Magyarország Sesiidae faunája

Fazekas Imre

könyvek

Magyarország Sesiidae faunája

Magyarországon eddig önálló kiadvány az üvegszárnyú lepkékről (Sesiidae) másik nevükön a szitkárokról még nem jelent meg. Korábban csupán két könyvfejezet (Abafi-Aigner 1907, Issekutz 1955) foglalkozott a hazai fajok bemutatásával. Az Issekutz-féle faunafüzet (Magyarország Állatvilága sorozat) egészen napjainkig az egyetlen olyan munka volt, melyben határozókulcsok segítették a fajok azonosítását, de nélkülözött minden olyan habitusábrát, amely segítséget adott volna kutatóknak vagy a rovarvilág után érdeklődőknek.

Az elmúlt hosszú évtizedekben lényegesen megváltozott a palearktikus Sesiidae fajok nevezéktanáról, taxonómiájáról, földrajzi elterjedéséről valamint bionómiájukról alkotott korabeli kép, ezért fontos lett egy átfogó, napjaink palearktikus vizsgálati eredményeit is szintetizáló könyv megírása és kiadása. A könyv előkészítő munkálatait közel harminc évvel ezelőtt kezdte meg Fazekas Imre pécsi entomológus, a tervszerű gyűjtésekkel, a múzeumi-, intézeti- és a magángyűjtemények revíziójával, s több természetföldrajzi terület Sesiidae faunájának vizsgálatával, füzetek megírásával. Jelen könyv célja, hogy bemutassa az összes magyar faj diagnózisát, bionómiáját, hazai- és földrajzi elterjedését; határozókulcsok segítségével hozzájáruljon a fajcsoportok, a fajok egzakt identifikációjához. Színes- és fekete-fehér ábrákon szemlélteti a hímek és a nőstények jellemző és differenciális bélyegeit, egyes fajok változékonyságát. Az ábrák megalkotásánál a szerző a legújabb digitális technikát alkalmazta. A fajokat eredeti, színes fényképeken mutatja be, a fontosabb határozóbélyegek kinagyításával. A szerző a könyv megírása során különös gonddal odafigyelt arra, hogy pontosan rögzítse az imágók repülési idejét, a hernyók tápnövényeit, azok életmódját valamint a preferált élőhelyeket. A magyar irodalomban először tekinthető meg az összes faj részletes ivarszervi rajza valamint a taxonok releváns és potenciális elterjedési térképe. Külön fejezet foglalkozik a magyar Sesiidae fauna kutatástörténetével, a kérdéses és az ún. problémás taxonokkal, az erdészeti- és mezőgazdasági kártevőkkel, a vöröskönyvesés védett fajokkal. Bemutatja, hogy a kutatások jelenlegi állása szerint melyek a magyar Sesiidae fauna ritka, lokális és veszélyeztetett fajai. Az alábbiakban néhány oldalt mutatok be a könyv fejezeteiből.

Ízelítő a kiadványból: Magyarország Sesiidae faunája (4 MB pdf.)

Méret: 168x243 mm, puhatáblás, 104 oldal. 85 szövegközi ábra és 46 színes képtábla
Kiadó: Pannon Intézet, Pécs
A könyv ára: 3990 Ft.

Beszerzés és információ:

Pannon Intézet, 7625 Pécs, Magaslati út 24.

E-mail:
fazekas.hu@gmail.com


hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés