A rovat kizárólagos támogatója
 1. január: A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa az Alkotmány Bírósághoz fordul a dunakeszi helyi építési szabályzat megsemmisítése érdekében. Véleményük szerint az Önkormányzat törvénysértő módon nyilvánította gazdasági-ipari övezetnek a dunakeszi lápot.

Az Élőlánc Magyarországért által megjelentett Dunakeszi Civil Hírmondóban követelik, hogy Dunakeszi városvezetése a 2011. január 26-ára kitűzött tárgyaláson jelentse be kilépését a Természetvédelmi Főfelügyelőség ellen 2010. március 8-i határozata (lásd fentebb) miatt indított perből!

 1. január 26.: A Pest Megyei Bíróság helybenhagyja az OKTVF 2010. március 30-i döntését. A KTVF tehát megismétli eljárását. (A Pest Megyei Bíróság ítélete 2.K.26.892/2010/18.)
 1. február eleje: Az Immochan felülvizsgálati eljárást kezdeményez a Legfelsőbb Bíróságon a Pest Megyei Bíróság ítélete ellen. A cég a perre hivatkozva igyekszik megakadályozni, hogy természetvédelmi szakemberek vizsgálják a láp kiterjedését.
Sérült vegyszeres hordó a tőzegláp magterületén 2011. április 6-án (Fotó: Kriska György)

A Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 2011. február 9-én határozatot hoz arról, hogy a terület keleti része országos jelentőségű védett természeti érték (láp).

 1. március 11.: Az Immochan Magyarország Kft. fellebbezése nyomán az OKTVF megsemmisíti a KTVF 20919-21/2010. számú végzését, amelyben a KTVF visszavonta az ex lege védett láp kiterjedésének megállapítására irányuló eljárás felfüggesztését.
 1. április 1.: Távozik az Auchan alapító vezérigazgatója. Jean-Paul Filliat, az Auchan Magyarország vezérigazgatója március elején tartott sajtótájékoztatón azt jelentette be, hogy az Auchan Magyarország 2010-ben lényegében változatlan, 225 milliárd forintos bruttó forgalom mellett 7,9 milliárd forintról valamivel több mint hétmilliárdra csökkentette veszteségét.
 1. április: Dunakeszi önkormányzata eltávolíttatja a tőzegláp melletti körforgalomból azokat a betonelemeket, amelyek korábban megakadályozták, hogy teherautókkal fel lehessen hajtani a tőzegláp magterületét és a kavicsbánya tavakat elválasztó gátra. Emiatt megkezdődik a tőzegláp feltöltése építési törmelékkel és veszélyes hulladékkal. A Levegő Munkacsoport közbelépésére elszállítják a tőzegláp területéről a vegyszeres vashordókat és új forgalmi akadály kerül kihelyezésre a körforgalomnál.
 1. június: Elkészül a “Dunakeszi láp látogatóközpont és tanösvény” építészeti terve. (Nagy Tibor (2011) Látogatóközpont és tanösvény a Dunakeszi lápért, SZIE, Ybl Miklós Építéstudományi Kar. Témavezető: konzulensek: Markó Balázs, Hernád Attila, Hock Jdit, Velősy András)
Dunakeszi láp látogatóközpont, kilátó – terv (Forrás: Nagy Tibor)
 1. július vége:

Illés Zoltán államtitkárságán egyeztetések kezdődtek a dunakeszi tőzegláp jövőjét illetően. A résztvevő felek, az Államtitkárság, az Auchan és a Dunakeszi Önkormányzat három verziót tártak a civil szervezetek képviselői elé:

 1. Az állam megvásárolja a lápot, hogy biztosítsa fennmaradását.
 1. Folytatódnak a perek és hatósági eljárások, amelyek eredményeként eldől, hogy védendő értékről van-e szó, jogszerű-e a védelem, és követelhet-e kártérítést az Auchan.
 1. Egyezség születik, és megépül a tervezett áruház, igaz, kisebb parkolóval. A láp kisebbik része védelem alá kerül, a Duna-Ipoly Nemzeti Park lesz a kezelője, és az Auchan vállalja fenntartásának költségeit. A civil szervezetek számára az államtitkár világossá tette: amennyiben nem fogadják el az egyezséget, akkor a tiltakozásban fontos szerepet vállaló helyi horgászegyesület további működését lehetetlenné teszi.

Az államtitkári egyeztetésen a civil szervezetek kifejtették, hogy a harmadik változat hosszabb távon a láp teljes pusztulását vonja maga után. Az élettér további csökkenése esetén ugyanis nem biztosítható a lápi élővilág fennmaradása.

 1. augusztus 2.: A civilek közleményt adnak ki az államtitkárral folytatott tárgyalásról.
 1. augusztus 2.: A KTVF megállapítja, hogy a terület keleti része védett láp. (KTVF: 993-7/2011. számú határozat) A tulajdonosok a határozatot megfellebbezik.
 1. augusztus 5.: A KTVF a dunakeszi láp magterületén saját szakértőivel elvégzett helyszíni szemle alapján a vizsgált teljes területre, összesen 54,891 m2-re megállapította az országos jelentőségű védett természeti terület (láp) jogi jelleget.
 1. szeptember 19.: A „Zöld Zóna Országos Környezetvédelmi Egyesület” fellebbezést nyújtott be a KTVF határozata ellen, amelyben kifogásolja a terület védetté nyilvánítását.

♦♦♦   Leleplező cikkek jelennek meg a “Greenfo”-n az álzöldszervezet akciójáról.

 1. december 19.: A KTVF megállapítja, hogy a terület nyugati része védett láp. (KTVF: 986-24/2011. számú határozat) A tulajdonosok a határozatot megfellebbezik.
A dunakeszi láp a Természetvédelmi Információs Rendszerben 2020. márciusában a Nemzeti Ökológiai Hálózat részeként  mint ex lege védett láp
 1. január 18.: A dunakeszi láp létét és természeti értékeit megkérdőjelező “Zöld Zóna Országos Környezetvédelmi Egyesület” álságos tevékenysége miatt országos felháborodás bontakozik ki, melynek eredményeként az Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztálya másodszor is állást foglal a dunakeszi láp fennmaradásáért. Az akadémikusok határozottan kijelentik, hogy az élőhely csak jelenlegi egységes állapotában őrizhető meg. Állásfoglalásuk szerint az élettér további csökkentése esetén nem tartható fent az élőhely mozaikos szerkezete és nem biztosítható a terület élővilágának megőrzése. “A terület természetvédelmi és tájesztétikai értéke a társadalom természet- és környezetvédelmi tudatának fejlesztése szempontjából is különösen jelentős.”.
 1. április 11.: A Legfelsőbb Bíróság megerősíti, hogy megmaradhat a dunakeszi láp. Elvi határozatával véglegessé teszi, hogy az Óceán-árok nem vezethető át a lápon, mert ez az értékes élőhely megszűnéséhez vezetne. A másik ügyben hozott ítélete pedig véglegesen kimondja, hogy a korábbi téves hatósági döntés, amely a terület láp jellegét nem ismerte el, nem alkalmazható. A hatóság így megismételt eljárásban dönthet arról, hogy a terület jogi értelemben is láp-e, illetve, hogy a vizes terület pontosan milyen kiterjedésű.
 1. május: A Fővárosi Törvényszék mint másodfokú bíróság felmenti a rágalmazás vétsége alól Kertész Károly, Kriska György és Sarkadi Márton lápvédőket. A neki címzett nyílt levelük miatt még 2009-ben fogta perbe őket a dunakeszi lápot nem találó S. Nagy László igazságügyi szakértő.
 1. június 5.: Az OKTVF helybenhagyja a KTVF 986-24/2011. határozatát, mely a dunakeszi láp nyugati részére megállapította az országos jelentőségű védett természeti terület (láp) jogi jelleget.

Nyitókép: A dunakeszi láp április végén (Fotó: Kriska György)

Előzmények:

A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 1. rész: A dunakeszi láp
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 2. rész: A dunakeszi láp növényvilága
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 3. rész: A dunakeszi láp állatvilága – kétéltűek, hüllők
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 4. rész: A dunakeszi láp állatvilága – madarak, emlősök, vízi gerinctelenek
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 5. rész: Történések 1990-től 2006-ig 
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 6. rész: Történések 2006-tól 2008-ig
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 7. rész: Történések 2009-ben
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 8. rész: Történések 2010-ben

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás

Kapcsolódó hírek