A rovat kozárólagos támogatója

Pénzügyi ügyintéző – pénztáros

Honlap név Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A jogviszony időtartama:

A kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény alapján létesülő jogviszony határozatlan időre, 6 hónap próbaidővel létesül.

A munkavégzés helye:

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Központi Irodaépülete (1121 Budapest, Költő utca 21.).

Heti munkaideje: 40 óra.

A munkakörbe tartozó főbb feladatok:

Az álláshelyen ellátandó feladatainak részletes meghatározása:

–        Feladata a házipénztár (forint és valuta) kezelése, kifizetések teljesítése és a pénztár folyamatos feltöltése.

–        A MÁK-tól történő készpénzfelvétellel kapcsolatos ügyintézés.

–        A Forrás.NET rendszer pénztár moduljának kezelése.

–        Ellátmányok, beszerzési előlegek kiadása, elszámoltatása és azok nyilvántartása.

–        Gondoskodik a szigorú számadású bizonylatok beszerzéséről, nyilvántartásáról.

–        A szigorú számadású támogatói jegyek nyilvántartása és kiadása a szervezeti egységek munkatársai számára.

–        Területi pénztárak és pénzkezelő helyek elszámoltatása.

–        A bevételekhez kapcsolódó szerződések nyilvántartása és azok alapján számlák kibocsátása.

–        Gondoskodik a jogszabály által meghatározott határidőn belül történő számlázásról, illetve a kiállított készpénzes számlák NAV felé történő határidőn belüli bejelentéséről.

–        Forrás.NET rendszerben a vevő folyószámlák vezetése, vevőkkel történő számlaegyeztetések elvégzése, egyenlegközlők megküldése.

–        Kintlévőségek figyelemmel kísérése, fizetési felszólítások kiküldése, késedelmi kamatok számítása

–        Kintlévőségek miatti kapcsolattartás a Jogi és Igazgatási Osztály vezetőjével.

–        A beérkezett, érvényesített utalványozott és ellenjegyzett számlák utalása a MÁK Számlavezető rendszerében.

–        Az üzemanyag számlák analitikus könyvelése, a gépjármű ügyintézőtől kapott feladás alapján.

–        Szükség szerint részt vesz a leltározási feladatok elvégzésében.

–        Folyamatosan figyelemmel kíséri és napi munkája során alkalmazza a munkakörével összefüggő jogszabályokat.

–        Felelős a munkájában és adatszolgáltatásaiban a pontosságért és megbízhatóságért.

–        Különös felelősség terheli munkájában a titoktartás területén a tudomására jutott információkra vonatkozólag.

–        A munkaterületén feltárt szakmai problémákat, hiányosságokat, javaslatait, állásfoglalását továbbítja közvetlen feletteséhez.

–        Elvégzi a munkakörével összefüggő mindazon feladatokat, mellyel munkahelyi vezetői megbízzák.

 

Pályázati feltételek:

•        Magyar állampolgárság,

•        Cselekvőképesség,

•        Büntetlen előélet (hatósági bizonyítvánnyal igazolt módon),

•        Államháztartási területen szerzett tapasztalat,

•        Középfokú pénzügyi / pénzügyi, számviteli vagy gazdasági végzettség,

•        Informatikai készségek.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

Forrás NET szoftver ismerete
ECDL bizonyítvány
Mérlegképes könyvelő szakképesítés államháztartás szakon,
Felsőfokú pénzügyi / pénzügyi, számviteli vagy gazdasági végzettség,
Valuta pénztárosi képesítés,
Komplex látásmód, kiváló problémamegoldó képesség,
Proaktív és eredményorientált személyiség,
Önálló, hatékony és precíz munkavégzés, terhelhetőség,
Kiváló empatikus és kommunikációs készség,
Megbízható, lelkiismeretes és lojális hozzáállás.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•        önéletrajz a www.kozigallas.gov.hu weboldalon található sablon szerint

•        motivációs levél bérigény megjelölésével

•        a végzettségét, képzettségét, nyelvtudást igazoló okiratok másolata

•        hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. május 21.

A pályázat benyújtásának módja:

A pályázatot Füri András igazgató nevére címzetten, az előírt határidőn belül, egy példányban kell eljuttatni a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósághoz postai úton (1525 Budapest, Pf. 86.), vagy e-mailben az allashely@dinpi.hu címre küldve.

A postai úton küldött pályázatok esetén a postai bélyegzőn szereplő dátumot tekintjük a benyújtás időpontjának. A borítékon kérjük feltüntetni: Pénzügyi ügyintéző – pénztáros

A pályázat betölthető: a pályázat elbírálását követően azonnal

A pályázat elbírálásának határideje:  a benyújtási határidőt követő 15 napon belül

A pályázók a pályázat eredményéről az elbírálást követő 8 napon belül értesítést kapnak.

A munkáltatóval kapcsolatos további információkat a www.dunaipoly.hu honlapunkon szerezhet.

A hirdetésre jelentkezéshez küldd el az adataid a dinpi@dinpi.hu címre


Erre és más munkákra jelentkezhet az online önéletrajzával. Az alábbi linkre kattintva elküldheti online önéletrajzát ennek a munkáltatónak.