hirdetés

2004 április 22-én kiosztották az idei Pro Natura díjakat. Az ünnepséget a Magyar Tudományos Akadémián rendezték. A bevezetőt Vizi E. Szilveszter, az MTA elnöke tartotta. Ezután Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter köszöntötte a résztvevőket, és a Föld Napja alkalmából Pro Natura Díjat adományozott:A Hortobágyi Nemzeti park komplex élőhely- és tájrehabilitációjának megvalósításában, a terület világörökség címének megszerzése érdekében végzett munkája elismeréseként Dr. Aradi Csabának, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság igazgatójának.Egyetemi oktatói és kutatói tevékenysége, különösen Magyarország természetes növényzeti örökségének megtartása, illetve a vizes élőhelyek megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként Bozsóné Dr. Margóczi Katalinnak, a Szegedi Tudományegyetem Természettudományi Kar egyetemi docensének. A természetvédelmi tudományos ismeretterjesztés és a környezeti nevelés területén nyújtott két évtizedes kiemelkedő munkájáért Dosztányi Imrének, a Természetbúvár Magazin főszerkesztőjének. A hazai és külföldi diákok, neves szakemberek, oktatók által három évtizede a természetvédelmi, tájökológiai kutatások területén, különösen a Hortobágy természeti értékeinek feltárása, az Alföldről kialakult hitelesebb kép gazdagítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábornak, a díjat a tábor képviseletében átveszi dr. Tóth Albert a Mezőtúri Tessedik Sámuel Főiskola tanára, a tábor vezetője.Elévülhetetlen érdemei vannak a tábor működtetésében Dr. Tóth Alberten kívül: Hegedűs Sándornénak, a Tessedik Sámuel Főiskola munkatársának, Papp Gyula nyugalmazott középiskolai tanárnak, Dr. Szeleczky Zoltán tanárnak, gyógyszerkutatónak, valamint Babai Dániel egyetemi hallgatónak. A természetvédelem, különösen a madárvédelem érdekében hosszú időn át végzett munkája, a hazai természetfotózás világhírűvé tétele érdekében végzett tevékenysége elismeréseként Dr.Kalotás Zsoltnak, az Országos Környezet- és Vízügyi Felügyelőség főosztályvezető-helyettesének.