polgári ügyek -szomszédjogok

Bíborka

2015. márc. 23. 18:43
Kérdés:

Megteheti-e egy kertes házban élő szomszéd, hogy telkén évtizedek óta lomot és zöldhulladékot, száraz faágakat, stb. halmoz fel? Tűzveszélyes a sok száraz faág tárolása, undorító a sok lom. Hogyan lehet fellépni ellene hivatalosan, úgy, hogy ne tudja meg, hogy ki volt a bejelentő, mert a szomszéddal hiába beszélünk, nem érti, hogy neki rendben kell tartania az ingatlanát?

Válasz:

Tisztelt Kérdező!

A hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. Törvény alapján, hulladék bármely anyag vagy tárgy, amelytől birtokosa megválik, megválni szándékozik vagy megválni köteles. Jelen esetben, ez utóbbira, a kötelességre helyezendő a hangsúly, amennyiben az Ön által említett hulladékok egésze, vagy egy része háztartási hulladéknak minősül. Ennek eldöntése minden esetben egyedi vizsgálatot igényel. Háztartási hulladék a háztartásokban képződő vegyes, elkülönítetten gyűjtött, valamint lomhulladék, ideértve a lakásokban, lakóingatlanokban, a pihenés, üdülés céljára használt helyiségekben, valamint a lakóházak közös használatú helyiségeiben és területein képződő hulladékot is.

Szintén e törvénynél maradva, a hulladék birtokosának kötelező gondoskodnia a hulladék kezeléséről a hulladék hulladékkezelőnek, hulladékszállítónak, hulladék közvetítőnek, hulladékkereskedőnek, vagy hulladék közszolgáltatónak történő átadással, avagy a hulladék átvételi helyen, illetve az átvételre kötelezettnek történő átadása útján. Az ingatlanon ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállításának és kezelésének kötelezettsége a hulladék tulajdonosát vagy korábbi birtokosát terheli. A környezetvédelmi hatóság a jogellenesen elhelyezett vagy elhagyott hulladék elszállítására és kezelésére kötelezi azt a személyt, aki e kezelési kötelezettségének önként nem tesz eleget. A 481/2013. (XII. 17.) Kormányrendelet szerint, a települési önkormányzat jegyzője - a fővárosban a kerületi önkormányzat jegyzője jár el ilyen esetekben környezetvédelmi hatóságként.

Nagyon fontos megjegyezni, hogy nem nevezhető biológiailag lebomló hulladék hasznosításának, azaz komposztálásnak a zöldhulladék felhalmozása. (Biohulladék kizárólag a biológiailag lebomló, parkokból származó vagy kerti hulladék, háztartásokban, éttermekben, étkeztetőkben és kiskereskedelmi tevékenységet folytató létesítményekben képződő élelmiszer- és konyhai hulladék, valamint az ezekhez hasonló, élelmiszer-feldolgozó üzemekben képződő hulladék.) A házi komposztálás szabályait jogszabály ugyan nem rendezi, de analógiát alkalmazva a biohulladék kezeléséről és a komposztálás műszaki követelményeiről szóló 23/2003. (XII. 29.) KvVM rendelettel, amely a közösségi (társasházi keretek között folyó) komposztálásra már vonatkozik, kijelenthető, hogy a házi komposztálás is csak ellenőrzött körülmények között folytatható.

Amennyiben egy területen egészségügyi kártevők (mint pl. csótányok és egyéb élelmiszert szennyező rovarok, vándor- és házi patkányok, házi egerek és a zárt térben megtelepedett egyéb egerek) jelennek meg, a védekezésről, a költségek fedezéséről, valamint a szükséges rendszabályok és eljárások végrehajtásáról alapesetben az érintett terület vagy épület tulajdonosa (bérlője, használója, kezelője = fenntartó) köteles gondoskodni (18/1998. (VI.3.) NM rendelet). Amennyiben a fenntartó e kötelezettségének nem tesz eleget, a járási népegészségügyi intézet (ÁNTSZ) kötelezi az egészségügyi kártevők elleni védekezésre.
A bejelentés megtehető ún. közérdekű bejelentés formájában a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. Törvény alapján, amely térítésmentes eljárási lehetőség, azaz nem illeték köteles. Ebben kérhető a bejelentő személyes adatainak zárt kezelése.
A végrehajtási eljárások során, a helyszíni kényszercselekményeknek való ellenszegülés esetén, a hatóságok kérhetik a rendőrség közreműködését.

Üdvözlettel:
Dr. Szimon Ildikó

Kulcsszavak hulladék

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés