A rovat kizárólagos támogatója

1990-es évek eleje: A gödi TSZ felszámolásakor a szóban forgó területet privatizálják. Vevője a TSZ egykori elnöke.

1993: Seregélyes Tibor és S. Csomós Ágnes Dunakeszi önkormányzatának megbízása alapján elkészíti a terület első részletes botanikai és természetvédelmi feltárását, amelyet 2002-ben és 2003-ban két újabb felmérés elkészítése követ.

19961996/LIII. Természet Védelméről szóló törvény a lápokat ex lege védettség alá helyezi, ami azt jelenti, hogy ha egy területen láp helyezkedik el, az automatikusan védettséget élvez, nem szükséges külön eljárással védetté nyilvánítani. Az illetékes hatóságoknak gondoskodniuk kell a láp kiterjedésének meghatározásáról és a védettség földhivatali bejegyzéséről.

1998 tavasz: Az M0-ás út északi szektorának építése során felszámolják Káposztásmegyer és Dunakeszi határában az utak nyomvonalába eső tőzeglápokat.

1990-es évek vége: Az Auchan a Dunakeszi Ipari Park déli részére települ. Az áruházhoz vezető utat a lápon keresztül akarják vezetni, ami ellen civil szervezetek tiltakoznak, végül pert indítanak. A terület ekkor még védettként szerepel a Duna Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (továbbiakban DINPI) nyilvántartásában. Dunakeszi önkormányzata végül a láp déli részén keresztül építi meg a 322. sz. utat, ami miatt a Levegő Munkacsoport pert indít.

 1. augusztus: A terület tulajdonosa fakivágásokat próbált végeztetni, amelyet azonban civil személyek bejelentése alapján sikerül megakadályozni.

2000: A terület tulajdonosa mélyszántást végeztet a mozaikos, pusztafoltos-lápos terület vízzel nem borított részein, degradálva a terület több ezer védett növényének otthont adó homoki gyepeit és láprétjeit.

2000. 06. 09-i légifelvételen az Auchan áruház letarolt építési területétől jobbra fehér sávok jelzik a dunakeszi láp szárazabb területein
 1. június 14.: A DINPI a Váci Földhivatal Dunakeszi Kirendeltségénél kezdeményezi a láp jogi jelleg teljes területre történő bejegyzését.
 1. július 18.: A Földhivatal elutasítja a védett terület jogi jelleg feljegyzését, alaki hibára hivatkozva. A DINPI fellebbez a döntés ellen.
 1. október 15.: A DINPI fellebbezése nyomán a Pest Megyei Földhivatal elrendeli a védett terület jogi jelleg feljegyzését.
 1. október 25.: Megnyílik az Auchan csoport harmadik magyarországi áruháza Dunakeszin 2001. 10. 25-én.
 1. december 20.: A DINPI egykori vezetője levélben tudatja a terület tulajdonosával, hogy személyes találkozó keretében hajlandó tárgyalni az időközben két részre osztott ingatlan (nyugati és keleti rész) nyugati felének védettségéről.
 1. március 14.: A Nemzeti Parki Igazgatóság, arra való hivatkozással, hogy korábban – a védettség megállapításakor – pontatlan térképeket használt, törölteti az illetékes földhivatallal a nyugati területrész védettségének bejegyzését. (1934/4/2003. számú határozat)

  Dunakeszi láprétek beszántása nyomán elszikesedett talaj Fotó: Kriska György

A március 14-én kiadott határozat 2003. március 17-én (tehát 4 napon belül) jogerőre emelkedik. A határozatról az ügyben érintett civil szervezeteket nem értesítik. A védelem törlését követően az Auchan megvásárolja a területet.

 1. március 26.: Átadásra kerül az Észak-Pest és környéke vízi és vizes élőhelyek tanösvénye, melynek állomásai a következők: Dunakeszi tőzegláp, Újpesti Palotai-sziget, Rákospalotai Nagyturjános, Duna Újpestnél, Káposztásmegyeri lápvilág, Rákospalotai Szilas-tó, Mogyoródi-patak, Szilas-patak, Csömöri-patak.
 2. Tanösvénytábla a dunakeszi lápnál Fotó: Kriska György
 1. október 5.: A 322-es úttal kapcsolatos pert elveszíti Dunakeszi önkormányzata, aminek eredményeként védőkerítést kell kialakítania a láp magterülete körül. Napjainkra a kerítés nagy része megsemmisült. A per  végső kimenetelében meghatározó jelentőségűek voltak a terület jelentős természeti értékét alátámasztó részletes talajtani, botanikai és zoológiai felmérések, amelyeket a Szent István Egyetem és az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos kutatói végeztek el.
 2. február 22.: A terület tulajdonosa pert indít a láp keleti felére bejegyzett védettség törlése érdekében. A Pest Megyei Bíróság megállapítja, hogy nem az Ingatlannyilvántartási Törvény előírásainak megfelelően történt a védettség bejegyzése, ezért törli azt.
 3. március 6.: Az Auchan Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felvásárolja a láp nyugati részét.
 1. május 12.: Cikk jelenik meg Lukács Andrástól a Levegő Munkacsoport elnökétől Az “Auchan csodái” címen.
 1. május 17.: Az Auchan vezérigazgatója válaszcikket jelentet meg “Fel vagyunk háborodva!” címen és beperli Lukács Andrást.
 1. április 10.: Az Auchan Magyarország Kft. beadványa nyomán a Pest Megyei Bíróság megállapítja, hogy Lukács András alperes megsértette az AUCHAN Magyarország Kft. felperes jó hírnév védelméhez fűződő személyiségi jogát, és amikor a Népszabadság 2005. május hó 12-i számában, „Az AUCHAN csodái” címmel megjelent cikkben azt a valótlan látszatot keltette, hogy az AUCHAN Magyarország Kft. korrupciót követett el a beruházásaival kapcsolatos építési engedélyezési eljárásokban. Elégtételadásként a bíróság Lukács Andrást kötelezi, hogy  az ítéletet saját költségén, 15 napon belül jelentesse meg a Népszabadság című napilapban, valamint a Levegő Munkacsoport internetes honlapján. Kötelezi az alperest, hogy 15 napon belül fizessen meg a felperesnek 1.000.000.- Ft/azaz: Egymillió forint nem vagyoni kártérítést, továbbá 60.000.- Ft/azaz: Hatvanezer forint perköltséget.
 1. május 9.: A DINPI levélben tájékoztatja Dunakeszi polgármesterét, hogy az önkormányzat dunakeszi láp területére vonatkozó szabályozási terve nem felel meg a természetvédelmi elvárásoknak.

  Védőkerítés a 322-es út és a tőzegláp között Fotó: Kriska György
 1. július 17.: A Közép-Duna-Völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban KTVF) elvi vízjogi engedélyt ad az Immochan Magyarország Kft. (az Auchan csoport ingatlanértékesítő vállalata) részére, ami lehetővé teszi műszaki tervek kidolgozását az Óceán-árok kiváltására, a nagyobb beépíthetőség elérése céljából.
 1. szeptember 11.: A Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány megkeresésére a DINPI szakmai tájékoztatást ad a terület természeti értékeiről, amelyből egyértelműen kiderül, hogy a terület keleti és nyugati részén is tőzeglápok találhatók.
 1. szeptember 14.: Lukács András győz az Auchannal szemben, miután fellebbezésére a Fővárosi Ítélőtábla jogerős ítéletében úgy foglalt állást, hogy Lukács nem tényt állított, hanem tényekkel alátámasztott véleményt fogalmazott meg cikkével.Nyitókép: Tőzeglápok felszámolása Káposztásmegyer és Dunakeszi határában 1998-ban és a Mogyoródi-patak egy szakasza az M0-ás út építése előtt és közben. (Forrás: Kriska György (2001): Újpest és környékének természeti értékei – 60 perces film, Óceán TVA 2000. 06. 09-i légifelvételen az Auchan áruház letarolt építési területétől jobbra fehér sávok jelzik a dunakeszi láp szárazabb területein (homoki gyepek és láprétek) elvégzett mélyszántás nyomait (Forrás: Google Earth)

Előzmények:
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 1. rész: A dunakeszi láp
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 2. rész: A dunakeszi láp növényvilága
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 3. rész: A dunakeszi láp állatvilága – kétéltűek, hüllők
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 4. rész: A dunakeszi láp állatvilága – madarak, emlősök, vízi gerinctelenek

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek