SEVESO - az EU környezetvédelmi előírásai az ipari katasztrófák elkerülésére.

2003. március 4. 8:22

Kilenc hazai jogszabály írja elő azon feltételek megteremtését, amelyekkel az EU-tagság időpontjáig hazánknak meg kell felelnie az európai közösség ipari kockázatokkal, elsősorban a katasztrófák elkerülésével kapcsolatos előírásainak, amelyeket Seveso-doktrínák néven ismernek a szakemberek. Stratégiai célként még 1972-ben, a Közös Piac idején fogalmazódott meg először a környezetvédelem, maikor is a közösség vezetői kimondták: „A gazdasági fejlődés nem önmagáért való cél. … az élet minőségének, valamint az életszínvonalnak a javulását kell eredményeznie.” Hamar kulcsszóvá vált a fenntartható fejlődés, melyet az 1987-es jelentésében az illetékes világbizottság úgy határozott meg, hogy olyan „…fejlődés, amely úgy elégíti ki a jelen nemzedékek igényeit, hogy az ne akadályozza a jövő képességét saját igényeinek kielégítésében”. A fenntartható fejlődésnek ezek alapján a következő jellemzői határozhatók meg: - fenntartja az élet általános minőségét; - biztosítja a természeti erőforrások elérhetőségét; - elkerüli a tartós környezeti károkat. Nyilvánvalóan sem a környezetvédelem, sem az EU környezetpolitikája szempontjából nem lehet a három összetevőből bármelyiket is kiemelni akkor, ha akár a Seveso-doktrínákat, akár más részterületet vizsgálunk. Azonban éppen a kockázatokkal foglalkozó Seveso-előírások jelentik azt a kis hányadot, amely, ha úgy tetszik, szinte magában foglalja az egész környezetpolitikát: a megelőzésre fekteti a hangsúlyt, hogy ezáltal biztosítsa az adott ipari környezetben élők számára a harmonikus életet. A Seveso II. előírásai alapján az érintett ipari létesítményeknek el kell készíteni a külső védelmi terv koncepcióját , illetve a helyi elöljáróságnak kell gondoskodnia a lakosság tájékoztatásáról. A külső védelmi terveket az veszélyes üzemek által okozott mérgező, tűz-, rombolási és környezetkárosító hatás következményeinek elhárítására kell készíteni. Kiemelt szerepet kell kapnia a hatékony, jól hallható szirénajel időben történő leadása feltételei biztosításának, s az erre a jelre történő magatartási szabályokra való felkészítésnek, gyakorlásnak. A lakosság védelmét elsődlegesen az ún. elzárkóztatással kell megvalósítani, melynek végrehajtására az állampolgárokat is alaposan fel kell készíteni. A lakosságok tájékoztatása a veszélyes üzemekkel kapcsolatosan a polgármesteri hivatalok feladata. A lakosságnak joga van a veszélyt jelentő tevékenységet megismerni, illetve útmutatást kell kapnia a baleset esetén alkalmazandó magatartási szabályokról. 2003.03.04. Forrás:www.dashofer.hu
Hozzászólások

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés