levegőszennyezés

Nehéz ügy a füstölés

2014. márc. 25. 22:29
Kérdés:

Tisztelt Zöld Jogász! Az alábbiakban kérném a tájékoztatásukat,állásfoglalásukat: Olyan gondunk van,hogy lakóépületünk a telekhatárra épült.Viszont a szomszédnak a lakóházunk mellett egy méterre áll egy háztartási húsfüstölője,vagyis eleve szabálytalan helyen,az előírt oldalkert legkisebb méretén belül,de már régi építésű ugyan úgy a lakóházunk is régebben épült.Se mi,se a szomszéd nem lakott itt az építések idején. A füstölő a lakóház ereszmagassága alatt van,kéménye nincs,a tető résein és az oldalán vannak nyílások ahol jön ki a füst. Amikor a szomszéd nekilát füstölni a keletkező nagy füst miatt lakóházunkat beborítja a füst és a lakásba is beszívódik,szellőztetni nem tudunk,ablakaink is nyílnak arrafelé,kis méretű bukó ablakok. A lakásunk beltéri levegője ilyenkor elviselhetetlen a bűz meg a füst miatt. Kérdésem az lenne,hogy szabályos e az ilyen állapot,füstölni közvetlen más lakóháza mellett,szinte rávezetve lakóházunkra a füstöt. Ha jól tudom jogszabályok megváltoztak,mert ha pl. az én kéményem nem megfelelő, építésügyileg vagy akár más végett netán a füst visszaáramlik akkor nekem megtiltják a kémény használatát,lényegében saját lakásomban ezáltal megszűnik a fűtés. Ezzel szemben meg a szomszéd füsttel áraszt el bennünket vagyis lakóházunkat ami a lakóház belsejébe is bejön.Ez az állapot egészségünket is veszélyezteti,már mindenfajta szigetelést beillesztettem de hát a füst ellen a hosszú füstölési idő miatt akadály nincs. Többször is kértük már hogy ne tegye de sajnos olyan beállítottságú hogy csak azért is,és gyakran előfordul,hogy nem is húst füstöl benne,hanem berak egy csomó fűrészport meggyújtja és napokon át folyamatosan dől a füst. Kérdésem - ezt ő megteheti vagy van erre is valami rendelet ami szabályozza ugyan úgy ahogy a mi kéményeinkre is vonatkozik ? Szerintem ez valahogy nem ferr,hogy ha az én kéményem rossz lenne megtiltanák a használatot,ezzel szemben meg a szomszéd a lakóházunkra vezeti a füstöt elárasztva lakóházunk belsejét is. Kérdésem még, hogy egyáltalán kinek a hatáskörébe tartozik egy ilyen tevékenység illetve az ellenőrzés lakóházunk beltéri levegőjére és a szomszéd füstölőjére? Van erre valami lehetőség vagy jogszabály ? A 63/2012.(XII.11.) BM rendelet vonatkozik e a húsfüstölő építményre ? Vagy más jogszabály ? Magyarország alaptörvénye XX. cikk (1) Mindenkinek joga van a testi és lelki egészséghez. (2) Az (1) bekezdés szerinti jog érvényesülését Magyarország genetikailag módosított élőlényektől mentes mezőgazdasággal, az egészséges élelmiszerekhez és az ivóvízhez való hozzáférés biztosításával, a munkavédelem és az egészségügyi ellátás megszervezésével, a sportolás és a rendszeres testedzés támogatásával, valamint a környezet védelmének biztosításával segíti elő. XXI. cikk (1) Magyarország elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez. Tehát az alaptörvény szerint jogom van,mint egyes embernek - az egészséges környezethez - de hol ez a jogszabály ? Előre is köszönöm szíves válaszukat . Tisztelettel és köszönettel - Nehéz ügy jeligére

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

Az eset leírása alapján, úgy vélem, a birtokvédelmi eljárás lehet az megoldás, amellyel hatásosan fel tudna lépni a tárgyi ügyben jogai megvédése érdekében.
Minden ingatlant kötelesek úgy használni, hogy az a szomszédokat ne zavarja, más testi épségében, tulajdonában kárt ne okozzon. Az ingatlan használatában megzavart, akadályozott birtokost, megilleti a birtokvédelem, ha birtoklásában jogalap nélkül háborítják, hiszen szomszédja az ingatlana használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat, önöket, szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. Polgári Törvénykönyvünk (2013. évi V. törvény) szerint a birtokos, ön, egy éven belül a jegyzőtől (is) kérhette volna az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését, egy éven túl már csak a bíróságtól. A zavarás ténye fénykép-, illetve videó felvétellel bizonyítható. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény alapján, az eljárás során szemlének van helye, ha lényeges körülmény megállapításához vagy felderítéséhez személy, tárgy, tény vagy helyszín közvetlen megfigyelése, illetőleg megvizsgálása szükséges. Ha a szemlét a helyszínen kell megtartani, a bíróság akként is rendelkezhetik, hogy a szemlét az elnök tartsa meg. A bíróság szükség esetén a szemlét a rendőrség igénybevételével is foganatosíthatja. A szemle költségét a bizonyító fél köteles megelőlegezni.

Beltéri levegőre vonatkozó egységes határértékek, sajnos, nem léteznek. Az ön által említett BM rendelet a húsfüstölő építményekre nem vonatkozik.
És, ahogy már más esetben is megfogalmaztam, a legtöbbször célszerűnek tartom bírósági eljárás kezdeményezése előtt egyezség kezdeményezését a vitás felek között, akár közvetítő segítségének igénybe vételével, amely gyors, emberi és egyben költségkímélő megoldás is lehet.

Üdvözlettel:
Dr. Szimon Ildikó

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés