A rovat kozárólagos támogatója

Pályázati projektmenedzser asszisztens

Honlap név Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A jogviszony időtartama:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létesülő munkaviszony határozott időre, 3 hónap próbaidővel létesül távollévő helyére, várhatóan 2023. január 15. napjáig.

A munkavégzés helye:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Központi Irodaépülete (1121 Budapest, Költő utca 21.).

Heti munkaideje: 40 óra.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

–        pályázatokkal (VEKOP, KEHOP, LIFE) kapcsolatos projektmenedzser asszisztensi feladatok ellátása;

–        ellátja a feladatkörébe rendelt projektek adminisztrációs feladatait: iktatás, szkennelés, nyomtatás, stb.

–        a pályázati feladatokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség, adat- és információszolgáltatás teljesítése

–        a feladatkörébe tartozó beszerzések lefolytatása

–        a pályázati beszámolók összeállítása és benyújtása

–        terepbejárásokon, helyszíni egyeztetéseken való részvétel

–        kapcsolattartás a projekt végrehajtására kijelölt belső munkatársakkal, partnerekkel

 

Pályázati feltételek:

–        Magyar állampolgárság,

–        Cselekvőképesség,

–        Büntetlen előélet (hatósági bizonyítvánnyal igazolt módon),

–        Felsőfokú végzettség

–        Informatikai alapkészségek (excel, word és outlook)

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

projektmenedzsment asszisztensi tapasztalat
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–        önéletrajz a www.kozigallas.gov.hu weboldalon található sablon szerint

–        motivációs levél bérigény megjelölésével

–        a végzettségét, képzettségét, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

–        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Füri András igazgató nevére címzetten, az előírt határidőn belül, egy példányban kell eljuttatni a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz postai úton (1525 Budapest, Pf. 86.) vagy e-mailben az allashely@dinpi.hu címre küldve.

A postai úton küldött pályázatok esetén a postai bélyegzőn szereplő dátumot tekintjük a benyújtás időpontjának. A borítékon /email tárgyában kérjük feltüntetni: „projektmenedzser asszisztens”

A pályázat betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 10 napon belül

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak.

A munkáltatóval és a pályázatokkal kapcsolatos további információkat a www.dunaipoly.hu honlapunkon szerezhet.

A hirdetésre jelentkezéshez küldd el az adataid a dinpi@dinpi.hu címre


Erre és más munkákra jelentkezhet az online önéletrajzával. Az alábbi linkre kattintva elküldheti online önéletrajzát ennek a munkáltatónak.