állat-, növény-, természetvédelem

gulyas.a.2@gmail.com

2014. dec. 13. 10:27
Kérdés:

Tisztel Zöld Jogász!Problémám a következő:A balatoni telekszomszédom illetéktelenül átjött az én telkemre és az ott lévő mandulafáimat a törzshöz közel megcsonkította levágta,mondván hogy az átnyúlik az ő oldalára és zavarja a kilátásban.A fák a kerítéstől kb. 1.5-2 méterre vannak.Tavasszal megbeszéltük hogy ami a kerítésen átnyúlik azt a kerítés vonalában levághatja, de semmi több.Kérdésem mit tehet ellene,ha nem voltam ott amikor ezt művelte és nem tudtam számon kérni,nem volt szemtanú,hogy ő csinálta?Feljelenthetem Őt birtokháborítás miatt természet rongálás miatt,és az engem ért károm miatt?Tudomásom szerint a magyar jog a panoráma jog fogalmát nem ismeri,más kára pedig neki nem volt a kerítésen kb. 1m-t átnyúló ágaktól.Várom mielőbbi válaszukat.Köszönet

Válasz:

Tisztelt Kérdező!
Felhívnám szíves figyelmét Büntető Törvénykönyvünk (a továbbiakban: Btk.) alábbi rendelkezéseire:

Magánlaksértés
221. § (1) Aki más lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre erőszakkal, fenyegetéssel vagy hivatalos eljárás színlelésével bemegy, illetve ott bent marad, vétség miatt két évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.

Rongálás
371. § (1) Aki idegen vagyontárgy megsemmisítésével vagy megrongálásával kárt okoz, rongálást követ el.

Lopás
370. § (1) Aki idegen dolgot mástól azért vesz el, hogy azt jogtalanul eltulajdonítsa, lopást követ el.

Véleményem szerint, az Ön által leírt eset túllép a birtokháborítás fogalmán. Magánlaksértés esetén az erőszak fogalma tágan értelmezendő, nem csupán személy, hanem dolog (pl. kerítés, ajtó) ellen is irányulhat. Amennyiben látható sérülés érte a behatolással az Ön kerítését, megvalósul a Btk. szerinti magánlaksértés; amennyiben nem, annak szabálysértési alakzata valósul meg (2012. évi II. törvény).

166. § (1) Aki másnak a lakásába, egyéb helyiségébe, vagy ezekhez tartozó bekerített helyre az ott lakónak vagy azzal rendelkezőnek akarata ellenére, vagy megtévesztéssel bemegy, vagy ott bennmarad, úgyszintén aki mást akadályoz abban, hogy a lakásába, egyéb helyiségébe vagy ezekhez tartozó bekerített helyre bemenjen, szabálysértést követ el.
(2) Magánlaksértés miatt szabálysértési eljárásnak csak magánindítványra van helye.

A Btk. szerinti bűncselekmények megvalósulása esetén a rendőrségnél tehető feljelentés, ahol a bizonyítási eljárást a rendőrségnek kell lefolytatnia és nem a sértettnek. Általában célszerűbb nem konkrét tettes, hanem ismeretlen személy ellen megindíttatni a nyomozást.
Szabálysértési eljárás lefolytatására a helyi jegyző az illetékes. Magánlaksértés esetén a magánindítvány benyújtására igen szoros a határidő, attól a naptól számított harminc napon belül kell előterjeszteni, amelyen a magánindítvány előterjesztésére jogosult (Ön) az eljárás alá vont személy (elkövető) kilétéről tudomást szerzett. Tehát, ebben az esetben a feljelentőnek (Önnek) kell bizonyítania a tényeket.
Amennyiben a rongálás (mandulafa kivágása), lopás (kivágott fa esetleges eltulajdonítása) 50.000,- Ft-ot meg nem haladó kárt okoz, szintén szabálysértésről beszélünk. A fák értékének meghatározása általában az alapérték (fa életkorától függő), a mindenkori faiskolai érték (mandulafa esetén ez kb. 1.900,- Ft), a lombkorona (ép, vagy sérült) és a fa helyétől (védett terület, belterület, stb.) függő együtthatók szorzásával történik. A kialakult joggyakorlat esetén, egy 10 éves, ép koronájú, belterületen lévő mandulafa értéke nagyjából 19.000,- Ft, egy 20 évesé 75.000,-, egy 30 évesé 160.000,- Ft, és így tovább. Ezen értékmeghatározást általában helyi önkormányzati rendeletekben szokták szabályozni arra az esetre nézve, amennyiben engedély nélkül vágnak ki fát. A faültetés szabályait (telekhatártól, épületektől mért legkisebb ültetési távolság) szintén önkormányzati rendeletben szokta a Képviselő-testület szabályozni.
A természetkárosítás a leírt esetben nem jöhet szóba.

Üdvözlettel:
Dr. Szimon Ildikó

Kulcsszavak szomszédjog

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés