A zöldítés segíti a környezeti és természeti értékek megóvását

2017. január 1. 12:09

A zöldítés segíti a környezeti és természeti értékek megóvását

A zöldítés során a mezőgazdaság alapját is képező környezeti és természeti erőforrások megőrzéséhez a termőföldön gazdálkodók a gazdaságuk adottságaihoz igazítottan járulnak hozzá. Így a zöldítés teljesítésével ők is aktívan részt vállalnak a Körös Maros Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén lévő értékek megóvásában.

A zöldítés három fő eleme az állandó gyepterületek fenntartása, az ökológiai jelentőségű területek (EFA) fenntartása, valamint a növénytermesztés diverzifikációja. Az állandó gyepek fenntartása a biodiverzitás megőrzésében, a mezei élettérhez kötődő fajok élőhelyének fennmaradásában kiemelt szerepet tölt be. A zöldítés keretében a szántóterület 5 százalékának megfelelő területen kell ökológiai jelentőségű területet (EFA) fenntartani. Ez megoldható az adott gazdaság művelés alá nem tartozó részeinek megőrzésével, például a fás sávok, fasorok, táblaszegélyek, vízelvezető árkok, magányosan álló fák, bokorcsoportok, kis kiterjedésű tavak fenntartásával, valamint a természetvédelmi szempontból kiemelten kezelt kunhalmok, gémeskutak megőrzésével.

A vizes élőhelyekhez kötődő fajok védelmében a vízvédelmi sáv fenntartása fontos szerepet tölt be. Adott gazdaság lehetőségeit figyelembe véve, a zöldítést vetésforgóba építetten is meg lehet valósítani. Ebben az esetben a szántóföld egy részének parlagon hagyásával, vagy ökológiai jelentőségű másodvetéssel, illetve nitrogénmegkötő növények (lucernafélék és más pillangósok) termesztésével szintén teljesíthető a zöldítés. A növénytermesztés változatosabbá tétele a termesztett kultúrák számával, egymáshoz viszonyított arányával járul hozzá a mezőgazdasági kultúrkörnyezetben a zöldítés céljainak eléréséhez.

Nemzeti parkunk védett területein ez a gazdálkodási mód már nagy hagyományokkal bír. A Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság a gyakorlati megvalósítást fajvédelmi programok részét képező területkezelés keretében végzi. A túzokvédelmi feladatok ellátása során, a kék vércse, vagy a mezei élettérhez kötődő fajok védelme érdekében kialakított mintaterületek jó példaként szolgálhatnak ezen elemek területkezelésbe illesztésére. Munkánk eredményességét nagymértékben elősegíti az, hogy a környező földeken gazdálkodók növelik a természetes élőhelyek számát, kiterjedését
Hozzászólások

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés