A Bükk hegység flórája

Sarkadi Péter

2001. szeptember 6. 2:07

Az idén egy hiánypótló könyvet jelentetett meg magánkiadásban dr. Vojtkó András az egri Eszterházy Károly Főiskola Növénytani Tanszékének docense.

A három kötetesre tervezettmű első darabja a Bükk hegység flóráját mutatja be. dr. Vojtkó András:- Ezt a könyvet én szerkesztettem, azonban több ember munkája, magát a terep bejárást főként ketten végeztük, Less Nándor kollegámmal. Less Nándor ezelőtt kb. 20 évvel kezdte a feltáró munkáját a Bükk hegységben. Sajnos 1993-ban Afrikából hazatérve maláriában halt meg, és az addigi munkája úgy tűnt, hogy veszendőbe kerül. Én már akkor szintén jó ideje dolgoztam a Bükk hegységben és így terelődött rám a figyelem, hogy Nándi elkezdett munkáját fejezzem be. Korábban beszéltünk róla egymás között, hogy a vegetáció térképező munka végeztével meg kellene írni a Bükk hegység monográfiáját. Jó magam akkor növénycönológiával foglalkoztam, így aztán közösen terveztük a születendő monográfiának a fejezeteit, és az elkészültét. Te 1985-ben végeztél itt Egerben a főiskolán biológia szakon, itt maradtál a tanszéken. Adva volt jószerével, hogy a Bükkel kell foglalkozni, hiszen Eger a Bükk lábánál fekszik. dr. Vojtkó András:- Így van, Suba János tanár úr volt az első, aki először kivitt a Bükkbe. 82-83-ban diplomamunkámat is ebből írtam. Így aztán egyenes jött a munka, kezdetben növénycönológiával foglalkoztam, és aztán pedig minden egyéb geobotanikai tudomány területbe belevetettem magam. Ismered az egész Bükköt? dr. Vojtkó András:- Maga a szorosabban vett Bükk hegység 40 ezer hektár területű, a vegetáció térképezés a feltáró munkának a színtézise hozza magával azt, hogy valóban az embernek minden méter, minden 10 métert be kell járni a hegységből, hiszen csak akkor tudja pontosan térképre rajzolni az adott területnek a vegetációját, az adott területnek a növényzetét. Tehát mondhatom azt, hogy egyike vagyok azoknak, akik tényleg a legjobban ismerik a hegységet. Színvonalas 1:10 ezre méretarányú térképekre dolgozunk. Megrajzoljuk valóban az adott terület vegetációját. A Cserestölgyest még nálunk 8-10 különböző alegységre osztjuk, és stb. Tehát minden egyes vegetációs egységet addig finomítunk, ameddig a maga a térképnek a felbontása engedi, ez a a Bükkben konkrétan 114 vegetációs egységet jelöl. Sokkal több mint a hazai cönológiai irodalomban leírt egységek. Ezekből nem lesz mind új növénytársulás, tehát a munka végeztével nem fogjuk mindet külön növénytársulásként leírni, azonban a vegetációs egységeknek az elkülönítéséhez nagyon fontos tudnunk, hogy milyen egyes típusok fordulnak még elő a különböző kitettségű, különböző alapkőzet esetében is. Itt van ez a könyv. Roppant alapos van benne egy 2-3 oldalas kis összefoglaló, a Bükk hegység flóra kutatásának a történetéről, és én ebben azt olvasom, hogy itt legalább 200 éve folynak viszonylag rendszeres megfigyelések. Mennyi újat tudtál te ehhez hozzáadni? dr. Vojtkó András:- A hegység növényfajainak a nagy részét az 1920-as évekig megtalálták. Ez kb. 95-98 százalék a növényfajoknak a száma. Azonban ezeket egy-egy helyről találták csak meg. Tehát új előfordulásokkal mindenképpen gazdagítottuk a terület flórját. Hozzátartozik az is, hogy a Magyar Természettudományi Múzeum növénytárában minden egyes tájegységünkről óriási hatalmas herbári anyag áll rendelkezésre. A Bükk hegységből kb. 11 ezer herbáriumi lap található a növénytárban. Viszonyításképpen mondom, hogy ehhez képest mi Nándival Les Nándival közösen kb. 24 ezer adatot adtunk. Tehát amit a honi botanika mondjuk 100 év alatt fölhalmozott, ahhoz képest mi 20 év alatt kétszer annyi adatmennyiséget gyűjtöttünk össze, és hát tulajdonképpen ez adja a könyv anyagának nagy részét. A könyv elsősorban szakembereknek szól. Flóraművet kb. 100 évente írnak, a Bükk hegységről nem készült még flóramű. 1940-es években ugyan készül Soó Rezsőtől egy előmunkálatok a Bükk hegység és környéke flórájához című cikk, azonban ez nem teljes és ennek a hatalmas feltáró munkának a végeztével amikor is megcsináltuk az egész Bükk hegység vegetáció térképét, óhatatlanul jött az igény, hogy összegezzük az eddigi ismereteket, információkat a birtokunkba került előfordulásokat, lerajzoljuk térképekre vigyük, illetve szövegesen is megjelenítsük. További részletek
Hozzászólások

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés