amely vonalanként két medencerészből áll. A belső recirkuláció ide szivattyúzza vissza a keringetett levegőztető medencékből a nitrát tartalmú szennyvíz és eleveniszap keveréket.

A Dunát is tisztítja az észak-pesti szennyvíztelep A Dunát is tisztítja az észak-pesti szennyvíztelep

A négy, egyenként 7,65 méter mélységű keringetett levegőztető medencében az oldott oxigén koncentráció 1,5 és 2,0 mg/liter között mozog. A levegőztető medencék oxigén ellátását Flygt típusú tányéros membrán diffúzorok, és 3 db új HV fúvó biztosítja.
A tisztított víz és az eleveniszap keveréke a nyolc új utóülepítő medencébe kerül. Az utóülepítők hosszanti átfolyású, láncos kotróval ellátott műtárgyak. Az egyes medencék szélessége 9 méter, a hosszuk 66 méter, vízmélységük pedig 4,85 méter. A felúszó iszap eltávolítására uszadék eltávolító csigák, és szivattyúk kerültek beépítésre. A láncos kotrók és az uszadék eltávolító csigák az osztrák TSCHUDA cég termékei.
A kiülepített eleveniszapnak az utóülepítő medencék zsompjából való eltávolítása távvezérelt szelepekkel történik.
A recirkulációs iszap a keverőaknába, a fölös iszap és az utóülepítők felszínéről eltávolított uszadék a SEDIPAC típusú lamellás előülepítők elé kerül visszavezetésre.

A foszforeltávolítás vas(III)klorid adagolásával, kémiai kicsapatással történik. A kicsapatás olyan kémiai folyamat, amely során a vízben oldott állapotban lévő anyagok szilárd állapotúvá alakíthatóak, aminek következtében lehetővé válik a szilárd- és folyadékfázis szétválasztása. A meglévő vas(III)klorid adagoló állomás 2 darab egyenként 350 liter/óra kapacitású szivattyúval bővítésre került. A tápanyag eltávolítási fokozat megvalósítása során több adagolási pont került kiépítésre, ezért alkalmazható elő vagy szimultán kicsapatási technológia is.
Kulcsszavak FCSM szennyvíz


Hozzászólások

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés