kommunális ügyek: hulladék, víz, csatorna, vezeték

Mobil WC probléma

2015. márc. 16. 12:14
Kérdés:

Budapest, Mádi közben társasház építkezés folyik, melyhez hordozható toalettet vesz igénybe a vállalkozó. Tulajdonképpen a Mádi köz folytatása a telek, így közvetlenül négy szomszédja is van. Az építtető MOBIL WC-T HOZATOTT. Ezt kb.egy-két hetente cserélik. Van amikor 6-8 ember, sőt többen is dolgoznak és használják ezt a WC-t. A baj csak az, hogy közvetlenül a Mádi köz 3. számú családi ház kerítése mellett helyezték el és ez szerintem nem éppen egészséges megoldás. A kerítéstől kb. 3-4 méterre van a lakóház, melynek ablakai, bejárata igen közel van a fent említett alkalmatossághoz. A társasházban még csak egy család lakik, a telek nem túl nagy, de ennyire közel sehol nincs lakóházhoz a WC, bárhol el lehetne helyezni. Van-e ennek elhelyezésére, a lakásoktól való távolságra, vagy az egészségügyi problémák elkerülésére valami rendelet, vagy törvény. A tulajdonos azt mondja, akár a kapu előtt is elhelyezheti, mivel "az közterület" a lakóknak semmi közük hozzá. Nagyon szépen kérem gyors segítségét, mert közeleg a jó idő és egy ilyen 1-2 hetente ürített Mobil Toalett igen "illatos" és szerintem veszélyes is. Nagyon szépen köszönöm: Anderlik István Gyuláné

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A 312/2012. (XI.8.) Kormányrendelet 1. melléklet 22. pontja szerint, a mobil illemhely elhelyezése nem építési engedély köteles.
Sajnos, a mobil illemhely nem építmény az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. Törvény 2.§ szerint:
8. Építmény: építési tevékenységgel létrehozott, illetve késztermékként az építési helyszínre szállított, - rendeltetésére, szerkezeti megoldására, anyagára, készültségi fokára és kiterjedésére tekintet nélkül - minden olyan helyhez kötött műszaki alkotás, amely a terepszint, a víz vagy az azok alatti talaj, illetve azok feletti légtér megváltoztatásával, beépítésével jön létre (az építmény az épület és műtárgy gyűjtőfogalma).
Így nem alkalmazható az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Kormányrendelet (OTÉK) 50.§ azon rendelkezése, mely szerint építményt és annak részeit a rendeltetési céljának megfelelően, és a helyszíni adottságok figyelembevételével úgy kell megvalósítani, hogy az – többek között - ne akadályozza a szomszédos ingatlanok és építmények, önálló rendeltetési egységek rendeltetésszerű és biztonságos használhatóságát.
Elhelyezése nem is nevezhető klasszikus építési tevékenységnek, mivel erről a következőket mondja a fent jelzett törvény 2.§-a:
36. Építési tevékenység: építmény, építményrész, épületegyüttes megépítése, átalakítása, bővítése, felújítása, helyreállítása, korszerűsítése, karbantartása, javítása, lebontása, elmozdítása érdekében végzett építési-szerelési vagy bontási munka végzése.
Megoldást a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényünk birtokvédelmi szabályai, előírásai alkalmazása jelenthet. Minden ingatlant kötelesek úgy használni, hogy az a szomszédokat ne zavarja, más testi épségében, tulajdonában kárt ne okozzon. Az ingatlan használatában megzavart, akadályozott birtokost, megilleti a birtokvédelem, ha birtoklásában jogalap nélkül háborítják, hiszen szomszédja az ingatlana használata során köteles tartózkodni minden olyan magatartástól, amellyel másokat, különösen a szomszédokat szükségtelenül zavarná, vagy amellyel jogaik gyakorlását veszélyeztetné. A birtokos, egy éven belül a jegyzőtől kérheti az eredeti birtokállapot helyreállítását vagy a zavarás megszüntetését. A hatósági eljárás kezdeményezését megelőzően azonban javasolt először a szomszéd építtető és a kivitelező figyelmét felhívni a mobil illemhely okozta problémára.


Üdvözlettel:
Dr. Szimon Ildikó

Kulcsszavak wc toilette mobil wc

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés