Környezeti nevelés, városi zöldítés és iskolabüfé a diákok szemével

2006. május 20. 7:38

A Parlamentben került megrendezésre tegnap a Nemzetközi Ifjúsági ÖKO-Parlament nyilvános ülése, amelyen 14-17 éves fiatalok környezetvédelmi kutatásaik eredményeit ismertették és javaslatot tettek a megfogalmazott problémák megoldására.

Az európai csomagolási hulladék hasznosítást koordináló szervezeteket összefogó PRO EUROPE szervezet IYEP (International Youth Eco-Parliament) elnevezésű programja a diákok, fiatalok környezettudatának formálását célozza nemzetközi szinten. A program középpontjában a környezeti nevelés, a diákok környezet iránti felelősségérzetének elmélyítése áll. Magyarország a PRO EUROPE tag ÖKO-Pannon Kht. jóvoltából kapcsolódott a programhoz.
2006 május 19-én a Parlamentben került megrendezésre Orosz Sándor országgyűlési képviselő védnökségével a Nemzetközi Ifjúsági ÖKO-Parlament nyilvános plenáris ülése, melyen öt környezetvédelmi problémát elemeztek a résztvevő diákok, a Trefort Ágoston Gyakorlóiskola tanulói. Közülük kerül majd ki az a néhány fiatal, akik ősszel képviselni fogják hazánkat a Párizsban rendezendő nemzetközi plenáris ülésen.

A mai ülést megelőzően a diákok több hónapos, alapos kutatómunkát végeztek az általuk választott témákban:
1.) kisiskolások környezeti nevelése;
2.) az iskola energiatérképe;
3.) városok belső kerületeinek zöldebbé tétele;
4.) szórólapok környezeti problémái;
5.) az egészséges és környezetbarát iskolabüfé.
Kérdőívek, interjúk, könyvtárazás és az internet segítségével igyekeztek minél mélyrehatóbban tanulmányozni az egyes problémákat. A fiataloknak egy 5 fős zsűri előtt kellett előbb három percben angolul összefoglalva, majd magyarul bővebben kifejtve bemutatniuk javaslataikat. A zsűri tagjait a szervezők úgy állították össze, hogy a környezeti nevelésben tapasztalt szakemberek legyenek képviselve. Volt közöttük minisztériumi szakember, pedagógus és újságíró is.

Témakörök és címzettjeik

A témaválasztás jól tükrözi, hogy mely problémák érintik és foglalkoztatják leginkább a diákokat a környezetvédelem területén. Javaslataik teljesen új látószöget tárnak az érintettek elé, ezen keresztül akár olyan megoldásokat is előterjesztve, melyek jól használhatók a valóságban. Éppen ezért a csapatok a témavezető tanáraikkal együtt olyan személyeket jelöltek meg a javaslataikat összefoglaló nyílt levelek címzettjeiként, akik hozzá tudnak járulni ahhoz, hogy ezekkel a problémákkal az érintett szervek, döntéshozók érdemben tudjanak foglalkozni.
A témakörök nyílt leveleit a következő címzettekhez juttatják el:
1. Kisiskolások környezeti nevelése – Oktatási Minisztérium, Magyar Bálint miniszter
2. Iskolánk energiatérképe – Magyar Energiahivatal, Horváth J. Ferenc elnök
3. Városok belső kerületeinek zöldebbé tétele – Fővárosi Önkormányzat, Demszky Gábor főpolgármester
4. Szórólapok környezeti problémái – Göncöl Alapítvány, Kiszel Vilmos elnök
5. Az egészséges és környezetbarát iskolabüfé – Népszabadság, Hargitai Miklós újságíró
A résztvevő diákok az ülésen elfogadott nyílt leveleiket a következő 2 hétben juttatják el az érintettekhez.

A program nemzetközi vetülete
A 2005. decemberétől 2006 októberéig tartó II. Nemzetközi Ifjúsági ÖKO-Parlament programban 14 ország 100 csapata vesz részt. A csapatok tagjai 14-17 éves tanulók, akik egy-egy helyi környezeti problémát vizsgálnak, megoldási javaslatokat dolgoznak ki, majd a tapasztalataikat hét különböző érdekcsoport valamelyikéhez (civil szervezetek, oktatók, kutatók, nemzetközi szervezetek, újságírók, vállalatok, hatóságok) címzett nyílt levélben foglalják össze. A program záró fóruma a nemzetközi parlamenti ülés, amelyet 2006. október 18. és 20. között rendeznek Párizsban. Az európai és kanadai csapatok munkájának összehangolását, a nemzetközi levélírást a www.eyep.info honlap, fórum és chatszoba segítik.

Az előzményekről

Az első Ifjúsági ÖKO-Parlamentet 2003. december és 2004. október között rendezték meg. Ekkor 3000 európai diák vett részt a kutatásban. A PRO EUROPE kongresszuson Berlinben 10 ország 120 fiatal delegáltja számolt be kutatási eredményeikről, és ekkor nyújtották át az EU vezető tisztségviselőinek a Fehér Könyvet, amely a cselekvési javaslatokat tartalmazta. Hazánkból 5 diák vett részt ezen az eseményen.

Az ÖKO-Pannon Kht.-ról

Az ÖKO-Pannon Kht. a hazai csomagolási hulladék újrahasznosítását koordináló szervezet, amely a szelektív hulladékgyűjtés működési többletköltségének egy részét fedezi azokban a városokban, ahol szerződést kötnek a kht.-val a hulladékká vált csomagolás gyűjtésére, illetve az annak sikerességét támogató kommunikációs és oktatási programok közös megvalósítására. A kht. koordináló szervezetként hangolja össze a rendszerbe bekapcsolt városok, a helyi kommunális szolgáltatók, valamint más hulladékgyűjtők és -hasznosítók tevékenységeit és koordinálja az anyagok áramlását a kibocsátástól a gyűjtésen át egészen a hasznosításig. Az ÖKO-Pannon Kht. ezen túlmenően a szelektív hulladékgyűjtésben résztvevő városok felnőtt és gyermek lakosságának rendszeres tájékoztatásával és folyamatos oktatásával segíti a már kiépített szelektív gyűjtő rendszerek hatékony használatát annak érdekében, hogy a visszagyűjtött hasznosítható anyagok mennyisége növekedjék, a hulladéklerakók és így a környezet terhelése pedig jelentősen csökkenjen.

Fotók az Ifjúsági ÖKO-Parlament üléséről >>>

További információ:
Pribelszki Edina / dr. Bendik Gábor
ÖKO-Pannon Kht.
06/1-383-9305
Hozzászólások

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés