hatósági problémák, engedélyezés

Földmérési anomália Szadán

2015. máj. 17. 22:32
Kérdés:

Tisztelt Zöld Jogász! Megdöbbentő hibák vannak a termőföld -erdő-MŰHOLDAS nyilvántartásban ! A Salgótarjáni Földhivatal erdő melletti földutat bele térképezett -bele mért a magán erdőmbe. Szandán a 0185 hrsz utat a 100 éves AKÁC -Hungarikum-erdőmbe mérte! A terület 45 fokos rézsű -fizikailag is lehetetlen utat vágni! Már bíróságig mentem a bíró szakértőt kívánt az én költségemen! A szakértő jelezte -Csak a földhivatal KOORDINÁTÁIT tudja újra kijelölni. AKKOR MI EBBEN a szakértés? Hogyan lehet meggyőzni az irodában ülő döntéshozókat, hogy a helyszín TÉVESEN van térképezve? 1955-től családunk műveli a területet, ismerjük és látjuk a normális domborzati helyen lévő utat, mégsem használhatjuk! A túlsó szomszéd örömmel elzárja a 100 éves utat a Földhivatal hibás mérése kapcsán! A Szandai önkormányzat nem tesz semmit a használható út érdekében, sőt az akácfám kivágását megkezdték! Köszönettel Horváth Árpád arpiba4@gmail.com

Válasz:

Tisztelt Kérdező! 

Az Ön által a kérdéses ügyben megadott részlet információk alapján pontos állásfoglalás nem alakítható ki. Általánosságban az alábbiak az észrevételeim:
- Alapvető kérdés, hogy már hitelesített, vagy még nem hitelesített DAT adatok képezik-e a vita tárgyát. (Csak feltételezni tudom, az Ön által felkért szakértő reagálása alapján, hogy az adatok már hitelesek.)
- Amennyiben az adatok esetleg még nem hitelesek, tehát a digitális alaptérkép készítése még csak folyamatban van, minden esetben felmérési tanulmány készül egy, az illetékes földhivataltól független, külső szakértő által. A szakértő a földmérési alaptérkép tartalmának műholdas helymeghatározás elvén alapuló módszerrel történő meghatározásán kívül felhasználja a régebbi rendelkezésre álló adatokat is, úgy mint:
- korábbi állami alapmunkák adatai (alappontok, koordináták, térképek, mérési vázlatok, stb.);
- írásbeli ingatlan-nyilvántartási munkarészek (tulajdoni lap, földkönyv-kivonat, stb.);
- a korábbi sajátos céllal készült földmérési munkák adatai;
- a rendelkezésre álló "hagyományos" légi- és más távérzékelési felvételek;
és az így összevetett adatok helyességét terepi munka során is ellenőrzi.
Amennyiben az adatok eltérése miatt részletmérés is szükséges, a helyszíni földmérési munkáról az érintett ingatlanok tulajdonosait értesíteni kell (25/2013. (IV.16.) VM rendelet).
- Általánosságban a közigazgatási eljárás során hozott döntések ellen jogorvoslattal lehet élni az ügyfél részéről. (Azt is csak feltételezni tudom, hogy Ön az illetékes földhivatal valamely döntése ellen - esetleg változási vázrajz adatainak nem helytálló volta - nyújtott be fellebbezést, amely első- és másodfokon is elutasításra került, így jutott el bírósági felülvizsgálatig.) Mivel a másodfokú döntésnek már nincs halasztó hatálya, ezért a másodfokon döntést hozó hatóság határozata tartalmának alapján, a végrehajtás megkezdhető, ami - szintén csak feltételezem - az Ön esetében, többek között, az önkormányzat részéről a fái kivágását jelenti.
- A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény szerint, az állami alapadatok adatbázisai, az ellenkező bizonyításig, hitelesen tanúsítják a rögzített adattartalmat. Ezeket az adatokat kötelező használni a különböző földmérési és térképészeti munkáknál. A fentebb már jelzett VM rendelet mellékletei tartalmazzák az elfogadható hibahatárokat.
- Amennyiben valaki úgy ítéli meg, hogy hibahatáron túliak a DAT térképadatok, a bizonyítás, a polgári jog szabályai szerint, azt terheli, aki az adatok helyességét vitatja.
- A szakértő által alkalmazandó szabályok így nagyban függnek attól, hogy milyen tárgyban kerül sor a felkérésére. Amennyiben újabb részletmérésre kerül sor, kérhető a szakértőtől a fentiekben már részletezett adatok újbóli összevetése, megismételt terepi munka műholdas helymeghatározással és/vagy hagyományos módon is.
- Fontos még megjegyezni, hogy amennyiben a DAT adatai helyesnek bizonyulnak és elfogadható hibahatáron belüliek, és Ön, valamint a családja a helyben kialakult szokásjogot követve tévedésből, de jóhiszeműen művelte eddig a kérdéses területet, elbirtoklás útján megszerzi a dolog tulajdonjogát, aki a dolgot ingatlan esetén tizenöt éven át sajátjaként szakadatlanul birtokolja, és ez ellen a tulajdonos nem tiltakozott. (Feltéve, hogy jelen esetben a kérdéses út nem önkormányzati tulajdon-e, mert abban az esetben az út forgalomképtelen, és nem képezheti elbirtoklás tárgyát.) Az elbirtoklásra vonatkozó általános szabályok szerint birtokolható el a dolog tulajdoni hányada is. Az elbirtoklás tényét bíróságnak kell kimondania.

Üdvözlettel:
Dr. Szimon Ildikó

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés