Magyari Enikőé a Magyar Felfedező Nagydíj 2017

2017. május 1. 14:06

Magyari Enikőé a Magyar Felfedező Nagydíj 2017

Április 29-én, a Felfedezők Napján ötödik alkalommal adta át a Földgömb, és az Expedíciós Kutatásért Alapítvány a Magyar Felfedező Nagydíjat. Az elismerést a kura­tórium Magyari Enikőnek őskörnyezet-elemző feltáró munkájáért, a paleo­bota­nikában és paleoökológiában tett nemzetközi jelentőségű felfedezéseiért, valamint kimagasló csapatépítő, kutatásszervező tevékenységéért.

Az átalakuló növényvilág, a környezet- és a klímaváltozás nyomában

Magyari Enikő (az ELTE tudományos főmunkatársa és a MTA tudományos taná­cs­adója) már több mint másfél évtizede vezet terepi kutatásokat, köztük hegyi feltáró munkát is a földtörténeti közelmúlt környezeti eseményeinek felderítésére. Paleo­botanikai és paleoökológiai elemzései során a pleisztocén végi és a holocén klíma­vál­tozások alakította életközösségek átalakulásait tárja föl. A munka során a kárpáti térség „szélsőséges” helyeire vezet kutatóutakat: mélyfekvésű alföldi lápokba, egykori és mai folyóárterekre, a befagyott Balatonra, illetve vulkáni kráterekbe és a hegyvidéki tengerszemek világába.

Minden olyan helyszínt célba vesz, ahol – szinte csapdába kerülve – hosszú időre meg­őrződhettek a múlt beszédes nyomai: virágporszemek, fosszilizálódott növény-, vagy állatmaradványok. Évek óta kutatja a Retyezát hegyi tavainak mélyét, részletes környezettörténeti eseménysort állítva össze a tavi üledékek fúrásából nyert infor­mációkból. A hargitai Szent Anna-tó életmaradványainak elemzésével a leg­fiata­labb kárpáti vulkánkitörések megismeréséhez is hozzájárul. A Kárpát medence egykori és mai vizes élőhelyeinek őskörnyezeti elemzésével, vagy épp a Balaton üledékeinek vizsgálatával a természetes és az emberi hatás által érintett átalakulásokat, klíma­inga­do­zásokat és környezeti válaszokat is feltárja. Mindezt jól szervezett csapat vezetőjeként teszi – számos alkalommal expedíciós körülmények között, a leg­mo­der­nebb módszerek alkalmazásval.

 Az díjat Nagy Balázs a Föld­gömb az Expedíciós Kutatásért Alapítvány kuratóriumának elnöke adta át a Felfedezők napján.

dijatadas 20170429 magyari eniko 1

 
Hozzászólások

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés