A rovat kozárólagos támogatója

Pályázati projektmenedzser

Honlap név Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A jogviszony időtartama:

A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény alapján létesülő munkaviszony határozatlan időre, 6 hónap próbaidővel létesül.

A munkavégzés helye:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Központi Irodaépülete (1121 Budapest, Költő utca 21.).

Heti munkaideje: 40 óra.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

–        az Igazgatóság által kezelt VEKOP, KEHOP és LIFE+ pályázatok teljes körű projektmenedzsmenti feladatainak ellátása;

–        pályázatok végrehajtásának nyomon követése, dokumentálása;

–        pályázatokkal kapcsolatos teljes körű hivatali ügyintézés;

–        pályázatokkal kapcsolatos adminisztratív feladatok ellátása;

–        kapcsolattartás a végrehajtásért felelős szervezeti egységekkel, külső vállalkozókkal

–        kapcsolattartás a támogató szervezettel

–        kapcsolattartás és együttműködés a kivitelezővel, tervezővel, hatóságokkal, műszaki ellenőrrel

–        pályázati feladatokkal kapcsolatos beszámolási kötelezettség teljesítése, adat- és információszolgáltatás

–        beszerzések lefolytatása, közbeszerzések előkészítése, tervezése és lebonyolítása a közbeszerzési tanácsadó bevonásával

–        terepbejárásokon, helyszíni ellenőrzéseken való részvétel

–        befejezett beruházások utánkövetése a fenntartási időszak alatt

–        új pályázati javaslatok előkészítése, elkészítése; pályázatírás

 

Pályázati feltételek:

–        Magyar állampolgárság,

–        Cselekvőképesség,

–        Büntetlen előélet (hatósági bizonyítvánnyal igazolt módon),

–        Felsőfokú végzettség

–        Projektmenedzsment tapasztalat

–        Informatikai alapkészségek (excel, word és outlook)

–        „B” kategóriás jogosítvány

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

építés kivitelezési pályázat megvalósításában szerzett projektmenedzsment tapasztalat
közbeszerzési tapasztalat
angol nyelv aktív ismerete, használata
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

–        önéletrajz a www.kozigallas.gov.hu weboldalon található sablon szerint

–        motivációs levél bérigény megjelölésével

–        a végzettségét, képzettségét, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

–        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. január 31.

 

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Füri András igazgató nevére címzetten, az előírt határidőn belül, egy példányban kell eljuttatni a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz e-mailben az allashely@dinpi.hu címre küldve.

 

A postai úton küldött pályázatok esetén a postai bélyegzőn szereplő dátumot tekintjük a benyújtás időpontjának. A borítékon /email tárgyában kérjük feltüntetni: „projektmenedzser”

 

A pályázat betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 10 napon belül

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követően értesítést kapnak.

A munkáltatóval és a pályázatokkal kapcsolatos további információkat a www.dunaipoly.hu honlapunkon szerezhet.

A hirdetésre jelentkezéshez küldd el az adataid a dinpi@dinpi.hu címre


Erre és más munkákra jelentkezhet az online önéletrajzával. Az alábbi linkre kattintva elküldheti online önéletrajzát ennek a munkáltatónak.