Inváziós növények Magyarországon

Csiszár Ágnes

kiadvány letöltése

könyvek

Inváziós növények Magyarországon

 Földünk biodiverzitását veszélyeztető tényezők között az élőhelyek pusztulását és feldarabolódását közvetlenül a nem őshonos, inváziós fajok terjedése követi. Az inváziós fajok nem csak természetvédelmi, erdő- vagy mezőgazdasági, de jelentős humánegészségügyi
és ökonómiai problémát is okozhatnak. Nagyon fontos e nem őshonos fajok megjelenésének korai detektálása, gyors válaszlépések meghatározása a fajok további terjedésének megakadályozása céljából. Ehhez nem csak széleskörű kutatásokra, nemzetközi információcserére, adatbázisok kiépítésére van szükség, de arra is, hogy tájékoztassuk az inváziós fajokkal kapcsolatba kerülő szervezeteket, pl. erdő-, mező-, kertgazdasági szakembereket, és ezek az ismeretek minél szélesebb nyilvánosságot kapjanak.

Az „Inváziós növényfajok Magyarországon” című kiadványunkkal is ezt a célt szeretnénk szolgálni, és egy olyan könyvet közzétenni, amelyet a szűkebb értelemben vett szakmai olvasóközönség és a természet iránt érdeklődők egyaránt haszonnal forgathatnak. A kiadvány tervezésekor szembesültünk azzal a problémával, hogy a bemutatandó adventív fajok jegyzékének összeállítása sem egyszerű kérdés, mivel e fajok besorolása inváziós szempontból akár évenkénti időtávlatban is változó lehet. Az „Özönnövények” című könyvben megjelent magyarországi neofitonok időszerű jegyzékére támaszkodva (Balogh et al. 2004), az egyes fajok inváziós besorolását aktualizálva, elsősorban Balogh Lajosnak, Botta-Dukát Zoltánnak és Dancza Istvánnak köszönhető, hogy összeállt a kiadvány alapját jelentő lista. A fajok kiválasztásakor törekedtünk arra, hogy a kiadványban szerepeljenek a hazánkban természetvédelmi, mező- és erdőgazdasági szempontból legfontosabb inváziós növények; a fajok körét azonban kiegészítettük néhány terjedőben lévő, potenciálisan inváziós fajjal is, annak érdekében, hogy minél teljesebb képet alkothassunk hazánk adventív flórájáról, illetve felhívjuk a figyelmet egyes
fajok lehetséges inváziójára. A kiadványban a fajok minél szélesebb skáláját szerettük volna felölelni – 59 kismonográfiában összesen 74 faj (taxon) kerül bemutatásra – így az egyes fajok bemutatásának terjedelmét erősen korlátoznunk kellett. Különösen fontosnak tartottuk a fajok habitusát, morfológiai bélyegeit, illetve az inváziós fajok által elfoglalt élőhelyeket fényképeken megjeleníteni, nemcsak a kiadvány szemléletesebbé tétele szempontjából, hanem az egyes fajok megismerésének, elkülönítésének elősegítése céljából is.

Inváziós növényfajok Magyarországon (13 MB pdf.)
 


hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés