A "Civilek a Zengőért Mozgalom" felhívása

2004. február 3. 10:11

FELHÍVÁS Alulírottak kérjük az illetékes hatóságoktól, hogy a baranyai Zengőre telepítendő katonai lokátor-állomás kivitelezésének előkészítését és esetleges végrehajtását állítsák le és vizsgálják meg a nyilvánosság, az érintettek bevonása és korrekt tájékoztatása mellett annak szükségességét! Fontosnak tarjuk, hogy a fenti intézkedések még abban az időszakban történjenek meg, mielőtt a Dél-Dunántúl egyetlen természetes állapotában meglévő tájegységében visszavonhatatlan károk keletkeznének. Indokaink a következők: • Mint a híradásokból is ismeretes, a Parlament 1995. évi döntése alapján a Honvédelmi Minisztérium hazánkban három helyszínen nagy hatótávolságú, stratégiai NATO-lokátort telepítését tervezi. A három helyszín közül kettő (Bánkút és Békéscsaba) esetében a jelenleg is üzemelő lokátorokat cserélik le. A harmadik helyszínen azonban a tervezett beruházás az eddig teljesen érintetlen Kelet-Mecsek Tájvédelmi Körzetben, a Mecsek-hegység legmagasabb csúcsán, a Zengőn történne, amely felmérhetetlen természet- és tájromboláshoz vezetne. • Védett és fokozottan védett növény élőhelye, többek között, pl. a fokozottan védett bánáti bazsarózsáé . A földkerekség teljes bánáti bazsarózsa állományának több mint 90 százaléka ezen az élőhelyen található. • Régészetileg fontos, de még nem kellőképpen megkutatott területről van szó, amely az előzetes kutatások kivitelezése nélkül visszavonhatatlanul elveszhet. • A helyi civil szerveződések már 1997-ben, amikor először merült fel a lokátor Zengőre történő telepítése, tiltakozásuknak adtak hangot. Ezután egészen 2003. januárjáig a területileg illetékes önkormányzatok és a lakosság sem informális, sem hivatalos tájékoztatást nem kaptak. 2003. januárjában csak a sajtóból értesülhettek a lokátor telepítésének újabb tervéről. Ettől kezdve a több mint félszáz különféle civil szervezeteket tömörítő, politikamentes „Civilek a Zengőért Mozgalom”, mind jogi eszközökkel, mind figyelemfelkeltő demonstrációk útján tiltakozott a tervezett, példátlan táj- és természetrombolás ellen. • Időközben az Európai Parlament zöldpárti frakciója a NATO-hoz fordult a lokátor telepítés ügyében, és kérelmezte a több mint fél évtizedes NATO-tervek átgondolását, a megváltozott katonapolitikai és stratégiai körülmények tükrében. Kiemelve, hogy 2004. május 1-jétől, Románia és Szlovénia a NATO teljes jogú tagjává válik, és ezekben az országokban a Zengő hegyinél kedvezőbb helyszínek is találhatók stratégiai, nagy hatótávolságú NATO-lokátorok elhelyezésére. Tudomásunk szerint a NATO vizsgálja a szlovéniai lehetőségeket a Zengő hegyi lokátor áthelyezése céljából. • Nem tisztázott, hogy a NATO 27 tagországában működő 40 lokátor-állomásból, miért kerül 3 Magyarországra, amikor pl. Spanyolországban is csak egy található. Mégis úgy értesültünk, hogy a Honvédelmi Minisztérium által, a Zengő hegyi lokátor állomás és a hozzávezető út építésével megbízott generálkivitelező (OVIBER Kft.) idén február elején el akarja kezdeni az útépítés előkészítéseként a nyomvonalba eső fák kitermelését. Tiltakozunk a fent vázolt, várható táj- és természetrombolás, a helyi közösségek életminőségének romlása ellen, valamint az ellen, hogy a lokátor telepítés átgondolására irányuló kezdeményezések ellenére – EU csatlakozásunk előtt néhány héttel – a Honvédelmi Minisztérium a beruházás mielőbbi megkezdésére törekszik. Felszólítjuk az illetékeseket, hogy az ügy hátterének és körülményeinek új megvilágításban történő teljes tisztázásáig a lokátor telepítésével kapcsolatos, bármiféle visszafordíthatatlan károkat okozó tevékenységükkel hagyjanak fel. 2004. február 1. Civilek a Zengőért Mozgalom *********************************- A "Civilek a Zengőért Mozgalom" mielőbb várja a csatlakozó szervezeteket>>>>
Hozzászólások

Ehhez a hírhez nem lehet hozzászólni.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés