Zöld Toll-és egyéb díjak

2010. június 4. 22:47

Június 5-e Környezetvédelmi Világnap. Dr. Illés Zoltán ma kitüntetéseket adott át a Környezetvédelmi Világnap alkalmából.

A jeles nap alkalmából Dr. Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi államtitkára Környezetünkért Díjat, Környezetünkért Emlékplakettet és Miniszteri Elismerő Oklevelet adott át a környezetvédelem és a vízügy területén kimagasló teljesítményt nyújtó szakembereknek, valamint Zöld Toll-díjat adományozott a környezetvédelmi szemléletformálásban kiemelkedő tevékenységet végző újságíróknak.

„A természeti sokszínűség megőrzése kiemelt feladat.”– mondta el Dr. Illés Zoltán, a Vidékfejlesztési Minisztérium környezetvédelmi államtitkára ma délelőtt Budapesten, a Magyar Állami Földtani Intézet dísztermében tartott Környezetvédelmi Világnapon. Az államtitkár kiemelte azt is, mennyire fontos, hogy a meglévő problémákra felhívjuk a figyelmet, és egyénenként elszántan és elkötelezetten hozzájáruljunk a környezet védelméhez.

Az ENSZ 1972-ben Stockholmban „Ember és bioszféra” címmel tartott környezetvédelmi világkonferenciát, melyet június 5-én nyitottak meg. A konferencia ezt a napot határozatában nemzetközi környezetvédelmi világnappá nyilvánította. A világnap célja, hogy felébressze az emberekben a felelősségtudatot, és rávezesse őket arra, mindenkinek magának is tennie kell valamit természetes, épített, társadalmi és belső környezetének megóvásáért, harmonikusabbá tételéért.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Környezetünkért Díjjal tüntette ki

Demeterné Böröczfi Mártát, a Kaposvári Városgondnokság munkatársát, a településvédelem területén hosszú időn át végzett munkája, környezetszépítő tevékenysége elismeréseként,

Gilyén Elemért, a Magyar Mérnöki Kamara Környezetvédelmi Tagozata elnökét, a Saubermacher-Magyarország Kft. fejlesztési igazgatóját, hulladékgazdálkodási, kármentesítési, szennyvíztisztítási területen kifejtett tevékenysége, a környezetvédelmi szakértői tevékenység szabályozása érdekében végzett munkája elismeréseként,

Hartay Mihályt, az ÖKO-Pack Csomagolási Hulladékok Hasznosítását Koordináló Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatóját, a környezetvédelmi szemléletformálás területén, főként az ipari és lakossági hulladék hasznosítása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként,

 

Hartay Mihály
Hartay Mihály

 

Kórós Csabát, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgató-helyettesét, a környezetvédelem, különösen a levegőtisztaság- és zajvédelem, valamint az oktatás, nevelés területén végzett kiemelkedő vezetői és szakmai munkájáért,

Kőfalvi Istvánt, az Alsó-Tisza vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrendezési ügyintézőjét, környezeti kárelhárítási és árvízvédelmi területen végzett négy évtizedes munkája elismeréseként,

Végvári Pétert, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság Regionális Laboratóriuma laboratórium-vezető helyettesét, közel négy évtizeden át főként a Kiskörei-tározó vízminőségi és ökológiai változásainak kutatása területén végzett munkája elismeréseként.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter a környezettudatos szemléletformálásban kiemelkedő tevékenységet végző újságírók elismerésére alapított Zöld Toll – díjjal tüntette ki


írott sajtó kategóriában: Csepe Erikát, a Népszava újságíróját, a környezetvédelmi témák rendszeres és alapos feldolgozásáért,

elektronikus sajtó kategóriában: Czifra Szilviát, a Magyar Rádió Zöldövezet c. műsorának szerkesztő-riporterét, a természetvédelmi ügyek sokoldalú bemutatásáért,
Czifra Szilvia
 


online sajtó kategóriában: Simon Tamást, az Origo.hu Tudomány rovatának vezetőjét, a „365 környezettudatos ötlet” rovat szerkesztéséért.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Környezetünkért Emlékplakettel tüntette ki

Babcsány Ildikót
, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Nemzetközi szakmai ügyek főosztálya főosztályvezető-helyettesét, a környezetvédelem területén kifejtett másfél évtizedes tevékenysége elismeréseként,

Dr. Balázs Gábort, a Vidékfejlesztési Minisztérium Hulladékgazdálkodási főosztálya vezető-főtanácsosát, a környezetvédelem, különösen a hulladékgazdálkodás területén végzett közel két évtizedes munkája elismeréseként,

Csehóné dr. Szilasi Ritát, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgató-helyettesét, környezetvédelmi hatósági területen végzett másfél évtizedes munkája elismeréseként,

a szegedi GEO-ENVIRON Környezetvédő Egyesületet, a Kárpát-medence természetes forrásainak kutatása, feltérképezése területén végzett munkájuk, a környezetbarát közlekedés népszerűsítése érdekében kifejtett tevékenységük elismeréseként,

Dr. Juhász Csabát, a Debreceni Egyetem Víz- és Környezetgazdálkodási Tanszéke egyetemi docensét, a vízgazdálkodás, a táj- és környezetgazdálkodás, a környezetvédelem fejlesztése érdekében végzett munkája, oktatói tevékenysége elismeréseként,

Konczné Nagy Andreát, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség közgazdasági osztályvezetőjét, két évtizeden át gazdasági területen végzett munkája elismeréseként,

Lábdy Jenőt, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság vízrajzi és környezetértékelési osztálya osztályvezetőjét, több évtizedes kiemelkedő környezetvédelmi és vízgazdálkodási munkája elismeréseként,

Rozinka Zsolt Illést, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség igazgató-helyettesét, a környezet védelmével kapcsolatos komplex hatósági munkája, főként levegőtisztaság-védelmi területen végzett tevékenysége elismeréseként,

Schwenk Zsuzsannát, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség zajvédelmi felügyelőjét, két és fél évtizeden át zaj- és rezgésvédelmi területen végzett munkája elismeréseként,

Tóth Róbertet, a Vidékfejlesztési Minisztérium Környezetfejlesztési főosztálya vezető-főtanácsosát, a levegőtisztaság-védelme, elsősorban az ózonkárosító anyagok és egyes klímagázok kiváltása érdekében végzett több évtizedes munkájáért,

Zombai Lászlót, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség ügyintézőjét, a környezetvédelmi igazgatásban főként hulladékgazdálkodási területen hosszú időn át végzett munkája elismeréseként.

A Környezetvédelmi Világnap alkalmából Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter Miniszteri Elismerő Oklevéllel tüntette ki

Balogh Tibor Istvánt, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság környezetvédelmi és víziközmű osztálya osztályvezetőjét, környezeti kárelhárítási területen hosszú időn át végzett munkájáért,

Biczó Ágnest, a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hulladékgazdálkodási felügyelőjét, másfél évtizedes hulladékgazdálkodási területen végzett munkájáért,

Bóz Csiri Irént, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség humánpolitikai osztályvezetőjét, a felügyelőségen végzett közel két évtizedes kiemelkedő munkája elismeréseként,

Dr. Cseh Annamáriát, a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízügyi engedélyezési osztálya osztályvezető-helyettesét, hatósági területen végzett másfél évtizedes kiemelkedő munkájáért,

Dombai A. Istvánnét, a Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. szennyvízlaboránsát, közel három évtizeden át kiemelkedő színvonalon végzett ivóvíz- és szennyvízvizsgáló laboratóriumi munkája elismeréseként,

Duli Csabát, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetvédelmi felügyelőjét, hulladékgazdálkodási területen végzett kiemelkedő munkájáért,

Handari Zoltánt, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség környezetbiztonsági és kármentesítési osztálya osztályvezetőjét, a környezetvédelem, különösen a felszín alatti vizek védelme érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,

Hőgye Évát, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség csoportvezetőjét, a légszennyező források határértékeinek megállapítása, a levegőtisztaság védelme érdekében végzett munkája elismeréseként,

Konfár János egyéni vállalkozó jakabszállási lakost, a települési környezet védelme, karbantartása, felújítása érdekében hosszú időn át végzett munkájáért,

Kovács Viktort, az Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség Bajai Kirendeltsége táj- és természetvédelmi felügyelőjét, táj- és természetvédelmi hatósági területen végzett munka elismeréseként,

Mácsikné Király Ilonát, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság környezetvédelmi és víziközmű osztálya ügyintézőjét, települési vízellátási- csatornázási területen több mint három és fél évtizeden át végzett munkája elismeréseként,

Molnár Zoltánt, a Vidékfejlesztési Minisztérium Nemzetközi kapcsolatok osztálya rendezvényszervező és protokoll referensét, a két- és sokoldalú nemzetközi együttműködési tárgyalások szervezése, lebonyolítása érdekében végzett kiemelkedő munkájáért,

Niedermayer Józsefet, a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség vízügyi felügyelőjét, vízrendezési, árvíz- és belvízvédekezési területen végzett munkája elismeréseként,

Pataki Ferencet, a Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hatósági ellenőrzési és felügyeleti osztályának osztályvezetőjét, a környezetvédelem, különösen a hulladékgazdálkodás terén kifejtett szakmai és vezetői munkájáért,

Pillió Rozáliát, a Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség főmunkatársát, több mint húsz éven át kiemelkedő színvonalon végzett adminisztratív munkája elismeréseként,

Simon Zsuzsannát, a Mosonmagyaróvári Városi Kollégium igazgatóját, a környezettudatos magatartás kialakítása, a környezeti nevelés területén végzett munkája elismerésekért,

Dr. Szauder Orsolyát, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség engedélyezési és jogi titkárságának osztályvezetőjét, a hatósági jogalkalmazás egységesítése érdekében végzett munkája elismeréseként,

Tóbiás Zoltánt, a Fejlesztési Igazgatóság KEOP Projekt kiválasztási főosztálya főosztályvezetőjét, az európai uniós támogatások hatékony felhasználása érdekében végzett munkájáért,

Tóth Ilona Máriát, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hulladékgazdálkodási felügyelőjét, közel két évtizedes hulladékgazdálkodási területen végzett munkája elismeréseként,

Tutkovics Bernadettet, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság környezetvédelmi ügyintézőjét, a Felső-Tisza-vidék környezeti, ökológiai állapotának megőrzéséért végzett munkája elismeréseként,

Dr. Vékási Enikőt, a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség felügyeleti végrehajtási osztálya osztályvezetőjét, környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági területen végzett munkájáért,

Veszprémi Tamást, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség hulladékgazdálkodási szakértőjét, hulladékgazdálkodási területen, főként az építési és bontási hulladékok kezelésének egységesítése érdekében végzett munkájáért.

A díjátadón készült fotók>>>
Kapcsolódó anyagok Zöld díjak 2008

Hozzászólások

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés