Kinek éri meg előállítani biogázt?

Dr. Bai Attila egyetemi docens - forrás: greenfo

2005. május 2. 6:33

Magyarországon jelenleg mintegy 23 millió m3 (4,5-5 millió tonna) települési szilárd hulladék keletkezik évente. Ennek 62 %-a lakossági eredetű, a többi az intézményeknél, szolgáltató egységeknél és vállalkozásoknál keletkező háztartási hulladékokkal együtt kezelhető hulladék. Ez a mennyiség évente 2–3 %-kal nő.

A biogáz előállítása több szempontból is különleges helyet foglal el a megújuló energetikai eljárások között. Ez az eljárás igen sokféle termék (biogáz, „bio földgáz”, elektromos áram, szén-dioxid, használati melegvíz, hajtóanyag, bio trágya) előállítására képes, ezek egyikének (a „zöld” villamos áram) átvételét pedig kedvező és évente módosított áron garantálja az állam. Közvetett módon a településeken képződött szerves hulladékok és az állattenyésztésben képződő trágya kezelésének környezetvédelmi szabályozása is elősegíti a biogáz-telepek jövőbeni elterjedését. A szilárd és folyékony kommunális hulladékok kezelése – a 25/2002. (II. 27) kormányrendeletnek megfelelően, 2008-15 közötti határidőkkel – önkormányzati feladat.

A méretgazdaságosság elve alapján megvalósított telepek azonban - melyek egyszerre képesek jövedelmezően működni és eleget tenni a hatósági előírásoknak – méretükből fakadóan nem vállalati, vagy önkormányzati, hanem térségi szinten képesek ellátni a komplex hulladékgazdálkodási feladatokat. Az üzemek megvalósításának gátjaként általában nem a működés kockázata, hanem a beruházáshoz szükséges több százmillió Ft-os összeg előteremtése szolgál. A jelenleg hazai biogáz telepek nagy része azonban két jól elkülöníthető szférában valósult meg: a szilárdhulladék-lerakó- és a szennyvíztelepeken.


Kinek éri meg előállítani biogázt?
Hozzászólások

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés