hirdetés

2004 április 22-én Dr. Persányi Miklós környezetvédelmi és vízügyi miniszter a Föld Napja alkalmából Pro Natura Emlékplakettet adományoz Az általános iskolások természetvédelemre oktatásában hosszú időn át végzett kiemelkedő munkájáért Agárdy Sándornak, a Tornyospálcai Általános Iskola iskolaigazgatójának.A Káli-medence természeti- és táji értékeinek tartós megőrzése és gazdagítása érdekében végzett tevékenységéért Barcza Gábornak, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrének, őrkerület-vezetőnek.Az erdőgazdálkodás természetvédelmi szabályozása, a természetvédelmi tudatformálás elősegítése érdekében végzett két és fél évtizedes munkájáért Becsei Ferencnek, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság őrszolgálati osztályvezetőjének.A veszélyeztetett denevérkolóniák mentési munkálataiban, a sérült de még menthető állatok gyógyításában végzett munkája elismeréseként a Budapesti Denevérvédelmi Csoportnak, a Csoport képviseletében a díjat átveszi Molnár Zoltán.A hazai halfauna megismertetése, ezirányú tudományos munkája, egy életen át végzett színvonalas biológiai oktatói tevékenysége elismeréseként Dr. Harka Ákos haltani kutatónak, a tiszafüredi Kossuth Lajos Gimnázium nyugalmazott tanárának.A sérült madarak ápolása, a ritka fajok megőrzése, különösen a siketfajdok számának növelése, továbbá a Chernel-kert gondozása, az ott fellelhető védett növények megőrzése érdekében végzett munkája elismeréseként Horváth Ildikónak, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területi felügyelőjének.A főiskolai oktatásban a környezet- és természetvédelmi szemléletformálás, a környezeti nevelők képzése terén végzett munkájáért, a Csongrád Megyei Természetvédelmi Egyesület működtetése érdekében kifejtett tevékenységéért Dr. Ilosvay Györgynek, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főiskolai adjunktusának.A környezeti szemléletformálás terültén hosszú időn át végzett tevékenységéért, valamint a kétéltűek megőrzése, különösen a foltos szalamandra és a mocsári teknős állományok megtartása érdekében végzett munkájáért Dr. Puky Miklósnak, Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai és Botanikai Kutatóintézete tudományos munkatársának.A Duna-Tisza közi és a dél-tiszántúli új védett területek kialakítása, a Nemzeti Parkhoz tartozó terület botanikai értékeinek megismertetése érdekében végzett munkájáért Dr. Tölgyesi Istvánnak, a Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság biológusának.A természetvédelem érdekében a közigazgatás területén végzett munkája, a társhatóságok és a természetvédelmi szervezetek munkájának összehangolása érdekében kifejtett tevékenysége elismeréseként Vajda Zoltánnak, Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság osztályvezetőjének.