Pályázat történelmi múlttal rendelkező gyümölcsösök megújításának, fenntartásának elősegítésére

2017. augusztus 22. - 2017. szeptember 18.

országos pályázat

PÁLYÁZAT CÉLJA ÉS TARTALMA

A támogatás célja a Magyarországon fellelhető történelmi múlttal rendelkező gyümölcsösök megújításának, fenntartásának elősegítése.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE, MÉRTÉKE

A rendelkezésre álló indikatív keretösszeg 10.000.000 Ft.

Az egy kérelemre megítélhető támogatás maximális összege: 4,63875 millió Ft

A támogatás mértéke 100 %, de mindösszesen legfeljebb az egyedi támogatási kérelmet benyújtó, illetve az egyedi támogatási kérelmet benyújtó és a vele egy és ugyanazon vállalkozás vagy vállalkozások részére rendelkezésre álló szabad csekély összegű támogatási keretnek megfelelő forintösszeg.

PÁLYÁZÓK KÖRE

A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2017. évi igénybevételének feltételeiről szóló 20/2017. (IV. 26.) FM rendeletben (továbbiakban: Rendelet) meghirdetett 5. célterület keretében történelmi gyümölcsösök megújítására egyedi támogatási kérelem benyújtására Magyarország teljes területéről települési önkormányzatok és egyházi jogi személyek jogosultak.

A történelmi borvidékek, történelmi múlttal bíró szőlőültetvények fejlesztése jelen Program keretében nem támogatható.

TÁMOGATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK

Történelmi gyümölcsöskert: a Program vonatkozásában történelmi gyümölcsöskertnek tekintjük azokat a kerteket, ültetvényeket, amelyek 1945 előtti eredetűek, történetük kapcsolható történelmi személyhez, történelmi uradalomhoz, egyházi birtokhoz, templomkerthez, helyi hagyományhoz.

Történelmi gyümölcsös termőterület: A Program esetében olyan több tíz- vagy százhektáros termőterület, térség, ahol egy adott gyümölcsfaj termesztése legalább százéves múltra tekint vissza, a gyümölcs településnévvel / térségnévvel kísért megnevezése a köznyelvi használatban is bevett szókapcsolatnak számít.

ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK

A történelmi gyümölcsöst alkotó fajta tájfajtává minősítése és a fajtának a termesztésbe való visszakerülésének elősegítése:

törzsfák kijelölése és megjelölése, védetté nyilvánítása,fajta levédése,

saját faiskola kialakítása.

Digitális tulajdonkataszter kialakítása, aktuális állapot frissítéssel:

faegység és fajta-felmérés elvégzése parcellánként.

A történelmi gyümölcsös fenntartásával kapcsolatos képzés szakemberek bevonásával (pl.: új típusú betegségek elleni növényvédelem).

A történelmi gyümölcsösben gyümölcsfák felmérése.

Kapcsolódó szakértői tevékenység (pl. pomológus).

Oltványok készítése, ültetése.Idős, nem megmenthető fák kivágása, elszállítása.

A történelmi gyümölcsös megújításával kapcsolódó földmunkák.

Az ültetési munkákat, illetve a fenntartást szolgáló gépbeszerzések.

PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA

A Rendeletben szabályozott feltételekkel és a vonatkozó előírások alapján az egyedi kérelmek benyújtását papír alapon, egy eredeti példányban, zárt borítékban, igazolható módon, tértivevényes ajánlott küldeményként a Rendelet hatályba lépését követő százhúsz napon belül, azaz 2017. szeptember 18-ig (postai bélyegző dátuma) kell benyújtani az FM-hez az alábbi címre:

Földművelésügyi Minisztérium
Agrárfejlesztési és Vidékstratégiai Főosztály
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 11.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ

A teljes pályázati felhívás és dokumentáció letölthet innen: Pályázat történelmi múlttal rendelkező gyümölcsösök megújításának, fenntartásának elősegítésére

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés