Védekezés a kéretlen reklám ellen

 

2004. 03. 01. 11:30


Nyilatkozat az adatszolgáltatási korlátozásról - mintalevél

1.sz. minta

Cím* :………………………………………………….

………………………………………

Nyilatkozat az adatszolgáltatási korlátozásrólA polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény
2. §-ának (1) bekezdésében biztosított jogommal élve nem járulok hozzá a nyilvántartásban tárolt személyi és lakcímadataimnak a törvényben megjelölt célokon túl való felhasználásához.
Tudomásul veszem, hogy a jegyző, a fővárosi, megyei közigazgatási hivatal vagy a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó, Választási Hivatal megkeresésére
– eseti engedélyem alapján- az adatszolgáltatási tilalmat feloldhatom.


Kelt: ……………………………., 200……………………..


Nyilatkozó neve: ………………………

………………………… ………………………………
személyi azonosító jel olvasható névaláírásLakóhelye: ……………………………………….

Tartózkodási helye: ………………………………


*Figyelem!
A kitöltött „Nyilatkozatot” ajánlott levélben kell a lakó (tartózkodási) hely szerint illetékes jegyzőnek, vagy a megyei (fővárosi) közigazgatási hivatalvezetőnek esetleg közvetlenül a hivatalos adatkezelőnek megküldeni (KÖANYV, 1094 Budapest, Balázs B.u.35.).


2.sz. mintaNyilatkozat név- és lakcímadatok felhasználásának megtiltásárólCímzett cég neve:

Címe:


Tisztelt Cím!


Alulírott az 1995. évi CXIX. tv. 20-21 §-okban foglaltakra hivatkozással kérem, hogy személyes adataimat a birtokukban lévő valamennyi üzletszerzési listájukról töröljék - továbbá megtiltom, hogy azokat a jövőben ilyen célból felhasználják vagy harmadik személynek átadják.


Név: …………………………………………………………………


Cím: …………………………………………………………………


Kérem tájékoztatásukat, hogy személyes adataimat kitől szerezték és kérem azon harmadik személyek címlistájának megküldését, akiknek személyes adataimat eddig továbbadták.
Kérem intézkedésüket, hogy fenti nyilatkozatomban foglaltakat az adatkezeléssel érintett harmadik személyek is teljesítsék.

A fentiekre vonatkozóan kérem írásos tájékoztatásukat bejelentésem teljesítéséről.


Kelt: 200 ……………………………, …….

Tisztelettel:

…………………………………..
olvasható névaláírás

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés

hirdetés