Elindultak a belső-somogyi tórehabilitációs munkák

2017. szeptember 10. 16:52

Elindultak a belső-somogyi tórehabilitációs munkák

Az előkészítést követően megkezdődtek a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság belső-somogyi homokvidéken fekvő védett területeinek élőhelyrehabilitációs célú kivitelezési munkái.

Az Igazgatóság „A szárazodó belső-somogyi vízi világ biológiai sokszínűségének megőrzése a vízháztartás javításával” című pályázat keretében elnyert támogatásból a vizes élőhelyek felújítása mellett az élőhelykezeléshez szükséges mezőgazdasági erőgép, csónakok, terepi gépjármű, halászati és halszállító eszközök kerülnek beszerzésre. A projekt megvalósításához biztosított Európai Uniós vissza nem térítendő támogatás összege 174,50 millió Ft.

A múlt századi vízszabályozások miatt a belső-somogyi területeken a talajvízszint csökkent, melynek következtében a levágott mederszakaszok, lápos területek kiszáradtak és a patakokat kísérő erdőállományok környezeti feltételei is jelentősen leromlottak. A területeken inváziós fajok jelentek meg, az itt élő védett fajok (pl. vidra, mocsári teknős, rétisas, nagy kócsag, stb.) szaporodó-, élő- és táplálkozóhelyei veszélybe kerültek. A projekt eredményeképpen a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben és környezetében lehetővé válik az érintett területek ökológiai állapotának fenntartása megőrzése és javítása.

Bővülni fog a jellegzetes vizes és üde élőhelyek kiterjedése, növekedhet a vizes élőhelyekhez kötődő fajok (pl.: békák, gőték, mocsári teknős) egyedszáma, illetve biztosítva lesznek azok megtelepedésének feltételei. A most megkezdett kivitelezési munkák keretében a Boronka-melléki Tájvédelmi Körzetben található Natura 2000 védettségű Gyótai-tórendszeren, valamint a Csombárdi-rét Természetvédelmi Területen meglévő tónál felújításra kerülnek a műtárgyak (zsilipek, töltések), azok eredeti állapotának hosszú távú fenntartása és biztonságos üzemeltetése érdekében.

A Csombárdi-rét esetében kétéltűek és halak számára új szaporodó helyek létrehozására kerül sor. A helyi védettségű Újvárfalvi-réten a talajvízszint emelése és a veszélyeztetett zergeboglár populáció megtartása érdekében új vízi műtárgyak épülnek. A felújított élőhelyek fenntartását az Igazgatóság a beszerzett gépekkel, valamint őshonos halfajok telepítésével biztosítja. A projekt keretében elkészül a terület Natura 2000 fenntartási terve is.
Hozzászólások

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés