civil részvétel, adatkérés

Válaszadási kötelezettség megszegése közérdekü bejelentések esetén

2014. szept. 02. 13:31
Kérdés:

Tisztelt dr. Szimon Ildikó! Mi a teendö, ha egy önkormányzat, vagy hatóság nem tesz eleget a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvényben elöírt válaszadási kötelezettségének és egyszerüen nem reagál 30 napon belül sem a jogos és szabályos (nem névtelen, elérhetöséggel ellátott, dokumentált) közérdekü bejelentésre (pl. illegális hulladéklerakó vagy erösen parlagfüszennyezett terület mentesítésére irányuló kérésre)? www.complex.hu/kzldat/t1300165.htm/t1300165.htm Elegendö-e az adott hatóság regisztrációhoz kötött honlapjának elérhetöségén megtenni a közérdekü bejelentést, vagy hagyományos, ajánlott levél szükséges? Mi a teendö, ha válaszolnak ugyan, de a válasz általános és kitérö jellegü, nem tartalmazza a 3. §-ban elöírt információkat a "a) a jogszerű vagy a közérdeknek megfelelő állapot helyreállításáról, illetve az egyébként szükséges intézkedések megtételéről, b) a feltárt hibák okainak megszüntetéséről, c) az okozott sérelem orvoslásáról és d) indokolt esetben a felelősségre vonás kezdeményezéséről."? elöre is köszönöm szíves válaszát.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!
Amennyiben a hatóság a számára előírt 30 napos válaszadási határidőn belül nem reagál a közérdekű bejelentésre, az állampolgári jogok biztosánál tehető panasz a tárgyban. Vonatkozó részletek az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. Törvényből:
- Az alapvető jogok biztosa vizsgálja a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti közérdekű bejelentéseknek a hatóságok általi kezelésének gyakorlatát, valamint kérelemre az egyes közérdekű bejelentések megfelelő intézését.
- A közérdekű bejelentő az általa vélelmezett visszásság orvoslása érdekében beadvánnyal fordulhat az alapvető jogok biztosához, ha
a) a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló törvény szerinti eljárásra jogosult szerv a közérdekű bejelentést megalapozatlannak nyilvánítja,
b) a közérdekű bejelentő a vizsgálat eredményével nem ért egyet,
c) a közérdekű bejelentő álláspontja szerint az eljárásra jogosult szerv a közérdekű bejelentést nem vizsgálta ki teljes körűen.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Törvény szerint, ha törvény, eredeti jogalkotói hatáskörben kiadott kormányrendelet vagy önkormányzati hatósági ügyben önkormányzati rendelet eltérően nem rendelkezik, az ügyfél -jogszabályban meghatározott feltételekkel - jogosult elektronikus úton kapcsolatot tartani a hatósággal, kivéve, ha az az adott kapcsolattartás tekintetében nem értelmezhető. A panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. Törvény nem korlátozza a kapcsolattartás módját, így a közérdekű bejelentés megtehető írásbelinek nem minősülő elektronikus úton, e-mail-en keresztül is.

Felhívnám a figyelmét, a közérdekű panaszok kivizsgálásával, megválaszolásával kapcsolatban még az alábbiakra:
- Ha az elbírálást megalapozó vizsgálat előreláthatólag harminc napnál hosszabb ideig tart, erről a panaszost vagy a közérdekű bejelentőt - az elintézés várható időpontjának és az eljárás meghosszabbodása indokainak egyidejű közlésével - tájékoztatni kell.
- Az írásbeli értesítés mellőzhető, ha a panasz vagy a közérdekű bejelentés elintézéséről a panaszost vagy közérdekű bejelentőt szóban tájékoztatták, aki a tájékoztatást tudomásul vette.
- A korábbival azonos tartalmú, ugyanazon panaszos vagy közérdekű bejelentő által tett ismételt, továbbá az azonosíthatatlan személy által tett panasz vagy közérdekű bejelentés vizsgálata mellőzhető.
- A panasz vizsgálata mellőzhető akkor is, ha a panaszos a sérelmezett tevékenységről vagy mulasztásról való tudomásszerzéstől számított hat hónap után terjesztette elő panaszát. A sérelmezett tevékenység vagy mulasztás bekövetkeztétől számított az egy éven túl előterjesztett panaszt érdemi vizsgálat nélkül el kell utasítani.

Üdvözlettel:
Dr. Szimon Ildikó

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés