Hírek

A természetkárosító terepjárókat el kellene kobozni

2017. május 3. 13:38

A természetkárosító terepjárókat el kellene kobozni Április 29-én engedély nélküli terepautós rendezvényt szervezetek az országosan védett Dél-Mezőföld Tájvédelmi Körzet Szedresi Ős-Sárvíz részén - közölte a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság. Több mint 50 terepjáróval végighajtottak több Natura 2000-es területen, ahol gyepeken, holtágakon, vízfolyásokon autóztak át.

A védett területeken nyomvályúk keletkeztek, a terepjárók felszaggatták növényzetet, ezáltal gyomosodás kialakulására alkalmas területeket hoztak létre, holtágak, vízfolyások mederalját roncsolták, illetve megváltoztatták azt, valamint vízi növényzetet pusztítottak el - sorolta a nemzeti park közleménye a károkat.

Az index úgy tudja, a károkat a General Tire Trophy rendezvénye okozhatta, ők tartottak ekkor versenyt ezen a környéken.  A kép a versenyen készült. 

Egy természetvédelmi szakértő szerint nemcsak az élőhelykárosítás okozott gondot, de a verseny nyomvonala érintette a réti sas védőzónáját is. Most van a költési, fiókanevelési időszak, ilyenkor nagyon oda kell figyelni, nem szabad zavarni a sasokat, mert a zavarás akár a fiókák életébe is kerülhet. Amíg a rendkívül nagy zaj miatt nem mer visszamenni a szülő a fészekre, kihűlhet a tojás, vagy annyira idegesek lesznek a madarak, hogy túl sokáig magukra hagyják a fiókákat.  A másik nagy probléma a gyepek feltörése: az Ős-sárvíz mellett nedves, gyepes rétek vannak, és a rombolás a holtágmaradványok medrét is érintette. Ahol elpusztítják az ősi élővilágot, tájidegen növényfajok jelennek meg, és elnyomhatják az őshonos állományt. Azért nagyon fontos a védelmük, mert itt csak foltokban találhatóak meg azok a rétek, amik régen jellemezték a holtágakat, ezek mind a szántók közé ékelődnek be.


A védett természeti területeken szakterületi jogszabályok alapján tilos, illetve engedélyhez kötött a járművel történő közlekedés. A Natura 2000 hálózatba tartozó területeken is engedélyköteles a technikai jellegű sporttevékenység folytatása.

A nemzeti park feljelentést tett a rendőrség és a Kormányhivatal felé.

Védett természeti területen járművel közlekedni az arra külön kijelölt utak kivételével csak a természetvédelmi hatóság, a területileg illetékes kormányhivatal engedélyével szabad. Aki a természetvédelmi hatóság engedélyéhez kötött tevékenységet engedély nélkül végez természetvédelmi bírságot köteles fizetni. A természetvédelmi bírság nem mentesít a büntetőjogi és a kártérítési felelősség alól. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (Kktv.) alapján az objektív felelősség elve érvényesül a védett természeti területen gépjárművel engedély nélkül történő közlekedés, valamint az engedélyezett közlekedési útról való letérés tényállásokra is. Itt található a pontos szabályozás