Közérdekű adatkérő lap

 

2004. 03. 01. 11:05


A környezet állapotára vonatkozó információk kérése a hivatalos szervektől - típuslevél

MINTA ..Környezetvédelmi Felügyelőség/…Vízügyi Felügyelet/…Nemzeti Park Igazgatóság cím Tisztelt ….! Alulírott ….., mint a …..(név, cím) társadalmi szervezet képviselője / vagy (név, cím) az 1995. évi LIII. törvény 12.§ -ra, valamint az 1992. évi LXIII. tv. 2.§. 4 -5. pont és 19.§-ra hivatkozással kérem, hogy a környezeti elemek, a környezet állapotára vonatkozó adatok, mint közérdekű információk megismerése érdekében az alábbi kérdésekre 15 napon belül írásban választ adni szíveskedjenek: -……….. -……….. Tisztelettel: ………………………… település, dátum
*A környezetvédelmi törvény egyik alapelve a nyilvánosság biztosítása, az információk elérésének joga. Ez alól igen szűk körben az adatvédelmi törvény fogalmaz meg kivételt, pl. nemzetbiztonságra, katonai titokra való hivatkozással, ezt azonban az adatkezelőnek kell bizonyítania. Közérdekű adat lehet kibocsátási, terhelési adat, bírság ténye és mértéke, üzem, létesítmény környezetvédelmi engedélyéenk tartalma stb, értelmezzük tágan, a kibúvót az adatot kezelő hivatalnak kell megtalálnia. A környezetre vonatkozó adatok nyilvánosságát, hozzáférhetőségét hazánk az Aarhus-i Egyezmény aláírásával is vállalta, erről rövid összefoglaló olvasható itt.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés