A korszerűsített ártéri gazdálkodás megvalósítása

2001. május 9. 8:56

Nem akarunk harcolni a Tiszával.
Nem harcolni akarunk a Tiszával.
Együtt akarunk élni Vele,
fel akarjuk használni áldásait.

Új szemléletű tájhasználat a Tisza mentén – A korszerűsített ártéri gazdálkodás megvalósítása – II. Konferencia Nagykörű, 2001. május 4-5. AJÁNLÁS A konferencián az ökológiától az ökonómiáig, a természetvédelemtől a vízépítésig az érintett szakmák jeles képviselői, Tisza menti önkormányzatok és civil szervezetek vettek részt. A Konferencián körvonalazódott a Tisza-vidék fejlődéséhez szükséges fenntartható környezetgazdálkodás koncepciója. A követendő új tájhasználat alapjául az érintettek egy olyan vízgazdálkodási koncepció bevezetését kérik és támogatják, melynek lényege, hogy ki kell lépni a hullámtérből, azaz meg kell oldani az árhullám egy részének szabályozott kivezetését, visszatartását, illetve továbbvezetését a mentett oldali természetes öblözetek és medermaradványok bekapcsolásával. A kérdés túlmutat az árvízvédelem ágazati keretein, számos más szakma kompetenciája is nyilvánvaló, bevonásuk egyenlő hangsúllyal szükséges. A konferencia rámutatott az érdekazonosságra, hiszen minden szakmai érv a fenti koncepció helyességét bizonyítja. Ez a megoldás egy rendszerben válaszol az árvízvédelem, az agrárszerkezet-válság – EU csatlakozás és az ökológiai katasztrófahelyzet által felvetett kérdésekre. Ez a koncepció kell, hogy alapját adja a térség további fejlesztési terveinek és programjainak, valamint a vonatkozó agrárszabályzóknak és -támogatásoknak. A koncepció megvalósítását kimondó politikai döntés támogatására az alábbi felhívást fogadta el a konferencia: FELHÍVÁS a Tisza menti polgárok nevében Nem akarunk harcolni a Tiszával. Nem harcolni akarunk a Tiszával. Együtt akarunk élni Vele, fel akarjuk használni áldásait. Nem kérjük a hamis biztonságtudatot. Nem akarunk folyamatos árvízi fenyegetettségben élni. Ne döntsenek Rólunk Nélkülünk – megint. Vállaljuk a felelősséget: lakóterületeink fenyegetése helyett használjuk a Tiszát belvizes szántóinkból átalakított legelőink és erdeink megöntözésére. Árnyékot adó erdőket, természetes tavakat és halbőséget, új haszonvételeket akarunk. Földjeink nyaranta vízért kiáltanak. Vezessük a vizet az üresen tátongó tómedreinkbe. Saját kezelésű tavainkból olcsó öntözővizet biztosíthatnánk gazdáinknak. Ne vezessük el drágán és veszélyesen a tavaszi vízfelesleget nyáron vízhiányos földjeinkről. Az Alföldnek szüksége van a vízre. Az Alföldnek szüksége van a Tiszára. Költség, kudarc és katasztrófa helyett békés, változatos és élhető tájat akarunk. Olcsóbb, működő, fenntartható tájat – az Ország érdekében. A Tisza meg tudja menteni az Alföldet. A Tisza tudja megmenteni az Alföldet. Van megoldás. Az Alföld új vízrendezése szükséges: Rabszolgánk helyett tegyük segítőnkké a Tiszát. A Tisza árvizeit szabályozottan ki kell vezetni az előkészített ártéri laposokba. Ez a vízügynek munkát, a népnek életlehetőséget, az országnak békességet biztosít. Nagykörű, 2001. május 4. Az eddig csatlakozók betűrendben: Agócs József Palocsa Egyesület Andrásfalvy Bertalan JPTE Néprajzi Tanszék Aradi Csaba ÖKI Balázs Brigitta E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Balogh Péter Nagykörűi Tájrehabilitációs Program Barát József gazdálkodó, Önkormányzat Nagykörű Bela Györgyi MAKK Benkő András J-Nk-Szolnok Megyei Gazdaságfejlesztő Kht. Böszörményi Krisztina Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Deme Tamás Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Dévai György DE TTK Ökológiai Tanszék Felső Barnabás Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Fogarasi Kornélia VÁTI Magyar Regionális Fejlesztési és Urbanisztikai Kht. Gábris Gyula ELTE Természetföldrajzi Tanszék Galuska Krisztina FVM Észak Alföldi Regionális Vidékfejlesztési Iroda Halász Ferenc Palocsa Egyesület Herczeg Ágnes Pagony Táj- és Kertépítészeti Iroda Hortobágyi György agrármérnök, gazdálkodó Horváth Benő Tiszadobi Természetvédők Egyesülete Hovány Lajos Építőmérnöki Kar Szabadka Illyés Zsuzsanna Pagony Táj- és Kertépítészeti Iroda Juhász Attila Tiszamenti Környezetvédelmi Kft. Juhász Attiláné Tiszamenti Környezetvédelmi Kft. Kajner Péter MAKK, Védegylet Kalocsai Richárd Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság Karakai Tamás Palocsa Egyesület Kismartoni János Környezetvédő Újságírók Társasága Konyha Miklós VKKE Vásárosnamény Konyháné László Márta VKKE Vásárosnamény Kovács Zsolt Csaba Nagykörű Térségfejlesztési Iroda Kuha Zsuzsanna FVM Észak Alföldi Regionális Vidékfejlesztési Iroda Lőrincz István Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság Lukácsné Tóth Judit E-Misszió Természet- és Környezetvédelmi Egyesület Mangel Gyöngyi Környezetvédő Újságírók Társasága Mikola István Tiszavalk polgármestere Molnár Géza Palocsa Egyesület Molnár László Szolnok és Térségi Együttűkmödési Társulás Molnár Sándor Természet Ébredése Társulat Nagy István KÖTIVIZIG Szolnok Nagy Tibor Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság O. Tóth Erzsébet TSF Állattenyésztési Tanszék Oláh János TSF Táj- és vízgazdálkodási Tanszék Omachy Zoltán Duna-Dráva Nemzeti Park Ig. Paulovics Péter Tisza-Szamos Kormánybiztosi Iroda Sárvári Attila Cötkény - Borsodi Mezőség Térségfejlesztési Szövetség Schweitzer Ferenc MTA Földrajzi Kutatóintézet Surányi János Haladás Rt. Nagykörű Szegedi Gabriella Olivin Egyesület Szendrőné dr. Font Erzsébet FVM Vidékfejlesztési Programok Főosztálya Sziebert János Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Baja Takács Eduárd Pagony Táj- és Kertépítészeti Iroda Timár Gábor ELTE Geofizika Tanszék Tóth Albert Tessedik Sámuel Főiskola Mezőtúr Tóth Vendel Cibakháza önkormányzat Ungvári Gábor MAKK Ungvári Márton DE-ATC Veres Nándor Nagykörű polgármestere Vígvári Zsolt FVM Észak Alföldi Regionális Vidékfejlesztési Iroda Závoczky Szabolcs Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság Zellei László Eötvös József Főiskola Műszaki Fakultás, Baja
Hozzászólások

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés