A Római-parti civilek sajtóközleménye a Római-parti népszavazásról

fakaromain@gmail.com

2017. október 14. 23:05

A Római-parti civilek sajtóközleménye a Római-parti népszavazásról

A Római-partra tervezett mobilgát építésével kapcsolatban az Együtt és a Párbeszéd képviselői magánszemélyként nyújtottak be népszavazási kezdeményezést. Őszintén reméljük, hogy ezzel nem válik pártpolitikai üggyé a Római, mert továbbra is úgy gondoljuk, hogy a Csillaghegyi-öblözet árvízvédelme pártsemleges és minden budapestit érintő közügy. Mi továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a legbiztonságosabb, legkörnyezetkímélőbb árvízvédelem valósuljon meg, a part természeti értékeinek megóvása mellett.

Tarlós Istvánnal egyetértünk abban, hogy az Együtt és a Párbeszéd által benyújtott népszavazási kérdés bonyolult. A budapesti népszavazási formával sem tudunk teljes mértékig azonosulni, hiszen a fejlett demokráciákban helyi népszavazásokra nagyon ritkán kerül sor, mert az önkormányzatoknak éppen az a vállalt feladatuk, hogy objektív módon vizsgáljanak meg kérdéseket, minden felmerült alternatívát figyelembe véve, és a többségi véleménnyel megegyező döntést hozzanak. A városvezetés súlyosan részrehajló magatartást tanúsított, és érdemben csak egyetlen - egy szűk érdekcsoport által preferált - változatot vizsgált. Ez mára teljes szakmai, erkölcsi, etikai összeomláshoz, a hitelesség és a bizalom elvesztéséhez vezetett a konkrét fejlesztés tekintetében.

Ezért felszólítjuk Tarlós István főpolgármestert, hogy ha ő is túl bonyolultnak érzi a kérdést, akkor hívjon össze rendkívüli Fővárosi Közgyűlést és a Közgyűlés maga vonja vissza az áprilisi döntését a parti nyomvonalról. Nekünk civileknek nagyon fontos az ügy, ezért készek vagyunk akár Tarlós István főpolgármesterrel is összefogni, ha ő maga megkönnyíti a népszavazást azzal, hogy kihirdet erről egy referendumot, ahogy azt korábban ígérte. A Fővárosi Közgyűlést pedig arra kérjük, szavazzon meg egy egyértelműbb kérdést, amely a Nánási-Királyok úti elsőrendű védvonal és a parti elsőrendű védvonal koncepciójáról kérdezi meg a budapestieket.

A megfelelő részvételi arányt csak akkor tartjuk biztosíthatónak, ha a népszavazásra az országos választások alkalmával kerül sor a budapesti választókerületekben. Ez a költségvetésre rótt terheket is csökkentené. A szavazás lezárultáig arra szólítjuk fel a fővárost, hogy függesszen fel minden, a parti gáttal kapcsolatos tervezési és engedélyezési, valamint a parttal kapcsolatos kivitelezési eljárást, és az adott idő alatt dolgoztassa ki a parti gáttal egyenlő mélységben, az érintettek  és a nyilvánosság bevonása mellett a Nánási-Királyok úti fővédvonal és a kerítésvonali nyárigát műszaki terveit, ezek környezeti vizsgálatát. Ehhez a Lányi András által szerkesztett - autentikus, független szakértők által jegyzett - civil tanulmány megítélésünk szerint megfelelő alapozást ad. Az évtizedek óta potenciális árvízi veszélyben élő csillaghegyi lakók érdekében pedig soron kívül kezdjék meg a római-parti árvízi beruházástól függetlenül az Aranyhegyi-patak mentén az árvízvédelmi mű kiépítését.

Ha azonban felszólításunknak a főváros és a főpolgármester nem tesz eleget, akkor az ügy mentén alakult civil szerveződésként nem marad más választásunk, mint a mostani népszavazási kezdeményezés mellé állni, és a kezdeményezőkkel felvéve a kapcsolatot, (de tőlük továbbra is elkülönült civil szervezetként) megkezdeni az aláírásgyűjtést a Kúria által jóváhagyott kérdésre, amelyre mi már régen tudjuk a választ és azt is, hogy a budapesti többség mellettünk áll. IGEN a parti gát elvetésére, IGEN a Római megmentésére, IGEN a Nánási-Királyok úti gátra! Fák a Rómain, Gát a Nánásin!

Háttér: 

A Maradjanak a Fák a Rómain Facebook csoport több helyi és budapesti civil csoport összefogásával alulról szerveződve 4 éve azért jött létre, hogy megmentse a Római-partot, mint Budapest unikális, egyedi táji értékét, a parthoz közel kialakított árvízvédelmi mű építésével és üzemeltetésével járó pusztítástól és elérje, hogy a jelenlegi elsőrendű árvízvédelmi vonal épüljön át a Nánási-Királyok útján. Meggyőződésünk, hogy az árvíz szempontjából fokozott veszélyben lévő óbudai-békásmegyeri lakóövezet biztonságos védelme csak ezen a nyomvonalon valósítható meg, amely a terület legmagasabban fekvő vonalának számít. Az elmúlt évek során független szakértői megnyilvánulásokból, valamint nyilvánosságra került közvéleménykutatásokból egyértelműen kiderült számunkra és követőink számára, hogy minden fővárosi vagy mobilgátpárti kommunikáció ellenére:

      A parton létesítendő mobilgát nem biztonságos, kockázatosabb az öblözet egészére nézve még a jelenlegi védekezési formánál is,

      Megszüntetné azt a kialakult karaktert, amely Óbuda egyik legvonzóbb közterületévé teszi a Rómait,

      Drágábban kivitelezhető,

      Jelentősen több fa pusztításával járna, mint a tervekben kimutatott és a főváros által kommunikált számok,

      A hullámtérben kiskapuk kihasználásával és az érvényes árvízvédelmi előírások figyelmen kívül hagyásával épült ingatlanok legalizálásával és így azok felértékelődésével járna, (magánérdeket szolgálnánk ki közpénzből a közérdekek sérülése mellett),

      Olyan területekre (hullámtér) terjesztené ki a védelmet, amelyeket az önkormányzatnak nem kötelessége védeni,

      Tovább szűkítené a hullámteret, amely az végső soron az árvízszintek növekedéséhez vezet,

      Ellentétes a területre érvényes területrendezési szabályokkal, a Fővárosi Településszerkezeti Tervvel és a helyi (kerületi) építési szabályzattal,

      Ellentétes az EU Árvízi és Vízkeret Irányelveivel,

      Mindössze a budapesti lakosság 19%-a támogatja, miközben minősített többség (58%) a Nánási-Királyok úti védvonalat tartja fejlesztésre megfelelőnek,

      Az elmúlt 7 év során sorra buktak bele a tervezésbe (vagy álltak fel önként a tervezőasztaltól) a parti nyomvonal tervezésével megbízott mérnökök, mert műszakilag nem tudták megoldani a védmű biztonságos kialakítását,

      Nagyságrendekkel többe kerülne a fenntartása a fix védműveknél és megengedhetetlen módon lerövidítené az árvízi felkészülési időt a térségben,

      A főváros a mostani tervező kiválasztásánál vétett a közbeszerzési szabályok ellen, amely miatt az egész tervezési eljárást érvénytelennek nyílváníthatják,

      Valószínűleg uniós kötelezettségszegési eljárás indításával fog járni a beruházás

      A főváros nem volt hajlandó érdemben vizsgálat tárgyává tenni a felmerült alternatívákat,

      A III. kerületi önkormányzat kihátrált a jelenlegi fővárosi terv mögül. 

Mindezek után számunkra egyértelmű, hogy a parti mobilgát terve megbukott.  

Budapest, 2017. október 12. 

Aquincum-Mocsáros Egyesület, Civilek a Rómaiért Pjt, Maradjanak a FÁK a Rómain,
Óvjuk meg a Római-part szépséges fáit, Rómaifürdő Telepegyesület, Természetesen szeretjük a Rómait 

Sajtókapcsolat: Kaprinyák Szilvia / Tömör Miklós +36 70 522 9999

Hozzászólások

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés