állat-, növény-, természetvédelem

Sertéstelep

2014. okt. 18. 22:53
Kérdés:

Üdvözlöm! Azt szeretnem megkerdezni hogy egy 50 fh kocatelepre milyen engedélyek kellenek,és lehet e rá pályázni. Válaszàt előre is köszönöm.

Válasz:

Tisztelt Kérdező!
Egy korábbi hasonló kérdés kapcsán megismételjük szakértőnk válaszát:

Az Ön által felvetett problémához hasonlóakkal kapcsolatban kifejtett jogi véleményeim a Greenfo alábbi pontjain érhetők el:
- Zöld jogász/Kérdezzen Ön is!/ Hatósági problémák, engedélyezés: „Sertés telep” 2014. március 28.

- Hazai/Archívum-Keresés: „Malacka a szomszédban” 2014. április 3.

Kérem, előzetesen legyen szíves az említetteket átolvasni, mielőtt az alábbiakban kitérnék a tárgyban felvetett kérdéseinek konkrét megválaszolására!
Nos, amennyiben a mezőgazdasági haszonállat tartás ipari méretű, úgy a környezetvédelmi hatóság által lefolytatott engedélyezési eljárás során a 314/2005. (X.19.) Kormányrendelet alapján folyik a lakosság (szomszédok) bevonása az ügybe (részletesebben lásd: „Sertés telep”).
Amennyiben a sertés tartás mértéke nem éri el az e Kormányrendeletben lefektettek mértékét, a haszonállat tartás lehet a szó hétköznapi értelmében vett háztáji állattartás, illetve kis- és nagy létszámú állattartó telepen történő állattartás. Ennek eldöntésében eligazítást a 41/1997. (V.28.) FM rendelet nyújt (részletesebben lásd: „Malacka a szomszédban”).
Mindegyik esetben előírás, hogy állattartás céljára szolgáló épület és építmény kizárólag ott helyezhető el, ahol ezt a 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (az országos településrendezési és építési követelményekről: OTÉK) és az övezeti szabályozás (helyi építési szabályzat: HÉSZ) lehetővé teszi. Szintén a HÉSZ tartalmaz előírásokat arra nézve is, hogy egy adott övezeten belül, milyen mértékű lehet egy ingatlan beépítettsége és egy adott ingatlanon belül az egyes építmények hol helyezhetők el. A konkrét ügyben mindezeknek a helyi önkormányzat vonatkozó rendeletében tudnak utána nézni, amelynek összhangban kell állnia az OTÉK-kal. (Gondolok itt elsősorban a nevelési és oktatási intézmények területének besorolására, illetve a lakóövezetben folytatható egyes tevékenységek esetleges lekorlátozására.)
Amennyiben a haszonállat tartására szolgáló építmény nagyságánál fogva nem építési engedély (részletesebben lásd: „Malacka a szomszédban”) vagy bejelentés köteles (létesítés, módosítás), nem beszélhetünk hatósági ügyről, így az építkezésben közvetlenül érintett szomszédok számára a HÉSZ adhat eligazítást azt illetően, hogy az építmény megfelel-e az előírásoknak. Ha úgy ítélik meg, hogy nem, a helyi építési hatóságnál kezdeményezhető eljárás a szabálytalanul építkezővel szemben. Hogy mely építmény létesítése engedély köteles és melyé nem, arról a 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet rendelkezik.
Amennyiben a haszonállat tartására szolgáló építmény létesítése építési engedély köteles, a közvetlenül érintett szomszédok az építéshatóság részéről bevonásra kerülnek az ügybe, amelynek keretében megtehetik észrevételeiket, ha az építkezést szabálytalannak ítélik meg.
Fontos lehet még a tárgyban az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. Törvény, valamint a mezőgazdasági haszonállatok tartásának állatvédelmi szabályairól szóló 32/1999. (III.31.) FVM rendelet (részletesebben lásd: „Malacka a szomszédban”). Amennyiben úgy észlelik, hogy a jelzett ingatlanon e jogszabályoknak nem megfelelően zajlik az állattartás, a megyei kormányhivatal járási hivatala járási állategészségügyi és élelmiszer-ellenőrző hivatala az illetékes eljáró hatóság, ahol bejelentést tehetnek.
Amennyiben a jelzett sertés tartás bűzzel jár, akkor:
- nem gazdasági tevékenység keretében végzett állattartás bűzterhelése kivizsgálásában a megyei kormányhivatal járási hivatala az illetékes eljáró hatóság;
- gazdasági tevékenység esetében a területileg illetékes környezetvédelmi felügyelőség,
akik, a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII.23.) Kormányrendelet alapján, eltilthatják a tevékenység végzésétől a bűzterhelőt és olyan technológia alkalmazására kötelezhetik, amely nem jár légszennyezéssel. Megjegyezendő, hogy a bűzterhelés jelentősen zavaró voltának bizonyítása nem egy egyszerű történet.

Üdvözlettel:
Dr. Szimon Ildikó

Kulcsszavak sertes

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés