A rovat kozárólagos támogatója

természetvédelmi referens

Honlap név Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság

A Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. tv. 83.§ (1) bekezdés alapján pályázatot hirdet a Természetmegőrzési Osztályára természetvédelmi referens munkakör betöltésére.

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő (próbaidő 6 hónap)

Jogviszony időtartama: határozatlan

A munkavégzés helye: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, 6000 Kecskemét, Liszt F. u. 19.

Legfontosabb feladatok:

– Természetvédelmi kezelési tervek, Natura 2000 fenntartási tervek és egyéb, természetvédelmi közérdeket szolgáló tervdokumentumok elkészítése és felújítása;
– védetté nyilvánításokkal kapcsolatos természetvédelmi kezelői feladatok koordinálása;
– közreműködés a természetvédelmi élőhelykezelések és rekonstrukciók tervezésében és ellenőrzésében;
– közreműködés biotikai adatok gyűjtésében és élőhelyek ökológiai felmérésében;
– a természetvédelmi hatóság tevékenységét segítő természetvédelmi kezelői nyilatkozatok, szakértői vélemények készítésével kapcsolatos feladatok ellátása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

a jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Egyéb juttatások:

– Cafeteria juttatás
– gyermeknevelési támogatás
– iskolakezdési támogatás

 

Pályázati feltételek:

– magyar állampolgárság
– cselekvőképesség
– büntetlen előélet
– vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása

Elvárások:

– Felsőfokú iskolai végzettség a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 3. sz. mellékletének a 124. pontjában meghatározottak szerint;
– képesség a nagymértékben önálló munkavégzésre és a határidők betartására;
– nagyfokú terhelhetőség;
– képesség az önálló terepi tényállástisztázásra, biotikai adatok gyűjtésére, ökológiai helyzetértékelésre;
– elmélyült szakmai ismeretek megléte legalább egy élőlénycsoport tekintetében;
– gyakorlati természetvédelemben – nem szükségszerűen foglalkoztatotti jogviszony keretében – szerzett több éves tapasztalat;
– jogosítvánnyal rendelkezés;
– felhasználói szintű számítógépes ismeret (MS Office).

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

– térinfomatikai szoftver használatában szerzett jártasság
– angol nyelv minimum középfokú ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

– A pályázó személyi adatait és elérhetőségeit (telefon, e-mail cím) is tartalmazó, részletes szakmai önéletrajz
– végzettséget igazoló bizonyítványok másolata
– hozzájáruló nyilatkozat a pályázati anyagban szereplő személyes adatok kezeléséhez
– 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány

A pályázat benyújtásának határideje: folyamatos, legkésőbb 2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Bakró-Nagy Zsolt nyújt a +36 30 867 4369-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

– Postai úton, a pályázatnak a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság címére történő megküldésével (6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.). Kérjük a borítékon feltüntetni a munkakör megnevezését: természetvédelmi referens
– Elektronikus úton Bakró-Nagy Zsolt részére a titkarsag@knp.hu e-mail címen keresztül. A tárgyban kérjük feltüntetni: természetvédelmi referens
– Személyesen: Titkárság, 6000 Kecskemét, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Liszt Ferenc utca 19.

A hirdetésre jelentkezéshez küldd el az adataid a bakronagyzs@knp.hu címre


Erre és más munkákra jelentkezhet az online önéletrajzával. Az alábbi linkre kattintva elküldheti online önéletrajzát ennek a munkáltatónak.