Hirdetés

Megdöbbentő levelet kapott a Szentiváni Öko Szeglet (SZÖSZ) Egyesület a napokban a Győri Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztályától (a levél teljes terjedelmében itt). Az Egyesület megrendelésére Győr-Győrszentiván településrészén lezajlott talajvíz minőség mérés N-metil-2-pirrolidon (röviden: NMP) szennyezést mutatott ki. Az NMP, amit oldószerként használnak például az akkumulátor-, és az autóiparban, egy természetben elő nem forduló vegyület, amely kizárólag emberi mulasztás révén juthatott a talajvízbe.

Mivel sem az illetékes Katasztrófavédelem, sem a Kormányhivatal nem kívánta a szennyezés forrását feltárni, a SZÖSZ ügyészségi bejelentése nyomán ismeretlen tettes ellen nyomozás indult. A rendőrkapitányság álláspontja az NMP szennyezéssel kapcsolatban megegyezik az Egyesületével: a jogszabályok erre a vegyi anyagra nem állapítanak meg határértéket, ami azt jelenti, hogy az nem jelenhet meg a “talajvízben, a természetben semmilyen mértékben sem.”

A vizsgálati osztály megállapítja azt is, hogy “a városrész egy kertvárosi, falusias lakóövezet, a lakosság egy része ásott, fúrt kutakból öntözi a saját maga által művelt veteményes kertjét, így egy ilyen toxikus, természetben elő nem forduló vegyület talajvízben történő megjelenése akár komoly egészségügyi kockázatot is jelenthet az ott élők számára, hiszen az NMP humánegészségügyi hatása, bőrirritáción és szemirritáción túl a kimutatott reprodukciós toxicitásig terjed”.

A rendőrkapitányság határozatában megírta, hogy megkeresték mind a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot, mind a környezetvédelemért, közte a hulladékgazdálkodásért felelős Kormányhivatalt, valamit a Győr város területén NMP-t engedéllyel használó cégeket. Ezek alapján a vizsgálati osztály elismerte, hogy az oldószer csak emberi szennyezés útján juthatott a talajvízbe, valamint beazonosította, hogy a mintavételi helyek, az üzemek helye és a talajvíz áramlási iránya alapján, mely cégek telephelyének környékéről származhat a szennyeződés.

A fentiek ellenére az eljárást felfüggesztették, aminek indokaként az alábbit írja a rendőrkapitányság: a szennyezés pontos forrását “minden kétséget kizáróan szükséges lenne bizonyítani, ami csak úgy lenne lehetséges, ha a 3 telephelyen és környékükön kb. 50, fúrással végrehajtott talajvízminta-vételt és a minták minőségi és mennyiségi elemzését hajtanánk végre, mely jelentős, 10 millió forintot is meghaladó eljárási költséggel járna.

Itt fontos kiemelni azt, hogy a Merjünk Mérni! program keretében, a helyi civil szervezet 16 millió forintot gyűjtött össze a helyi lakosoktól annak érdekében, hogy akkreditált levegő- és talajvíz szennyezettség mérést végeztessen. Az utóbbi mérés bizonyította az NMP szennyezés jelenlétét. Az Egyesülettel egyetértve, jómagam is megdöbbentőnek és felháborítónak tartom, hogy a 10 milliós eljárási költséget a rendőrség jelentősnek tekinti! Megjegyzem: ha Győr minden lakosa 78,- forintot adna a rendőrségnek akkor össze is gyűlne a 10 millió forintos összeg!

Dühös állampolgárként és adófizetőként úgy vélem, hogy az emberek Alaptörvényben rögzített egészséges környezethez való jogának biztosítása minden pénzt megér. A helyi egyesület ígéretet tett arra, hogy mindent megtesz az eljárás mielőbb újraindítása érdekében, hogy a helyi lakosok (köztük én is) megtudhassák azt, ki a felelős az egészséget veszélyeztető szennyezésért.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás