Ügyféli jogállás kérése

 

2004. 03. 01. 11:25


Önkormányzatokhoz bejelentkezési mintalevél

MINTA ……………………. Polgármesteri Hivatal cím Tisztelt Polgármesteri Hivatal! Alulírott ….., mint a …..(név, cím) társadalmi szervezet képviselője az 1995. évi LIII. törvény 98.§ (1)-(3) bekezdéseire hivatkozással kérem, hogy a szervezetet az ügyféli nyilvántartásában, mint a törvény szerinti szabályozási tervek véleményezésében részt venni jogosultakat rögzíteni szíveskedjenek. Kérjük továbbá, hogy a Legfelsőbb Bíróság 1/2004. KJE. számú jogegységi döntése alapján szervezetünket értesíteni szíveskedjenek azon engedélyekről, melyek során a környezetvédelmi felügyelőség szakhatóságként eljárt. Nyilvántartás hiányában is kérjük a részvételi és véleményezési jog gyakorlásának biztosítását, a képviselő testület szervezeti és működési szabályzatában foglaltak szerint. Bízom benne, hogy együttműködésünk eredményes lesz, üdvözlettel: ………………………… szervezet képviselője település, dátum, Melléklet: alapszabály, bírósági végzés másolatban
*A környezetvédelmi céllal létrejött társadalmi szervezeteket megillető ügyféli jogok tartalma: véleményezési jog a környezetet érintő szabályozási, jogszabályalkotási folyamatokban, fellebbezési jog a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban kiadott engedély ellen, valamint a bíróság előtt a perlési jog. Bővebben a "jogász válaszol" rovat alatt, a Legfelsőbb Bíróság 1/2004. jogegységi döntésével kapcsolatos ismertetésben.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés