A civilizáció káros hatásai az élővilágra Magyarországon

Kiadványok

"A könyv ismeretterjesztő-népszerűsítő-tudományos írás, mely a hazai civilizáció negatív jelenségeire fókuszál abból a szempontból, hogy az itt élő emberek, intézmények véletlenül, nemtudásból vagy akarattal milyen károkat okoznak a Kárpát-medence élővilágának."

Környezettudományi alapok tankönyvsorozat

2012. március 28.

Helyszín: ELTE Lágymányosi Campus Északi tömb

Sajtótájékoztatók

Az egyetemi oktatási formák modernizálásának egyértelmű igénye, hogy a hagyományos könyv formátumú oktatási anyagok fejlesztése után az internet előnyeit kihasználó online tartalmakra térjünk át.

A világ számokban – könyvbemutató

2012. március 26.

Helyszín: Bp., Keleti Károly u. 5

Sajtótájékoztatók

Könyvbemutató és kerekasztal-beszélgetés a The Economist: A világ számokban világstatisztikai évkönyve kapcsán.

Fenntartható energia – mellébeszélés nélkül

Kiadványok

"Végre egy olyan köny­vet ve­he­tünk kézbe, ame­lyik rend­kí­vül ol­vas­má­nyos és él­ve­ze­tes stí­lus­ban tárja fel a valós té­nye­ket a fenn­tart­ha­tó ener­gia­for­rá­sok­kal kap­cso­lat­ban." Ro­bert San­som az EDF Energy stra­té­gi­ai és fenn­tart­ha­tó fej­lő­dé­si igaz­ga­tó­ja